About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,358 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home  >  Departments  >  PXL-Education  >  Lager onderwijs
Search in Lager onderwijs search subfolders
25 records Description ascending descending Last modified ascending descending
ETD "We are all different but the same." Een sprookje, fantasieverhaal of juist een echt hier-en-nu-verhaal? De kracht van verhalen inzetten om effectief en doelgericht in te spelen op diversiteit binnen het onderwijs 08/02/2022 16:21
ETD Bewegingsintegratie in het lager onderwijs. Bewegend rekenen en taal leren in het 6e leerjaar 08/01/2018 12:02
ETD Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren 25/01/2022 22:14
ETD Een fantASStische speeltijd voor iedereen 08/02/2022 16:39
ETD Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak 03/01/2022 16:21
ETD Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen 08/02/2022 15:48
ETD Een taalgrensoverschrijdend project in het basisonderwijs 08/02/2022 16:52
ETD Frans in beeld, drama en muziek Muzisch taalonderwijs taalinitiatie Frans 08/02/2022 16:26
ETD Gedragsproblemen op de speelplaats. De preventieve werking 08/02/2022 16:34
ETD Grenzeloos. Workshop Willewete 08/01/2018 11:37
ETD Haal alles uit de kast, want je bent het waard! Hoe kunnen we bij meer- en hoogbegaafde kinderen terug de goesting in het leren doen aanwakkeren? 08/02/2022 16:13
ETD Het percussieorkest. Muzische workshop voor anderstalige nieuwkomers 18/01/2019 14:38
ETD Kunstintegratie. Kunst integreren als leermiddel in de verschillende leerdomeinen in het lager onderwijs. 26/01/2022 10:19
ETD Leerlijn 'Leren plannen’ voor basisschool De Wieken. Leren plannen in de basisschool De Wieken aan de hand van de agenda 'LeerWijzer’ 08/02/2022 16:58
ETD O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen 25/01/2022 22:18
ETD Op weg naar een kansarmoedebeleid voor basisschool Hink Stap Sprong 26/01/2022 10:29
ETD Op weg naar een structureel en planmatig leesbeleid 08/02/2022 17:06
ETD Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs 25/01/2022 22:23
ETD Zelfregulerend leren in de lagere school 08/02/2022 16:45
ETD Zelfstandig project. Muzische workshop voor anderstalige nieuwkomers. 'Experimenteerinstrument’ 18/01/2019 15:10
ETD Zelfstandig project. Ontmaskerd. Workshop Willewete 18/01/2019 15:14
ETD Zelfstandig project: erfgoeddag Hasselt. De geschiedenis van 'zorg’ in Hasselt 18/01/2019 14:30
ETD Zelfstandig project: internationalisering. Door middel van welke strategieën en andere hulpmiddelen kan ik voor een passende aanpak van een les begrijpend lezen zorgen in groep 6/7 van de Sister Magda School in Sint Maarten? 18/01/2019 14:22
ETD Zelfstandig project: onderzoeksrapport. "Hoe kan je contractwerk optimaliseren met aandacht voor differentiatie in een klas met super-diversiteit?" 18/01/2019 14:23
ETD Zelfstandig project: taalbeleid basisschool Tuinwijk. Werken aan leesbevordering en leesplezier met aandacht voor muzische vorming 18/01/2019 14:48©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer