About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home  >  Years  >  2014
Search in 2014 search subfolders
285 records Description ascending descending Last modified ascending descending
ETD "Savoir lire, savoir vivre". Lecture dans le second degré de l'enseignement général 29/12/2017 14:55
ETD "Te klein om vast te houden, te groot voor woorden". Opvang en begeleiding van brusjes op de Neonatale Zorgeenheid 18/06/2015 14:52
ETD 100 jaar Groote Oorlog. Een seminarie voor leerlingen uit het zesde middelbaar 25/02/2015 16:15
ETD A Curtsy to the ornament. Een zoektocht naar de lineaire natuur van het ornament 01/06/2015 17:00
ETD Aangifte in de vennootschapsbelasting 27/05/2015 17:13
ETD Aangifte personenbelasting 27/05/2015 17:13
ETD Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort 22/06/2015 8:48
ETD Abnormaal normaal. Een onderzoek naar de essentie en de betekenis van het gebruik van realistische lichaamsdelen in de beeldende kunst 02/06/2015 9:14
ETD Actieve werkvormen in de lessen Nederlands 25/02/2015 16:23
ETD Actualisatie van het allergenenmanagementsysteem en aanpassen van etiketten volgens de Europese verordening 1169/2011 27/05/2015 17:13
ETD Analyse de Vo Group 27/05/2015 17:08
ETD Analyse van de documenten- en goederenstroom in de Aziatische markt 27/05/2015 17:14
ETD Artikel 60 §7: een springplank voor de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt? 16/06/2015 13:56
ETD AUTIcation: een didactisch pakket rond autisme 24/02/2015 16:22
ETD Autisme in het nest. ZORG-WERK-LEVEN balans voor ouders van een kind met ASS 16/06/2015 14:12
ETD ‘If Kisses Were Snowflakes, I’d Send You a Blizzard’ 01/06/2015 14:44
ETD ‘Met het hoofd naar boven en de stuit naar beneden, kan de baby nog draaien?’ De mogelijkheid om een stuitligging te keren naar een hoofdligging 15/03/2015 16:31
ETD Baden zonder strijd. Alternatieve benaderingswijzen in het omgaan met moeilijk gedrag tijdens badmomenten van bewoners met ernstige dementie in een woon- en zorgcentrum : ontwikkelen van een richtlijn 16/06/2015 16:42
ETD Beeldvorming over de geestelijke gezondheidszorg. Onderzoek naar de beeldvorming over de geestelijke gezondheidszorg in de maatschappij en bij studenten verpleegkunde 18/06/2015 16:08
ETD Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 27/05/2015 17:14
ETD Beleving² 03/06/2015 14:57
ETD Beter leren door bewegen. Literatuuronderzoek en concrete implementatie in het reguliere basisonderwijs 22/06/2015 16:38
ETD Bevorderen van kwaliteitszorg op de dienst radiologie door het optimaliseren van de informatiestrekking in de eerste lijn 19/06/2015 11:13
ETD Bijzondere handvatten. Begeleiding van ouders lijdend aan een psychiatrische problematiek 18/06/2015 15:53
ETD BTW 19/04/2017 15:59
ETD BTW-plicht van advocaten 08/05/2015 9:15
ETD Can't you see , it's not me? Een onderzoek naar de identiteit en de verschillende sociale rollen die we spelen in ons dagelijks leven 03/06/2015 15:04
ETD Centralisatie portefeuille 27/05/2015 17:15
ETD Chez soi. Identiteit als thuisbeeld 01/06/2015 14:40
ETD Ciratec & C° - ABB Robotstudio 01/03/2016 13:48
ETD CityDepot als pionier van stadsdistributie 15/12/2016 19:56
ETD Competentiemanagement: optimaal benutten van human capital 11/06/2015 11:24
ETD Containers. Een onderzoek naar het potentieel van verpakkingsmateriaal bij het ontwerpen van sieraden. 02/06/2015 13:31
ETD Contra-­‐Illuminé 02/06/2015 14:01
ETD Conventie “Aanrijding door Voertuigen” in de brandpolis 28/05/2015 10:11
ETD Cultuur in de les Nederlands 24/02/2015 16:19
ETD D&W coaching bij personen met een depressie. Een literatuurstudie 22/06/2015 16:24
ETD De autoverzekering 08/05/2015 9:40
ETD De B-box: van braille tot blindengeleidehond 20/02/2015 16:30
ETD De begeleiding door "GOB Ter Engelen" onderzocht 16/06/2015 13:16
ETD De beleids-, beheer- en aankoopcyclus van een gemeente 27/05/2015 17:15
ETD De beleving van de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap binnen de Universiteit Hasselt 11/06/2015 13:38
ETD De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek 22/06/2015 11:41
ETD De bvba 08/05/2015 9:48
ETD De combinatie tussen een random generation systeem en een interactieve verhaallijn met vertakkingen in een videogame 03/06/2015 14:54
ETD De doktersvennootschap BVBA met gebruik van Tax Shelter en Liquidatiebonus 28/05/2015 10:15
ETD De draagbare dood 02/06/2015 9:35
ETD De dubieuze debiteur & de btw en advocaten 08/05/2015 9:44
ETD De effecten van het competentiemanagement op de arbeidstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen Zappware 15/06/2015 14:28
ETD De effectiviteit van GON-begeleding in de middelbare school 11/06/2015 11:15
ETD De ervaringen en noden omtrent cyberpesten 15/06/2015 9:26
ETD De expressieve weergave van het stadskarakter 03/06/2015 16:20
ETD De geschiedenis van China geïntegreerd in de les geschiedenis van de 1ste graad 05/10/2016 18:25
ETD De invloed van het gezinssysteem. Een onderzoek naar de effecten van het gezinssysteem bij jongeren verblijvend binnen het YMCA in Guildford 16/06/2015 13:43
ETD De invloed van subsidies op de werking van SVK Midden-Limburg vzw 11/06/2015 11:43
ETD De jaarafsluiting en vennootschapsbelasting van drie ondernemingen 08/05/2015 9:35
ETD De Kopgroep: een gespreks- en bewegingsgroep voor mensen met dementie 19/06/2015 11:28
ETD De kunst van het onzekere... De vlucht in de natuur 02/06/2015 14:48
ETD De liquidatiebonus, manieren om geld voordelig uit je vennootschap te halen en de loonverwerking 29/05/2015 8:46
ETD De meerwaarde van een sociaal-maatschappelijk onderzoek binnen een multidisciplinaire groepspraktijk - Vossenberg-1-Team 11/06/2015 11:16
ETD De MiFID-II regelgeving 08/05/2015 9:27
ETD De prehospitaal lidmaatfixatie: de aandachtspunten toegelicht 18/06/2015 14:40
ETD De rol van de vroedvrouw bij het impedantie cardiologie onderzoek ter opsporing van problemen van het hart- en vaatstelsel tijdens de zwangerschap 15/03/2015 15:24
ETD De ruimte als afgrond. De beleving van de onbegrensde ruimte 02/06/2015 13:48
ETD De spelregels. Hoe reclame doelgericht vormgeven voor kinderen 01/06/2015 11:19
ETD De sportongevallenverzekering 08/05/2015 9:45
ETD De verhulde werkelijkheid. Een experimenteel beeldonderzoek naar het plastisch subject door middel van kledij. 02/06/2015 13:58
ETD De vrijwillige vereffening van een bvba 08/05/2015 9:49
ETD De weg naar zelfstandigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 15/06/2015 10:05
ETD De werking van vzw's 08/05/2015 9:16
ETD Design to distinguish 01/06/2015 14:56
ETD Diabetes: kennis van de thuisverpleegkundige binnen het WGK Limburg. Stand van zaken 23/06/2015 16:29
ETD DidacTweetjes 29/05/2015 8:51
ETD Dienstverantwoordelijke Productie Arbeidsongevallen 29/05/2015 8:53
ETD Dieselopvolging- en opportuniteiten 29/05/2015 8:53
ETD Dorpsrestaurants te Bilzen: 'niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting' 12/06/2015 11:01
ETD Duits interbellum. Ontstaan en verval van een rijk 29/05/2015 8:55
ETD EC...een kijkje achter de schermen: ontwikkelen van een script en infopakket voor patiënten met borstkanker 18/06/2015 14:10
ETD Economie vanaf het begin! 29/05/2015 8:55
ETD Ecovention/AgriArt. Twee begrippen, één stroming 02/06/2015 13:38
ETD Edibo General Contractor Industrial Buildings Marketingplan 29/05/2015 8:56
ETD Een kijk op dromen: visualisering en verwerking 03/06/2015 14:58
ETD Een kindvriendelijk stagerapport 08/06/2015 14:32
ETD Een korte ondernemingservaring. Onderwijs en ondernemen hand in hand 29/05/2015 8:57
ETD Een praktijkvoorbeeld van de nieuwe toekomst van het verslag binnen de Integrale Jeugdhulpverlening 11/06/2015 13:48
ETD Een reclamemedium voor een (fantasy)boek 29/05/2015 11:25
ETD Een stad vol belevenissen. Toerisme Sint-Truiden 29/05/2015 8:58
ETD Een tool waarop je kan rekenen 16/06/2015 17:00
ETD Een uniform beleid inzake pijn en misselijkheid bij patiënten opgenomen in het Chirurgisch Dagziekenhuis op de campussen Salvator en Virga Jesse van het Jessa ziekenhuis 19/06/2015 9:51
ETD Een vergelijkende studie van stigmatisering als belemmerende factor in rehabilitatie in België en Ethiopië. Een literatuuronderzoek 22/06/2015 16:01
ETD Een verkenning van de hybride kunstpraktijk in verhouding tot eigen werk 02/06/2015 14:50
ETD Eenmanszaak of vennootschap? 29/05/2015 8:59
ETD Eenmanszaak versus vennootschap 29/05/2015 8:59
ETD Effecten van fingolimod op de proliferatie van B-cellen in multiple sclerose - Optimalisatie van de KREC-analyse 14/01/2018 21:30
ETD Energie-efficiëntie in een voedingsbedrijf 29/05/2015 9:02
ETD Energie-efficiëntie van productiemachines 01/03/2016 14:04
ETD Energiezuinig leven in het Lokaal Opvang Initiatief 12/06/2015 9:52
ETD Ergotherapie in oncologische revalidatie, gericht op herstel van levenskwaliteit met arbeidsparticipatie als therapeutisch middel. Een literatuuronderzoek 23/06/2015 10:01
ETD Erkend boekhouder - fiscalist 29/05/2015 9:03
ETD Evaluatie en beoordeling van de effecten op fauna en flora van een enhanced landfill mining case 29/05/2015 9:04
ETD Events in de zakelijke wereld 29/05/2015 9:06
ETD Expertise en de RDR-overeenkomst 29/05/2015 9:06
ETD Exploratie van de begripsinhoud “LETSELSCHADE” 22/06/2015 16:09
ETD Extinction Zones 08/06/2015 10:14
ETD Factoring: een praktijktoepassing 29/05/2015 9:08
ETD FASHION FILM. Onderzoek naar het artistieke karakter van de reclamefilm: hoe branded content zorgt voor ruimte voor experiment 02/06/2015 14:39
ETD Financial planning, een gids voor de toekomstige planner bij ERGO 29/05/2015 9:08
ETD Fiscale fiche 284.50 08/05/2015 9:13
ETD Fiscale transparantie 08/05/2015 9:31
ETD Fiscaliteit in de landbouw 08/05/2015 9:33
ETD Flip de lessen wiskunde! Of niet? 25/02/2015 17:32
ETD Freinetonderwijs in 't Schommelbootje. Perspectieven voor de toekomst 14/01/2015 16:34
ETD Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel 18/06/2015 15:06
ETD Ga met plezier naar de PSSB! Of niet? 24/02/2015 16:03
ETD Gamedesign. Een studie naar ondergronds leven als een spelelement 03/06/2015 14:52
ETD geef je titel in 18/06/2015 16:06
ETD Geen slot meer op het bed?! Hoe verloopt het project Reling en hoe past het maatschappelijk werk daarin? 11/06/2015 11:09
ETD Geschiedenis van het Vlaams secundair onderwijs. Lessenpakket voor studenten lerarenopleiding 25/02/2015 16:53
ETD Gezondheidseducatie op maat voor aanstaande ouders: zwangerschap - bevalling - postpartum 15/03/2015 15:42
ETD Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering 06/05/2015 11:13
ETD Grammar elementary: some SMART Board lessons. Interactive grammar lessons 24/02/2015 15:55
ETD Handlettering by hand 02/06/2015 13:30
ETD Hebben we de smaak te pakken? Het veranderende eetpatroon bij peuters van 18 tot 24 maanden 23/06/2015 16:14
ETD Heimsuchung 02/06/2015 13:10
ETD Het afsluiten van een brandverzekering: de KBC-woningpolis 08/05/2015 9:22
ETD Het Belang van Limburg - Sponsoring & Events 27/05/2015 17:17
ETD Het eenheidsstatuut door Di Rupo I: van wet naar praktijk 12/06/2015 10:04
ETD Het effect van levensstijl-interventies in het postpartum bij vrouwen met overgewicht 15/03/2015 16:11
ETD Het efficiënt digitaliseren van personeelsdocumenten binnen het ZOL 12/06/2015 9:41
ETD Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige 15/06/2015 13:35
ETD Het gebruik van digitale borden in het secundair onderwijs. Het digitale bord - Vind ik leuk! 14/01/2015 16:52
ETD Het gebruik van social media bij erkende werving- en selectiebureaus in Vlaanderen 16/06/2015 12:55
ETD Het in kaart brengen van de beleving en implementatie van de methodiek Life Space Crisis Intervention binnen de gemeenschapsinstelling 'De Markt' 11/06/2015 11:12
ETD Het inspiratiekoffertje 17/06/2015 17:25
ETD Het JAC-Onthaal nader bekeken. Een praktische aanbeveling voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar 12/06/2015 9:35
ETD Het KMO-plan 27/05/2015 17:18
ETD Het nut van een vennootschap binnen een vrij beroep 08/05/2015 9:07
ETD Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana 17/06/2015 15:09
ETD Het openbaar voyeurisme 02/06/2015 14:45
ETD Het puchase-to-pay systeem bij Nitto Europe 23/03/2021 16:19
ETD Het reilen en zeilen van ‘Reizen De Toerist’ 27/05/2015 17:20
ETD Het strafrecht in de Bourgondische Nederlanden 20/02/2015 18:00
ETD Het werkplekleren bij Punch Powertrain Sint-Truiden. Het peterschap binnen de onderneming 08/11/2018 10:09
ETD Het woningkrediet 08/05/2015 9:17
ETD Hoe een zak kolen de samenleving veranderde. Lerarenbundel 20/02/2015 18:43
ETD Hoe skilled zijn skilled birth attendants? In welke mate beschikken skilled birth attendants in ontwikkelingslanden over kennis en vaardigheden om zwangerschap en bevalling te begeleiden? 15/03/2015 16:22
ETD Houding en attitude om dwang bij patiënten in de geestelijke gezondheidszorg te voorkomen 19/06/2015 9:22
ETD Hypothecair krediet bij ING 08/05/2015 9:09
ETD Implementatie van het biopsychosociaal denken binnen de gezondheidszorg- en welzijnssector. Een kwalitatief - en literatuuronderzoek 23/06/2015 10:59
ETD Implementatie van het communicatieboekje wondzorg 18/06/2015 14:31
ETD Implementeren van verordening nr. 1169/2011 op niet-voorverpakte voedingsmiddelen in samenwerking met de Centrale Zorgkeuken van het Regionaal Ziekenhuis in Tienen 14/01/2018 21:39
ETD Inbound Review JLG - Maasmechelen 16/04/2017 22:18
ETD Informele educatie bij maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 11/06/2015 11:14
ETD Interesse, verandering en behouden van handhygiëne binnen het Wit-Gele Kruis Peer 19/06/2015 9:37
ETD Is preventieve zorg binnen de prenatale fase mogelijk aan de hand van de DIPSY- Zw- test? 16/06/2015 13:32
ETD Jong aan de fles. Alcoholconsumptie bij West-Limburgse jongeren 16/06/2015 11:18
ETD Jongeren en autoverzekeringen 08/05/2015 9:29
ETD Kan de oprichting van een activeringsgroep gevoelens van eenzaamheid aanpakken bij personen met een psychische problematiek? 11/06/2015 17:47
ETD Kärcher Center Limburg 27/05/2015 17:35
ETD Keltische Kunst: bestiary 03/06/2015 14:56
ETD Kids on track in a backpack. Filmmateriaal en zelfstudiepakketten als steun in de rug voor ouders en leerkrachten, na een deelname aan een Kids on track-traject 18/06/2015 15:45
ETD Kinderkansarmoede. Op zoek naar een project voor Hasselt 11/06/2015 11:53
ETD Kinderstimulatie in tijden van armoede. Een vergelijkende studie over de invloed van armoede op de ontwikkeling bij jonge kinderen in Ethiopië en Vlaanderen. Een literatuuronderzoek 22/06/2015 10:03
ETD Klaar om voor de klas te staan? Beginnende leerkrachten motiveren 25/02/2015 16:19
ETD Kritisch evalueren van een specifieke observatielijst (HUSI) voor laag functionerende kinderen met autisme. Positief bekrachtigen als een manier om het handelen op vraag te stimuleren 22/06/2015 12:28
ETD La lecture francophone en classe de FLE. Le premier degré du secondaire 24/02/2015 18:26
ETD Laat me niet alleen. Het gebruik van een ouder-kind box 17/06/2015 17:11
ETD Lasertherapie als oplossing voor mucositis en veel gestelde vragen van een kankerpatiënt 18/06/2015 10:23
ETD Leefbaar wonen. Het uittesten en optimaliseren van het HOPP (Hasselt Occupational Performance Profile) en de interdisciplinaire database gericht op het handelen van de kwetsbare thuiswonende oudere en zijn omgeving 17/06/2015 8:56
ETD Leefbaar wonen. Literatuurstudie en kwalitatief onderzoek met als doel het uittesten en optimaliseren van het HOPP en de interdisciplinaire database, gericht op het handelen van de kwetsbare thuiswonende oudere en zijn omgeving 23/06/2015 10:48
ETD Leesbevordering in de tweede graad van het secundair onderwijs 24/02/2015 16:07
ETD Ligduur onder vuur. Ligduurvermindering door vroegtijdige opsporing van niet-medische factoren 18/06/2015 16:41
ETD Limburg tijdens Wereldoorlog II. Collaboratie en verzet 24/02/2015 18:04
ETD Literatuurstudie naar de theoretische onderbouwing voor het visueel ruimtelijk onderzoek zoals gebruikt in het CAR ter observatie van de visueel-ruimtelijke organisatie bij kleuters tussen 3 en 6 jaar 22/06/2015 14:42
ETD Literatuurstudie naar het belang van houding en attitude bij de preventie van agressie in de geestelijke gezondheidszorg 22/06/2015 15:30
ETD Literatuurstudie naar omgangsvormen, houding en attitude in de omgang met patiënten in de GGZ die de toepassing van dwangmaatregelen kunnen voorkomen. Aanzet tot vragenlijst voor het werkveld. 23/06/2015 10:10
ETD Little Caen. Hechtel tijdens WOII 25/02/2015 16:28
ETD Lotus Bakeries 08/06/2015 14:24
ETD Maatschappelijke kwetsbaarheid in de bijzondere jeugdzorg 11/06/2015 11:18
ETD Maatwerk in maaltijden maken: een literatuur- en veldonderzoek naar instructiesystemen die de zelfstandigheid van personen met een verstandelijke beperking kunnen vergroten 22/06/2015 12:49
ETD Magazijnorganisatie 27/05/2015 17:41
ETD Materiële onzichtbaarheid. Onderzoek naar het zichtbaar maken van de ontastbare ruimte tussen personen, objecten en de ruimte waarin ze zich bevinden 01/06/2015 15:30
ETD Mede-eigendom en verzekeringen 08/05/2015 9:23
ETD Morbus mentis 03/06/2015 14:55
ETD Multimedia en digitale bordlessen binnen de lessen plastische opvoeding 20/02/2015 16:11
ETD Music in the EFL classroom 24/02/2015 16:10
ETD Naar het ziekenhuis: voorbereiding van kind en ouders 23/06/2015 16:15
ETD Native advertising gebruiken om gezonde voeding te promoten 29/05/2015 12:20
ETD Neverland's manual 03/06/2015 14:51
ETD Onderzoek naar de mogelijkheden voor de ergotherapie binnen de Ruchika Social Service Organisation te India. Een kwalitatief onderzoek 22/06/2015 15:49
ETD Onderzoek naar de werkbaarheid van het oplossingsgericht werken. De kracht van samenwerken binnen de driehoek consulent-cliënt-hulpverlener als consulent binnen het Agentschap Jongerenwelzijn 16/06/2015 14:03
ETD Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en innovatie bij user-interfaces in auto's 03/06/2015 16:49
ETD Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen 14/01/2018 21:47
ETD Onderzoek van de haalbaarheid van een automatisatie van de etikettering door de implementatie van Quasydoc 14/01/2018 21:48
ETD Ontstaan en evolutie van het Romeinse leger 14/01/2015 16:36
ETD Ontwikkeling van methoden voor de passieve bestrijding van Lithobates catesbeianus 14/01/2018 21:49
ETD Opmaak federale begroting 08/05/2015 9:25
ETD Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team? 15/03/2015 15:51
ETD Opstellen balans, resultatenrekening, jaarrekening en berekening vennootschapsbelasting 08/05/2015 9:32
ETD Optimalisatie magazijn inpakafdeling 01/03/2016 14:57
ETD Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V. 14/01/2018 21:50
ETD Optimalisatie voorraadniveaus: Europower Generators bvba 27/05/2015 17:40
ETD Organisatie van het magazijn en introductie tot TAS 27/05/2015 17:36
ETD Ouderperspectief op de mogelijkheid tot betrokkenheid bij de gedwongen hulpverlening 15/06/2015 13:24
ETD Outlook in STW 14/01/2015 16:33
ETD Patiënt- en taakgerichte training voor personen met een centraal neurologische aandoening m.b.v. bewegingsdetectie systemen. Een literatuuronderzoek en veldstudie 23/06/2015 11:49
ETD Personenbelasting: deel 1 08/05/2015 9:35
ETD Picturing the net 20/02/2015 18:25
ETD Plaatsing verticale windmolen op dak PXL-Tech Diepenbeek 01/03/2016 14:26
ETD PLC in de automobielsector 12/05/2015 13:16
ETD Pottepottepot, doe die vuile voet eens weg. Een praktijkonderzoek in het OCMW Dilsen-Stokkem inzake de participatie van de kinderen uit gezinnen met een leefloon aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten 11/06/2015 11:08
ETD Praktisch hulpmiddel voor eerstelijnshulpverleners omtrent het detecteren van psychosociale moeilijkheden bij oncologische patiënten 19/06/2015 11:50
ETD Productevaluatie 20/02/2015 17:31
ETD Project de fin d' études. Le son du bled. Comment faire découvrir une culture étrangère à  travers la musique? 24/08/2017 14:55
ETD Project Pli: The Organic Experience! 02/06/2015 14:21
ETD Project Reusable components 01/03/2016 17:30
ETD Project. "Stimuleren en implementeren van participatie in het WZC Sint-Lucia te Turnhout" 23/06/2015 10:35
ETD Projectrealisaties New Therm Service binnen- en buitendienst 01/03/2016 13:03
ETD Psycho-educatie, effectief bij hervalpreventie van een unipolaire depressie? Groepsgerichte psycho-educatie voor dagbehandeling op een Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) 17/06/2015 14:14
ETD Reclamestrategieën voor sport geïnspireerd door nieuwe technologische mogelijkheden en maatschappelijke veranderingen 01/06/2015 15:57
ETD Registratie leeggoedflow binnen bedrijfsprocessen 27/05/2015 17:46
ETD Reis door het Oude Egypte 20/02/2015 16:25
ETD Roland Central Europe N.V. 27/05/2015 17:42
ETD Rouwproces in de klas 14/01/2015 16:33
ETD Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant? 15/03/2015 15:12
ETD Samen op weg naar een beter budget. Helpt klantgerichte hulpverlening binnen budgetbeheer om cliënten (sneller) hun budget terug zelf te laten beheren? 16/06/2015 12:49
ETD Screening van richtlijnen naar houding en attitude van de hulpverlener ter preventie van agressie bij cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg 23/06/2015 16:24
ETD Selectie van warmtepomp en ventilatiesysteem voor een pastoriewoning 01/03/2016 13:25
ETD Senior consulent 27/05/2015 17:45
ETD Service optimalisatie, evalueren van chauffeurs / Supertransport en kostenreductie foutvrachten 27/05/2015 17:42
ETD Smartboardlessen. Travel English 25/02/2015 17:35
ETD Spaargedrag Belgen en obligaties 08/05/2015 9:17
ETD Stad Peer: het reilen en zeilen van functieomschrijvingen 11/06/2015 11:05
ETD Stagerapport ecobeton water technologies 13/05/2015 16:12
ETD Stagerapport vzw Trud’Or 08/06/2015 14:37
ETD Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding. Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden 15/03/2015 16:05
ETD Strips in de les geschiedenis 20/02/2015 17:05
ETD Studiekeuzebegeleiding in Nederland en Vlaanderen 05/06/2015 11:02
ETD StudiekeuzebegelIJding? in de derde graad ASO/TSO 14/01/2015 16:26
ETD Tablets in de wiskunde.Tablio 24/02/2015 16:15
ETD Tablio: het gebruik van tablets in de lessen PAV 20/02/2015 16:24
ETD Taxotère! Wat nu? Informatiepakket voor de oncologische patiënt en zijn naasten 19/06/2015 11:20
ETD Technologie in de thuiszorg. Ontwikkelen van een miniversie en aanpassing van de bestaande screeningtool in functie van UD-principes en bruikbaardheid. Een praktische uitwerking en literatuuronderzoek 23/06/2015 16:11
ETD Tevredenheidsmeting in het kader can de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang 'Het hemeltje' 12/06/2015 9:27
ETD Tevredenheidsonderzoek over InWerkCoaching bij CM leden. Een literatuur- en tevredenheidsonderzoek 23/06/2015 10:18
ETD Tevredenheidsonderzoek Turkse inburgeraars. 'Zijn de Turkse inburgeraars tevreden over de trajectbegeleiding binnen het onthaalbureau Inburgering Limburg?' 11/06/2015 14:01
ETD The painting and beyond. Abstracte constructies vanuit mentale werfsituaties 02/06/2015 13:15
ETD titel 19/06/2015 11:51
ETD Tool ter ondersteuning van de signalisatie van psychosociale problemen bij oncologische patiënten in de eerste lijn 17/06/2015 9:13
ETD Traditionally and trained: (hoe) valt dit te rijmen? De Traditional Birth Attendant nader bekeken 05/06/2015 11:05
ETD Travail de fin d' études. Suivons le chemin des innovations! Les tablettes en classe de FLE (partie II) 20/02/2015 18:19
ETD Un voyage d'études dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 25/02/2015 16:38
ETD Usawa Wa Tofauti 30/05/2016 15:13
ETD Vaders met een methadonprogramma. Hoe kan de ambulante hulpverlening aan vaders met een methadonprogramma gestimuleerd worden? 15/06/2015 13:43
ETD Vakoverschrijdend werken met film in de eerste graad 24/02/2015 15:47
ETD Van ontankering naar verankering. De toepasbaarheid van oplossingsgericht werken bij thuislozen binnen de dienst Opvang en Woontraining CAW Limburg 15/06/2015 14:04
ETD Veldeman Structure Solutions 05/06/2015 11:08
ETD Vereffening van een VOF, Vergelijking met een bvba 08/05/2015 9:39
ETD Vergelijkend onderzoek betreffende het verloop van huiswerkbegeleiding in dagcentra in Limburg voor gezinnen in een problematische opvoedingssituatie 15/06/2015 13:51
ETD Verjaardagsfeestjes in Bokrijk 27/05/2015 17:44
ETD Vervreemding bij klinische ruimtes, tussen foto en film 02/06/2015 13:28
ETD Vitocaldens - een hybride oplossing voor de verwarming van uw woning 01/03/2016 13:35
ETD Vlaamse regiolecten via letters. De meerwaarde van de fonetische differentiatie in Vlaanderen voor een experimenteel lettertype, veruitwendigt in een visuele prosodie 02/06/2015 13:54
ETD Vlootcalculatie & vlootbenodigdheden 27/05/2015 17:45
ETD Voet in de lessen Nederlands: duurzaamheid 20/02/2015 16:10
ETD Voorziening van verwarming, koeling en sanitair warm water bij strengere normen 01/03/2016 13:15
ETD Waarde in omloop en vrijwilligerswerk 08/05/2015 9:12
ETD Waarderend coachen als methodiek voor competentieontwikkeling bij medewerkers met een arbeidszorgstatuut 16/06/2015 12:35
ETD Warehouse fill rate 08/06/2015 14:12
ETD Wat als je vergeet te onthouden 18/06/2015 9:13
ETD Wat betekent huren via een SVK voor kwetsbare huurders? 11/06/2015 12:14
ETD Weerstand, de uitdaging! Hoe gaat de organisatie KOPA Limburg om met weerstand bij werkloze jongeren tussen 18 en 30 jaar die deelnemen aan het project 'Zappen naar je toekomst'? 16/06/2015 14:20
ETD Weerstand, een werkbaar instrument. Op welke manier gaan hulpverleners om met weerstand? 15/06/2015 13:58
ETD Welbevindingsgerichte zorg bij thuiswonende ouderen 18/06/2015 11:03
ETD Welbevindingsgerichte zorg bij thuiswonende ouderen. Een literatuur- en praktijkonderzoek 23/06/2015 12:07
ETD Welke hulp binnen gezinszorg hebben personen met Alzheimer dementie nodig om langer thuis te blijven? 11/06/2015 17:55
ETD Welke preventiemaatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015? 15/03/2015 15:35
ETD Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom tijdens het rekenen? Kan 'De rekenlijn' een hulpmiddel zijn om te leren rekenen? 22/06/2015 9:46
ETD Werken als een kameleon. In welke mate is de intake in Ter Dennen afgestemd op het TOPOI-model? 11/06/2015 11:17
ETD Wetgeving over additieven in chocolade in Europa, USA en Canada 14/01/2018 21:59
ETD WOI in België. Het dagelijks leven in Limburg en omstreken 24/08/2017 15:03
ETD Woonwijzer dementie. Literatuurstudie naar de invloed van omgevingsaanpassingen op personen met dementie. Projecttoepassing in een Algemeen Ziekenhuis, kleinschalig wonen en in de innovatieve thuisomgeving 22/06/2015 14:55
ETD Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie 14/01/2018 22:00
ETD Zelfreflectietool: in de tweede graad aso reflecteren op spreken en schrijven 25/02/2015 17:29
ETD Zorgregie, werkt dit in de praktijk? 11/06/2015 11:11©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer