About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home  >  Years  >  2015
Search in 2015 search subfolders
289 records Description ascending descending Last modified ascending descending
ETD Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patiënten en hun familieleden: een nulmeting 27/03/2017 13:42
ETD "Cave X". Het spel met de waarheid 23/05/2016 12:38
ETD "From painting to photography" - It's not what you do, but how you do it 30/05/2016 15:09
ETD 'Onze bewoner is ook mijn bewoner'. Via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep 'voeding' het principe van bottum-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof 27/03/2017 13:43
ETD 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?' 30/05/2016 15:10
ETD A broken wall. Alternative title: the deaf and dump sheep 09/08/2022 16:01
ETD Aanleren van beachvolleybal bij jeugdspelers: KBSS-methode 14/09/2015 14:54
ETD Activerend werken met een smartboard. Bordlessen voor de 2de graad handel 11/09/2015 9:19
ETD Actua in de klas: een didactische gids 29/09/2015 13:15
ETD Al spelenderwijs, wiskundewijs. Wiskunde anders aangepakt 11/09/2015 8:44
ETD Alleen ga je sneller, samen kom je verder... Ouderparticipatie in De Wiekslag 13/10/2015 15:53
ETD Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren 11/09/2015 9:01
ETD Alors on danse: de idyllische façade van het westen. Over de reflectieve kracht van beeldende kunst in het hedendaags spektakel landschap 30/05/2016 15:10
ETD Als zorg een zorg wordt. Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg 27/03/2017 14:03
ETD Amai, mijn (h)oren !? 24/09/2015 12:37
ETD Analyse en verbetering binnenklimaat Hogeschool PXL-Tech in Diepenbeek 27/02/2016 19:25
ETD Anders. Van Edgar Allen Poe tot anders zijn 29/05/2016 18:50
ETD Animal Assisted Learning. Verkennend onderzoek naar de invloed van dieren op het welbevinden en leren van leerlingen 24/09/2015 12:43
ETD Arbeidsintegratie bij jongvolwassene Ba’alei Teshuvah 20/03/2016 17:46
ETD Arbeidsvaardigheden binnen het BuSO KIDS in kaart. Een kwalitatief verkennend onderzoek 20/03/2016 17:16
ETD Articulations of intangible things 30/05/2016 15:08
ETD Artistieke gymnastiek heren (AGH) in Limburg 17/09/2015 15:12
ETD Artroplastiek. Van high-tech naar ambacht 23/05/2016 12:50
ETD Aut-iMath. Werkbundels voor leerlingen met autisme 10/09/2015 16:27
ETD Auto-matisch. Hoe probeert vzw IN-Z Oost vervoersarmoede bij hun werknemers om te buigen tot een opportuniteit? 08/10/2015 15:37
ETD Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox - controle 01/03/2016 12:50
ETD Beeldvorming van voetbal in de kunst 30/05/2016 15:09
ETD Bevorderen van leesplezier in Sint Maarten 29/09/2015 13:07
ETD Beweeg, Beleef en Ontmoet. Een praktische uitwerking bij personen met jongdementie 15/03/2016 18:05
ETD BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking. 22/03/2016 9:47
ETD Bodyfittings. Een samenwerking tussen interieur & exterieur van het menselijk lichaam 23/05/2016 13:07
ETD Brightlight 30/05/2016 15:18
ETD Cao 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg 13/10/2015 16:46
ETD Coaching van doelgroepmedewerkers binnen de sociale economie. Ontwikkeling van een functionerings- en evaluatieformulier 16/03/2016 12:56
ETD Compass Teachers. Creating compassionate teachers through nonviolent communication 24/09/2015 12:26
ETD Competentiemanagement: The skills matrix 19/10/2015 17:11
ETD Complexe thema's bespreekbaar maken met behulp van jeugdliteratuur 24/09/2015 12:08
ETD Creatieve themalessen in de lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs 28/08/2015 11:44
ETD Creativiteit stimuleren in de lessen Nederlands 22/09/2015 15:26
ETD Crossfit integreren in het onderwijs 17/09/2015 15:07
ETD De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering 14/10/2015 15:12
ETD De complexiteit van letters. Alledaagse complexiteit visualiseren. Dyslexie als persoonlijke complexiteit 30/05/2016 15:03
ETD De deontologische code voor de ergotherapeut. Een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding 20/03/2016 18:08
ETD De erfenis van de Franse periode onder het bewind van Napoleon. De Zuidelijke Nederlanden onder Frans bewind 24/09/2015 11:49
ETD De franciscaanse beweging. In het spoor van de minderbroeders 04/09/2015 10:17
ETD De geschiedenis van Herkenrode herbeleven 11/09/2015 9:27
ETD De hedendaagse zorgdomotica: een inventarisatie van de huidige domoticatoepassingen voor de hulpbehoevende oudere 15/03/2016 17:27
ETD De herstelvisie door de bril van de cliënt 14/10/2015 15:16
ETD De huid van het licht. Een fenomenologische benadering 29/05/2016 18:33
ETD De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het OCMW van Genk 13/10/2015 16:06
ETD De hybride tabletgame 30/05/2016 14:39
ETD De impact van de zorgregie 18/06/2018 12:39
ETD De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers 15/10/2015 9:24
ETD De invloed van ouders op de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. Een kwalitatief onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingskansen van kinderen in India, Jaipur tussen 6 en 12 jaar. Een kwalitatief en etnografisch onderzoek 20/03/2016 19:40
ETD De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van een innovatief project. Netwerk en talenten 14/10/2015 16:17
ETD De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige verpleegkundige. OIF Interdisciplinaire leerwerkplaatsen 22/04/2016 14:36
ETD De lepel als passe-partout 23/05/2016 12:48
ETD De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl 11/09/2015 9:45
ETD De problematiek van autisme op visuele en interactieve wijze 10/05/2016 16:36
ETD De reconstructie van een Acrophyseter deinodon. Hoe komt een moderne reconstructie illustratie tot stand? 30/05/2016 15:35
ETD De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening 27/03/2017 14:05
ETD De staart van de Ouroboros. Een visueel zelfonderzoek 30/05/2016 15:36
ETD De tools van EVA 15/10/2015 9:01
ETD De verbetering van de toewijzing van de productiekosten aan de geproduceerde goederen (Cost Allocation Rules) 20/10/2015 15:11
ETD De waarde van het foutloos leren als ergotherapeutische interventie bij ouderen met milde/matige dementie in de thuissituatie. Een literatuuronderzoek en praktische toepassing 15/03/2016 14:51
ETD De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen 20/03/2016 16:57
ETD De waarde van het ‘Housing First’ project als interventie om de chronische dak- en thuisloosheid te bestrijden in Limburg 14/10/2015 13:17
ETD De zeven hedendaagse zonden 24/04/2016 14:58
ETD Debitum naturae 30/05/2016 15:36
ETD Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedingssituaties 14/10/2015 13:24
ETD Dementie en probleemgedrag (BPSD). Een warme zorg vs. een farmacologisch beleid! 27/03/2017 13:48
ETD Digitaal begeleid zelfstandig werk: Togethere 17/09/2015 15:18
ETD Discovering Down Under 28/08/2015 11:51
ETD Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel 21/03/2016 10:21
ETD Door de huid heen. Weergave van de menselijke huis binnen de hedendaagse kunst 30/05/2016 15:08
ETD Dutch for specific purposes 24/09/2015 11:56
ETD E-Hockey evenement 28/09/2015 17:33
ETD Edelplast: van kabels tot sieraden 30/05/2016 14:40
ETD Educatief belevingspakket voor de 1ste graad lager onderwijs, in het kader van de abdij van Herkenrode 28/09/2015 17:44
ETD Educatieve map - Gezondheid 22/09/2015 14:50
ETD Een "gevormd" mens is er twee waard. Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem 14/10/2015 16:04
ETD Een analyse naar de mate van overeenstemming van het huidige curriculum professionele bachelor verpleegkunde met de specifieke noden van de doelgroepen in onze huidige maatschappij 19/04/2016 16:19
ETD Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg 07/10/2015 14:35
ETD Een kritische beschouwing van de HUSI. Focus op het thema frustratie bij laagfunctionerende peuters en kleuters met autisme tijdens een leersituatie 15/03/2016 15:47
ETD Een startpakket Engels in het basisonderwijs 29/09/2015 12:56
ETD Een verkennend onderzoek naar het effect en de efficiëntie van eerstelijns ergotherapie voor kwetsbare thuiswonende ouderen 15/03/2016 14:59
ETD Een verwoording van de chaos - Een vertoning 30/05/2016 15:36
ETD Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie 14/10/2015 15:16
ETD Elke familie heeft zijn verhaal. Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie 27/03/2017 14:08
ETD Employer Branding en HR-marketing bij Kumpen 08/10/2015 14:50
ETD Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten? 27/03/2017 14:13
ETD Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties verbeteren 28/02/2016 18:35
ETD Erfgoededucatie en de lerarenopleiding. Hoe kan de hogeschool (PXL) actief de relatie tussen erfgoed en publiek (onderwijisgroepen/leerlingen) verbeteren? 14/09/2015 17:07
ETD Ergotherapeutisch belang van werken met narratieven in de geestelijke gezondheidszorg/narratief leren 15/03/2016 17:19
ETD Ergotherapeutische bijdrage aan de behandeling van vrouwen met borstkanker - Literatuurstudie en kwalitatief onderzoek 15/03/2016 14:19
ETD Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie 27/03/2017 14:15
ETD Ethologie met biologie. Lespakket 22/09/2015 17:28
ETD Evaluatie bij plastische opvoeding: evalueren in de eerste graad A-stroom onder de loep 19/08/2015 16:19
ETD Evaluatie van ICF illustraties voor het gebruik in meetinstrumenten in de gezondheidszorg 15/03/2016 14:34
ETD Faalangst. Leermaterialen om het zelfvertrouwen van faalangstige leerlingen te bevorderen 17/09/2015 16:13
ETD Feeling isolated 10/05/2016 13:29
ETD Final assignment. A trip through the (inter)cultural world. An intercultural workbook 20/08/2015 14:24
ETD Flesh. De 'hervreemding' van de onbekende vertrouwelijkheid 30/05/2016 14:58
ETD Flipped classroom 17/09/2015 16:26
ETD Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev 29/02/2016 13:23
ETD Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding 22/09/2015 16:02
ETD Fysieke vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers 11/09/2015 10:00
ETD Gamedesign in de ergotherapie. Een richtlijn voor een gebruikersgestuurd ontwerpproces van een optimale Skweezee 15/03/2016 16:14
ETD Gaming is a c(o)urse 14/09/2015 15:54
ETD Geschiedenislessen op de tablet 09/09/2015 16:03
ETD Gespot. Het gebruik van spotprenten in de les geschiedenis 22/09/2015 17:22
ETD Geweldloze communicatie binnen pestgedrag 11/09/2015 9:07
ETD Glitches en datamoshing 30/05/2016 15:37
ETD Goalball integreren in het onderwijs 19/08/2015 15:27
ETD Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding 20/08/2015 14:36
ETD Grenzen in spatiale ruimtes 30/05/2016 15:37
ETD Handleiding CODA in Expert M Plus 20/10/2015 15:48
ETD Hatch Rehabilitation Game. Technologie en vormgeving bij oefeningen uit de fysieke revalidatietherapie 29/05/2016 20:15
ETD Hendrik VIII & het anglicanisme. Macht, overtuiging of lust? 22/09/2015 17:35
ETD Herhaald Sprint Vermogen. Effectiviteit van een 7-weken trainingsprogramma voor 18-21 jarige elite voetballers 10/09/2015 16:06
ETD Herkenrode onder de loep. Middeleeuws moordspel in de abdij van Herkenrode 24/09/2015 12:04
ETD Herstelgericht werken binnen beschut wonen vzw 't Veer 13/10/2015 15:40
ETD Het Engels vorstenhuis: Tudor 14/09/2015 14:49
ETD Het individu achter de doelgroepmedewerker binnen de Lokale Diensteneconomie. Ontwikkeling van een gepersonaliseerd functioneringsformulier 15/03/2016 18:17
ETD Het M-decreet in het onderwijs. In welke mate zijn leerkrachten lichamelijke opvoeding klaar voor het M-decreet? 11/09/2015 9:50
ETD HET M-DECREET. Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe M-decreet? 14/10/2015 15:13
ETD Het morele klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg 14/10/2015 15:45
ETD Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje" 27/03/2017 14:19
ETD Het netwerk van een persoon met een ernstige beperking als partner in de ondersteuning. Kwaliteit van bestaan binnen Ter Heide verzekeren 19/04/2016 16:08
ETD Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het ‘Handelingsgericht Werken’ zijn er in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig? 14/10/2015 16:23
ETD Het opleidingsplan van lijn 43, 'RoadRunner' 15/10/2015 11:15
ETD Het optimaliseren van de communicatie en samenwerking tussen SVK Houtvast en haar huurders aan de hand van een brochure 08/10/2015 15:01
ETD Het PEWS. Wanneer nauwkeurigheid noodzakelijk is en comfort van groot belang 19/04/2016 19:43
ETD Het schrijfleven van de tweedegraads aso-leerling. Schrijfvaardigheid 04/09/2015 10:12
ETD Hoe beeldend werk betekenis geven? & Hoe beeldend werk betekenis geven? 30/05/2016 15:11
ETD Hoe kan de vroedvrouw het best begeleiden bij de borstzorg om borstproblemen perinataal te voorkomen? 28/08/2015 12:07
ETD Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school. Kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen 14/09/2015 15:16
ETD Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school? Een kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen 29/09/2015 13:28
ETD Hoe kunnen we bestaand didactisch materiaal voor niet-confessionele zedenleer verbeteren? 20/08/2015 14:11
ETD Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen brede instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp? 14/10/2015 15:11
ETD Hoe wordt in Vlaanderen omgegaan met patiënten met een besmetting op een palliatieve eenheid? 13/04/2016 16:30
ETD ICT in het vak economie. Een educatieve website 10/09/2015 16:56
ETD Ik blijf thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg 08/10/2015 15:08
ETD Implementation of life cycle assessment and sustainability in an industrial company 29/02/2016 22:16
ETD Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar in de jeugdhulpverlening 13/10/2015 16:26
ETD Integratietegmoetkoming en inkomensvervangende tegemoetkoming: een praktische gids voor trajectbegeleiders en onderzoekers van GTB 14/10/2015 15:14
ETD Interdisciplinaire leerwerkplaats. ‘Een studie omtrent de nodige vaardigheden en kennis voor een student professional binnen een interdisciplinaire leerwerkplaats.’ Een literatuur- en praktijkonderzoek. 15/03/2016 17:14
ETD Interlevensbeschouwelijk project: de levensboom 29/09/2015 16:37
ETD Inzichten op bewegingsdetectiesystemen binnen cliënt- en taakgerichte revalidatie bij personen met centraal neurologische aandoeningen. Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek 15/03/2016 14:45
ETD Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid? 14/10/2015 16:49
ETD JIP (jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen 08/10/2015 14:19
ETD Jong en gezond 29/09/2015 16:31
ETD Jongeren en musea 23/05/2016 13:40
ETD Kan de literatuur de praktijk revalideren? 19/04/2016 15:06
ETD Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk 08/10/2015 14:48
ETD Kinderarmoede bij allochtonen 14/10/2015 16:30
ETD Kinderrechteneducatie binnen PAV: digitale bordlessen voor UNICEF België 05/10/2016 18:26
ETD Kleur in het onderwijs. Het begrip kleur in het vak Plastische Opvoeding 11/09/2015 10:14
ETD Kom onder je kerktoren uit 10/09/2015 14:03
ETD Kookkadvies en consult op maat in functie van zelfstandigheid in koken voor mensen met een beperking. Een terreinverkennend onderzoek 15/03/2016 16:37
ETD Kop(a) op en IN-Zetten voor Nederlands! Vzw Kopa Limburg 13/10/2015 17:14
ETD Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki (Griekenland) 14/10/2015 14:31
ETD Kunnen eenvoudige apps bijdragen tot de realisatie van de eindtermen? 20/08/2015 13:48
ETD KUNST(en) POEZIE. Een handleiding om poëzie te integreren in het KSO 05/10/2016 18:31
ETD Kwantitatief onderzoek naar eenzaamheid bij eerstejaarsstudenten op Universiteit Hasselt 13/10/2015 16:13
ETD Leefbaar wonen. Op welke manier kan het advies-dienstverlenend ADL-lokaal worden ingezet voor studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren? 21/03/2016 10:13
ETD Leerlijn voor functionele informatievaardigheden binnen PAV 03/04/2017 14:49
ETD Leerlingbegeleiding in een sportschool 19/08/2015 15:25
ETD Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique 22/09/2015 14:53
ETD Les- en leermaterialen op de tablet voor het vak Engels 01/10/2015 13:44
ETD Lessenpakket PO. Diversiteit in al zijn aspecten 17/09/2015 15:22
ETD Lesvoorbereiding, stagemap en EPOS. Lichamelijke Opvoeding: stap voor stap 10/09/2015 16:32
ETD LOTO-procedure opstellen bij LUC NV 28/02/2016 19:05
ETD m-ASSIST: een literatuurstudie en veldonderzoek naar probleemgebieden binnen instrumentele Activiteiten van het Dagelijkse Leven (iADL) in functie van de ontwikkeling van een cliëntgericht mobiel hulpmiddel voor mensen met executief dysfunctioneren 15/03/2016 16:58
ETD Mantelzorg en de contextuele benadering. Krijgt de mantelzorger van regio Genk en Houthalen-Helchteren voldoende erkenning van de Christelijke Mutualiteit? 14/10/2015 15:07
ETD Meditatie in het onderwijs. Een privilege of een necessiteit? 29/09/2015 16:41
ETD Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier 27/03/2017 13:50
ETD Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24jaar) 15/10/2015 10:53
ETD Mo’edim - de aangewezen tijden van de Heer 24/04/2016 15:26
ETD Mobiele apps als tool in musea 20/08/2015 14:31
ETD Modern literature integrated in the English classroom 09/09/2015 15:25
ETD Moslimwetenschappers en hun invloed op de wereld 19/08/2015 15:27
ETD Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie 08/10/2015 14:52
ETD Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit 07/10/2015 14:15
ETD Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen 04/09/2015 10:34
ETD NAH & INTRA- EN EXTRAMURALE GGZ: samenwerkingverbanden tussen VAPH-voorzieningen en de geestelijke gezondheidszorg in een snel veranderend zorgklimaat. Literatuurstudie, case studies en expertopinies 15/03/2016 14:28
ETD Nederlandstalige films. Handleiding en werkbundel 2de graad BSO 17/09/2015 16:03
ETD Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren 22/04/2016 14:33
ETD Observatie naar tekens in water 27/04/2016 22:36
ETD Occultica. Hekserij in de middeleeuwen 24/09/2015 12:31
ETD Oil analysis as tool for predictive maintenance for cryogenic compressors at CERN 27/02/2016 19:27
ETD Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2de & 3de graad door het ontwerp van een boekje met studietips 14/10/2015 15:14
ETD Onderzoek naar de btw-regelgeving voor de verschillende deelactiviteiten van een op te richten woonzorgcampus 20/10/2015 16:17
ETD Onderzoek naar de btw-technische aspecten bij intracommunautaire handel 28/10/2015 15:28
ETD Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie 14/09/2015 16:00
ETD Onderzoekend aan de slag met ontdekdozen. Een spel voor de 1ste graad natuurwetenschappen 29/09/2015 16:53
ETD Onkruid bestaat niet: met een kunstzinnige kijk door de inspiratietuinen van Herkenrode 20/08/2015 13:59
ETD Ontslaggericht werken. Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst Algemeen Inwendige (4A) van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven 27/03/2017 13:53
ETD Ontwerpen van automatische pons- en knipmachine 27/02/2016 19:30
ETD Ontwerpen van dynamische niet- en freesmachine voor productieproces K-Teg 01/03/2016 16:37
ETD Ontwerpen van ventilatiesystemen 29/02/2016 13:15
ETD Oostenrijkse skitechnieken. Technische handleiding voor toekomstige skileraars 17/09/2015 16:38
ETD Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van Early Warning Score 10/05/2016 13:06
ETD Op welke manier wordt het verhullen en onthullen binnen de hedendaagse schilderkunst toegepast? 30/05/2016 15:12
ETD Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers 20/03/2016 17:29
ETD Optimalisering van energie-efficiëntie en integratie van zonneboiler met hernieuwbare technieken in keuken PXL-Tech 28/02/2016 18:37
ETD Outdoorsporten in het onderwijs. Hoe kunnen scholen outdoorsporten integreren in hun lessenreeks? 22/09/2015 15:30
ETD Overwhelming - Moshi 10/05/2016 16:32
ETD Oxfam wereldwijd. Didactisch materiaal rond Oxfam 22/09/2015 15:18
ETD Per seconde wijzer. Mediawijsheid 29/09/2015 13:02
ETD Perceptie door reflectie. Ontmaskering van een creatief proces 23/05/2016 12:27
ETD Pimp My Actua 20/08/2015 13:43
ETD PO goes multicultural. Multiculturaliteit in het vak plastische opvoeding 11/09/2015 9:33
ETD Podcasten in PAV. Een interessant alternatief voor de klassieke spreekbeurt? 19/08/2015 16:27
ETD Poëzie in het b.s.o. 23/10/2016 15:09
ETD Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek 07/10/2015 15:10
ETD Polyfarmacie in een woonzorgcentrum: 'maak het bespreekbaar'! 10/05/2016 12:52
ETD ProcessArt 23/05/2016 12:57
ETD Project 'Unseen' 30/05/2016 15:45
ETD Protean Prosthetics 23/05/2016 13:34
ETD Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs 13/10/2015 15:27
ETD Return-to-work bij personen met een depressie en / of burn-out 15/03/2016 18:10
ETD Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO 27/03/2017 13:56
ETD RTH: een blik op de toekomst. De vergelijking van Vzw Intesa, Open Thuis en Tevona met oog op de toepassingvan Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening 13/10/2015 15:35
ETD Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius 13/10/2015 16:31
ETD Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie 14/10/2015 14:37
ETD Scholen en musea: 'Mozes en de berg' 10/09/2015 16:36
ETD Screenen naar prentale psychosociale problemen met behulp van een toegankelijk zorgpad voor zorgverleners 20/10/2015 15:17
ETD Selectieprocedure voor de gebouwen voor het beest project 27/02/2016 19:03
ETD Singulariteit. Het singuliere moment verbeelden 23/05/2016 20:14
ETD Sluimerblauw - Vormelijk verlies 23/05/2016 13:02
ETD Spelbegeleiding UZ Leuven: van SWOT tot hernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter 27/03/2017 13:59
ETD Sport en kansarmoede. Sport en kansarmoede in Zwartberg 11/09/2015 9:39
ETD Sports in the English classroom 10/09/2015 16:44
ETD Spring Dance Event 2015 28/09/2015 17:38
ETD STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs 10/09/2015 13:57
ETD Storytelling. A tool to motivate and differentiate 22/09/2015 15:44
ETD Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt 14/10/2015 15:59
ETD Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech 29/02/2016 21:58
ETD Sustainable energy reduction, production and management at PXL-Tech with a photovoltaic installation 29/02/2016 22:07
ETD Taalgebruik van niet-taalleerkrachten in de klas 29/09/2015 13:22
ETD Tablets en apps in de lessen LO 14/09/2015 15:03
ETD Tablio binnen het vak economie 25/11/2015 16:18
ETD Tablio: tablets in het onderwijs: informatica / ICT 20/08/2015 13:53
ETD Talenten en competenties binnen het secundair onderwijs. Hoe kunnen ze deek uitmaken van de studiekeuze en schoolloopbaan van de leerlingen? 20/08/2015 14:18
ETD Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verhogen van motivatie 14/10/2015 16:44
ETD Technische vereisten bij het spelen van kleine wedstrijdvormen bij 17 tot 21-jarige elite voetballers 24/09/2015 12:20
ETD Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een anale ingreep, een arthroscopie van de schouder en een liesbreukoperatie uitgevoerd in het chirurgisch daghospitaal van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator 11/04/2016 19:33
ETD Teqball. Initiatielessen Teqball 11/09/2015 11:57
ETD Tevredenheidsbevraginig consultfunctie Crisispunt Limburg-18 13/10/2015 15:58
ETD The G-project 19/08/2015 15:30
ETD Thuis in een nieuw huis. Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout 14/10/2015 14:52
ETD Tijd heelt alle wonden, zeggen ze 13/10/2015 14:54
ETD Timiteit 24/04/2016 15:06
ETD Turn the music up! Muziek als didactisch materiaal in de Engelse les 29/09/2015 16:45
ETD Uitbreiding robotcel PXL-Tech 28/02/2016 19:15
ETD Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - Praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers 10/05/2016 13:20
ETD Uitvoeren risicoanalyse op elektrische installatie bij Mecam 29/02/2016 22:16
ETD Uitvoeren van risicoanalyse en in dienst stellen van productielijn bij MAPO Belgium 28/02/2016 15:58
ETD Van competentieprofielen tot vormingspakketten en sensibilisatie bij lager geschoolden betrokkenen omtrent niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 15/03/2016 14:07
ETD Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis 19/04/2016 19:27
ETD Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding van kinderen. Communicatieve voorbereiding van kinderen van 2 tot 12 jaar 13/04/2016 18:35
ETD Vernieuwende lessenreeks fitness op school. "Live young get fit" 29/09/2015 10:37
ETD Verwantschappen binnen discrepantie in de beeldfrase 23/05/2016 13:25
ETD Visible sensitivity. Een nieuwe aandacht/taal voor de ervaring van aanrakingen 23/05/2016 19:36
ETD VOET 'leren leren' in de tweede graad in de lessen Nederlands 11/09/2015 8:56
ETD Voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank 20/03/2016 17:43
ETD Vroeg op weg naar de VDAB. De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid 08/10/2015 16:16
ETD Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring? 20/08/2015 11:58
ETD Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg? 13/10/2015 16:22
ETD Wegwijs in de wereld van dementie 19/10/2015 17:05
ETD Welbevinden van ouderen in het rust- en verzorgingscentrum: een veralgemening of de werkelijkheid?’ 19/10/2015 16:40
ETD Welke rekenmethode houdt het meest rekening met de kenmerken van kinderen met het syndroom van Down? Een vergelijking van rekenmethodes ten opzichte van de rekenlijn. Een literatuur- en praktijkonderzoek 15/03/2016 15:55
ETD Werk(vormen) voor leraren? Tijdens de lessen economie 19/08/2015 16:34
ETD Werken met ouderen, een uitdaging? 08/10/2015 14:27
ETD Werkre-integratie met ondersteuning van Disability Management 15/03/2016 16:45
ETD What are you waiting for? 24/05/2016 15:26
ETD Wie ben ik? Op zoek naar jezelf in de lessen PO 17/09/2015 15:47
ETD Worstelen met woorden. Sherborne bewegingspedagogiek bij ontwikkelingsstotteren 20/03/2016 18:48
ETD Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem 14/10/2015 15:12
ETD Zelf kiezen maar niet in je eentje! De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek 08/10/2015 16:30
ETD Ziektes en geneeskunde in de middeleeuwen 10/09/2015 16:21
ETD Zoals in Kuringen was het overal. Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO1 19/08/2015 15:36
ETD Zonder papier op een digitale manier. De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel der Kempen 27/03/2017 14:01
ETD Zorg goed voor jezelf. Onderzoek naar (over)belastende factoren in contact met de cliënten bij verzorgenden van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo 14/10/2015 15:00
ETD Zorg voor ongedwongenheid 2 : professionele houding, attitude en de toepassing van maatregelen in de omgang met agressie in de intra- en transmurale GGZ. Een literatuuronderzoek 15/03/2016 15:13
ETD Zoveel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg 07/10/2015 14:24
ETD Zoveel scholen, zoveel visies... Het pedagogisch project ontleed 17/09/2015 16:21
ETD [TABL]ISTORY 24/09/2015 12:13©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer