About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.



Doks PHL
Doks XIOS



Open Archives Initiative
Home  >  Years  >  2017
Search in 2017 search subfolders
175 records Description ascending descending Last modified ascending descending
ETD FINAH in de thuissituatie: de validatie van het functioneringsinstrument NAH 16/04/2018 16:58
ETD Naar een cliŽntgericht pakket voor zorgtechnologie en Ėdomotica in het kader van zorgeloos wonen. Een exploratief praktijkonderzoek 30/04/2018 0:14
ETD Spelinventarisatie van vrij spel bij vierjarige kleuters in kleuterscholen Ė Vergelijkende studie tussen Ecuador, Gambia en Vlaanderen 29/04/2018 19:47
ETD "Buitengewoon" duurzaam 18/01/2019 15:17
ETD Actualiteit in de les geschiedenis 07/01/2018 20:42
ETD Actualiteit in het onderwijs 07/01/2018 19:43
ETD Adbijsite van Herkenrode: belevingscentrum 02/01/2018 23:14
ETD Advies voor een codeset op basis van het ICF, specifiek voor (neuro)motorische aandoeningen en stotteren bij kinderen, tussen 3-12 jaar, binnen het digitale H-OPP. 29/04/2018 18:46
ETD Apps op de smartphone ter vervanging van het rekentoestel 07/01/2018 17:17
ETD Arbeidsvaardigheden en de ergotherapeutische mogelijkheden. Een verkennend onderzoek naar het belang van arbeidsvaardigheden binnen de sociale economie 01/05/2018 16:51
ETD Arbeidsvaardigheden in kaart brengen in het buitengewoon onderwijs OV2 aan de hand van de RUWARD-test. Een literatuurstudie 01/05/2018 17:17
ETD ARTICLE: CAN BACTERIA IN SOIL AND ON TREE LEAVES HELP TO CLEAN AIRBORNE ENVIRONMENTAL POLLUTANTS? 18/03/2018 19:45
ETD Basisonderwijs voor iedereen en overal. De invloed van ouderbetrokkenheid op de ontwikkeling van kansarme kinderen. Een literatuuronderzoek en praktijkonderzoek 29/04/2018 20:16
ETD Beeldend woord vs. woordend beeld 09/07/2018 19:22
ETD Bepaling van de ploÔdiegraad bij larven van de Amerikaanse stierkikker (Lithobates catesbeianus) via flowcytometrie. 14/01/2018 21:13
ETD Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA 09/01/2019 23:50
ETD Bewegingsintegratie in het lager onderwijs. Bewegend rekenen en taal leren in het 6e leerjaar 08/01/2018 12:02
ETD Bioraffinage van insecten: het effect van ontvetten op de functionaliteit van eiwitten 14/01/2018 21:20
ETD Black, the erotic monochrome 27/05/2018 20:11
ETD Blue Da Ba Dee. Een gemankeerd kijken vanuit het blauw 30/12/2021 13:55
ETD CLONING OF RING-HYDROXYLATING OXYGENASE GENES AND SCREENING OF BACTERIA FOR PHYTOREMEDIATION 15/01/2018 0:12
ETD Controle fietsroutenetwerk Limburg. Onderzoek Limburgs fietsroutenetwerk voor personen die gebruik maken van een aangepaste fiets 29/12/2017 15:04
ETD Controle fietsroutenetwerk Limburg. Onderzoek naar de toegankelijkheid van het Limburgs fietstroutenetwerk voor personen met een aangepaste fiets 30/12/2017 17:57
ETD CreaTennis. Tennis aanbieden aan kleuters in het onderwijs met alternatief materiaal 30/12/2017 18:13
ETD Creatieve kleuters 20/07/2017 17:07
ETD Creatieve vorming voor adolescenten op school 29/12/2017 14:56
ETD Culture in the EFL classroom. How and why integrate culture in the EFL classroom? 07/01/2018 19:20
ETD De absurditeit van het digitale tijdperk 09/07/2018 19:55
ETD De beweging beleven om te communiceren. Van taal naar beweging en van beweging naar taal 03/01/2018 14:15
ETD De bijdrage van de ergotherapeut aan het welzijnsbeleid binnen de profit sector 01/05/2018 17:39
ETD De bijdrage van de ergotherapeut aan het welzijnsbeleid binnen de profit sector. Een literatuurstudie en een participatief observationeel onderzoek 06/05/2018 20:13
ETD DE COMPETENTIES DIE DE ERGOTHERAPEUT NODIG HEEFT VOOR HET ADVISEREN VAN ASSISTIEVE TECHNOLOGIE. Een literatuur- en praktijkonderzoek 03/04/2018 15:25
ETD De competenties die een adviesverlener nodig heeft voor het aanreiken van assistieve technologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek 01/05/2018 16:32
ETD De effectiviteit van het gebruik van de i-ACT binnen cliŽnt- en taakgerichte revalidatie bij centraal neurologische aandoeningen. Van literatuurstudie naar praktijkonderzoek 01/05/2018 14:02
ETD De ergotherapeut en de verschillende actoren binnen de profit sector, samen werken aan werkbaar werk. Een kwalitatief onderzoek. 01/05/2018 17:57
ETD De impact van Europese samenwerkingsprojecten op leerkrachten, leerlingen en scholen 07/01/2018 18:11
ETD De integratie optimaliseren van een sporter met een verstandelijke beperking die overstapt van een G-sportclub naar een reguliere sportclub in Limburg. Onderzoek naar de noodzaak van een gestructureerd stappenplan 02/01/2018 23:27
ETD De invloed van houtsnippers afkomstig van lokale houtkanten op de bodemkwaliteit van akkers in Zuid-Limburg 18/03/2018 19:48
ETD De invloed van locatie op het ontwikkelen van samenlevingen 03/01/2018 15:06
ETD De invloed van taal op de ontwikkeling Hoe gebruiken vierjarige kleuters taal in Gambia, Ecuador en Vlaanderen? 29/04/2018 20:34
ETD De manipulatie manipuleren. Het gebrek in de fotografie 28/05/2018 21:02
ETD De meetbox 04/01/2018 14:06
ETD De Noormannen. Wie zijn ze? Hoe krijg je ze in de klas? 29/12/2017 15:19
ETD De rol van de glycine receptor tijdens de neurale ontwikkeling en het ontstaan van neuro-psychiatrische aandoeningen 14/01/2018 21:30
ETD De rol van de maatschappelijk assistent in het hulpverleningsproces bij patiŽnten met CVA 22/01/2018 18:37
ETD De toekomst naar een vraaggerichte zorg. Onderzoek naar de manier waarop vraaggerichtheid bevordert kan worden binnen de thuiszorg. 22/01/2018 18:45
ETD De weg van een dialoog 28/05/2018 19:41
ETD De wijziging in het GeÔndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie Een evaluerend onderzoek van de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie 22/01/2018 19:25
ETD DifferentiŽren met tablets tijdens de les geschiedenis 03/01/2018 0:01
ETD Digital skills bij Coca-Cola Hasselt 04/01/2018 14:00
ETD Dofinaria. Vissen naar de waarheid 29/12/2017 15:41
ETD Dynamiek tussen frames 28/05/2018 17:13
ETD Eat, sleep, repeat 09/07/2018 19:16
ETD Economie: project economische vaardigheden 07/01/2018 16:49
ETD Een onderzoek naar de bruikbaarheid van het FINAH-instrument bij kwetsbare ouderen. Literatuurstudie, kwalitatief en kwantitatief onderzoek 19/04/2018 11:37
ETD Een tocht door een wereld van inkt. Een lessenreeks over jeugdliteratuur voor leerlingen van de eerste graad B-stroom 07/01/2018 18:57
ETD Een veilige refter creŽren voor kinderen met ASS 04/01/2018 13:45
ETD Eten en vergeten: een onderzoek naar een dementievriendelijke eetomgeving. 19/04/2018 11:54
ETD Europa in de klas. Hoe breng je het thema Europa aan in de eerste graad? 24/08/2017 15:25
ETD Evidence based simulatieonderwijs in de opleiding ergotherapie 29/04/2018 23:21
ETD Exploreren en profileren van de rol als ergotherapeut binnen de profit sector. Een kwalitatief onderzoek 01/05/2018 17:53
ETD Express yourself 30/12/2017 17:47
ETD Faalangst in het onderwijs. Hoe kan er preventief gewerkt worden aan faalangst op school? 03/01/2018 14:52
ETD Feeling the void 02/07/2023 19:53
ETD Functionaliseren van nanobodies via ambersuppressie 15/01/2018 0:21
ETD Functioneel trainen voor ouderen. Fit-o-meter woonzorgcentra 03/01/2018 14:20
ETD Gastronomie sensibiliseren voor personen met een visuele en/of auditieve beperking 18/03/2018 22:37
ETD Gastronomie sensibiliseren voor personen met een visuele en/of auditieve beperking. Een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek 06/05/2018 20:08
ETD Gebruik van het i-ACT systeem bij ouderen: een haalbaarheidstudie 16/04/2018 16:46
ETD Gedragsproblemen. Nieuwe uitdagingen voor leraren na de invoering van het M-decreet 03/01/2018 14:28
ETD Gekenterde exactheid 28/05/2018 17:06
ETD Genietend lezen. Leesbevordering in de 2de graad BSO 02/01/2018 22:41
ETD Grenzeloos. Workshop Willewete 08/01/2018 11:37
ETD Handleiding mimisch taal leren. Hayya, kom we beginnen er aan! 20/07/2017 16:56
ETD HAPPY BRIDGE. Een kwalitatief onderzoek naar het gebruik van de applicatie bij ouderen en familieleden 29/04/2018 18:30
ETD Herinneringsruimte 09/07/2018 21:53
ETD Het basis-ondersteuningsbudget. Onderzoek naar de doeltreffendheid van het basis-ondersteuningsbudget in een inclusief welzijnsbeleid. 22/01/2018 18:51
ETD Het belang van de ergotherapeut bij duurzame tewerkstelling. Een literatuur- en praktijkonderzoek 01/05/2018 17:06
ETD Het bevorderen van participatie en het maken/onderhouden van sociale contacten op het Sint-Katarinaplein met Universal Design 30/04/2018 0:32
ETD Het effect van "doorstroomvijvers" op de ecologie en waterkwaliteit van waterlopen in Vlaams-Brabant 18/03/2018 19:49
ETD Het effect van een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum op het welbevinden van ouderen met cognitieve problemen. Een literatuurstudie met kwalitatief praktijkonderzoek 19/04/2018 12:29
ETD Het gebruik van poppen als stimulerend materiaal bij personen met matige tot ernstige dementie: literatuurstudie, kwalitatief onderzoek en richtlijnen 29/04/2018 18:16
ETD Het leesgedrag van Limburgse leerlingen uit de A-stroom. Leesgedrag en leesattitude bevorderen van leerlingen uit de A-stroom 02/01/2018 23:48
ETD Het percussieorkest. Muzische workshop voor anderstalige nieuwkomers 18/01/2019 14:38
ETD Het verband tussen sensorische verwerking en arousal en de invloed daarvan op het gedrag en het functioneren van kinderen met ADHD, ASS en hechtingsstoornissen 29/04/2018 23:10
ETD Heterogene en homogene klassen: voordelen, nadelen en aandachtspunten 29/12/2017 15:04
ETD Hoe een leerlijn poŽzie in de eerste graad ontwikkelen? 07/01/2018 20:05
ETD Hoe kan driedimensionale vormgeving gebruiksklaar gemaakt worden in de lessen P.O.? Lerarenhandleiding met lessenpakket 07/01/2018 19:33
ETD Hoe kan je omgaan met etnisch-culturele diversiteit in je klas en school? 02/01/2018 22:48
ETD Hoe kunnen we de praktijkvakken in de wereld van het vak PAV introduceren? 03/01/2018 14:34
ETD Hoe kunnen we optimaal inspelen op leerprofielen met behulp van de tablet? Optimale ondersteuning voor leerlingen met leernoden binnen PAV 07/01/2018 17:58
ETD How can Spaced Repetition Software improve pupils' memory and processing? 29/12/2017 15:48
ETD Identificatie van geÔsoleerde bodemschimmels uit heidebodems door middel van ITS sequencing 18/03/2018 19:50
ETD Immersion Education in history classes. How and why acquire a second language through immersion? 07/01/2018 16:59
ETD IMPAKT! Monitoring impact overstortwerking op de Dommel 18/03/2018 19:51
ETD Inflammation as modulator of Tau-pathology, towards a Tau-directed therapy? 14/01/2018 21:40
ETD Initiatie van de zorg en de noden van de zorgvrager In het kader van 2ZEN 22/01/2018 17:32
ETD Integratie van 'de worstelkofferí binnen jeugdwelzijnsorganisatie vzw Gigos 24/08/2017 14:30
ETD Inventarisatie potsites en mijnsteenprobleem Centrum-Zuid 18/03/2018 19:44
ETD Is de les socio-economische initiatie klaar voor tablets? 30/12/2017 18:41
ETD iTeasy. Hoe kunnen we ICT-gebruik stimuleren via sociale media? 07/01/2018 19:58
ETD Je ziet er bere leuk uit! Hoe een sensibiliseringscampagne het zelfbeeld van een achtjarige kan beÔnvloeden 09/07/2018 20:47
ETD Kijken, een keuze. De wereld achter, voor en in een venster 09/07/2018 22:06
ETD Kind in beweging: een vergelijkende studie naar bewegen van 5-jarige kleuters in BelgiŽ, Ecuador en Gambia 29/04/2018 20:57
ETD Klantbeloften. Wat zijn het en hoe kunnen ze binnen vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg uitgewerkt worden? 22/01/2018 19:20
ETD Logistics Innovation & Training Center getest: de praktische aanpak 04/01/2018 13:53
ETD Louis XIV 29/12/2017 15:01
ETD Measuring Beauty 27/05/2018 20:43
ETD MOLECULAIR BIOLOGISCHE DETECTIE EN KWANTIFICATIE VAN ERWINIA AMYLOVORA 18/03/2018 19:57
ETD Multiperspectiviteit in het geschiedenisonderwijs. Erfgoedproject 07/01/2018 16:24
ETD Muzisch aan de slag met taal. De Nederlandse taal stimuleren bij anderstalige kleuters 20/07/2017 15:12
ETD NAD HELPT CUPRIAVIDUS METALLIDURANS CH34 OM TOXISCHE METAALIONEN TE NEUTRALISEREN 15/01/2018 0:25
ETD Nederlands tijdens de vakantie? Ook voor OKAN! 03/01/2018 14:45
ETD Next Generation Sequencing (NGS) m.b.v. single-molecule molecular inversion probes (smMIPs)en Asuragenģ QuantideXģ Pan Cancer Kit. Optimalisatie en validatie van een oncologisch genpanel t.b.v diagnostische doeleinden 14/01/2018 21:45
ETD Nieuwe kandidaat diagnostische anitlichaam markers voor de ziekte van Bechterew 14/01/2018 21:46
ETD Onderstroom 28/05/2018 17:34
ETD Onderzoek jongvolwassenen in collectieve schuldenregeling. Wat zijn de kenmerken van jongeren in collectieve schuldenregeling, de predictoren van jongeren in collectieve schuldenregeling en de kenmerken van collectieve schuldenregeling bij jongeren? 22/01/2018 17:20
ETD Onderzoek naar de archaÔsche slurfbewegingen bij 3- en 4-jarige kleuters 29/04/2018 21:21
ETD Onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van het diagnostisch screeningsinstrument 'visueel - ruimtelijk organisatie onderzoekí bij kleuters van 3 tot 4 jaar 29/04/2018 19:54
ETD Onderzoek naar het belang van de wetenschappelijke inhoud in de VTS trainersopleiding 05/01/2019 19:22
ETD Ontdekkingstocht door het Azteekse verleden 30/12/2017 18:35
ETD Oost west, thuis best? Een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van bewoners in een woonzorgcentrum bij het verlies van de vertrouwde woning door de transfer naar een woonzorgcentrum. 22/01/2018 19:34
ETD Op internaat. Wat is de functie van het huidige internaat in het opvoedingsproces van jongeren? 07/01/2018 17:42
ETD Opstarten en toepassen van een tuinwerking als therapeutisch medium bij gedetineerden. Theorie en praktijk 01/05/2018 18:18
ETD Optimalisatie van anammox in het LUCASģ-systeem op pilootschaal 14/01/2018 23:16
ETD Optimalisatie van het distributiesysteem - RZ Tienen 15/01/2018 0:05
ETD Optimalisatie van mutatietechnieken in Cupriavidus metallidurans CH34 15/01/2018 0:24
ETD Organisatie van een survivalrun. PXL survivalrun 07/01/2018 17:10
ETD Outsiderkunst 07/01/2018 19:52
ETD PCR-optimization within a genotyping protocol of a APP-overexpression mouse model 15/01/2018 0:19
ETD Perspectiefwisseling bij jongeren 02/01/2018 22:32
ETD Project economische basisvaardigheden. VET sChOOL: organiseer je eigen festival! 03/01/2018 14:58
ETD Promotie van disc golf. Frisbee in Vlaanderen 29/12/2017 21:05
ETD Psychische problemen en stoornissen bij jongeren. Hoe kan je als leerkracht hiermee omgaan? 30/12/2017 17:42
ETD PWO "m-Assist" ontwikkelingsfase 3: finale gebruikerstesting 01/05/2018 13:35
ETD Recht op informatie voor nabestaanden, te vragen of aan te bieden? Wordt de nood op informatie van nabestaanden beantwoord door het parket bij moordzaken en verdachte overlijdens? 22/01/2018 18:57
ETD Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in de praktijk 29/04/2018 17:53
ETD RoomScreening voor Zorgeloos Wonen met MS/CVA. Een literatuuronderzoek en praktische uitwerking 29/04/2018 23:47
ETD Second city. De suggestieve leegte in een stad 09/07/2018 19:21
ETD Smartphoneverslaving... enzo 27/05/2018 20:27
ETD Soluble HLA-E in Multipel Myeloma: ontwikkeling van een immunoprecipitatie assay en ELISA voor sHLA-E in serum, plasma en kweeksupernatant 18/03/2018 20:18
ETD Specifieke competenties binnen de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, nodig om autonoom te functioneren op een interdisciplinaire LWP, in kaart brengen. Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek 29/04/2018 17:14
ETD STAND CLEAR OF THE CLOSING DOORS PLEASE! Reis je mee doorheen wereldburgerschapslandschap? 24/08/2017 15:46
ETD Taalinitiatie Engels als extrascolaire activiteit 07/01/2018 17:04
ETD Taalinitiatie Frans bij kleuters 20/07/2017 15:30
ETD Talent voor kunst in het onderwijs. Lessenpakket over kunstenaarschap voor de eerste graad so 29/12/2017 15:31
ETD Teaching systemics. Enhancing childern's learning in the foreign language classroom through the systemic approach 07/01/2018 20:15
ETD Technologie in de thuiszorg: een onderzoek naar het gebruik van assistieve technologie bij personen met lichte tot matige dementie 01/05/2018 17:30
ETD The bacterium Cupriavidus metallidurans as bioreporter for uranium 15/01/2018 0:23
ETD The cabinet of love for a bit of fluff 28/05/2018 19:43
ETD The Rocket Reporter. Een toegankelijke nieuwsapplicatie voor jongeren 09/07/2018 20:39
ETD To walk again, to work again, to live again Een literatuuronderzoek en exploratie van het werkveld, gericht op werkhervatting 03/04/2018 15:25
ETD Tuintherapie in de gerontologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek 01/05/2018 18:29
ETD Universal Design van openbare gebouwen: een screeningsinstrument? 01/05/2018 13:51
ETD Validatie van de schoonmaak bij banketbakkerij Nora B.V. 14/01/2018 23:52
ETD Van integratie tot inclusie van een leerling met een visuele beperking. Inleefpakket voor het vak PAV 04/01/2018 13:19
ETD Vermaatschappelijking van vrije tijd binnen de geestelijke gezondheidszorg: een benadering vanuit cliŽnt- en therapeutisch perspectief. Een literatuurstudie en praktijkonderzoek 13/04/2018 22:38
ETD Vernieuwende en creatieve opwarmingsspelen voor in de lessen lichamelijke opvoeding 05/01/2019 14:14
ETD Verschijningsvormen van de blik op de werkelijkheid 28/05/2018 19:44
ETD Vluchten? Is vluchten in en naar Europa verbeterd of verslechterd? Een historische vergelijking 29/12/2017 15:03
ETD VOET 'leren leren' integreren in het vak Engels in de eerste graad 29/12/2017 18:47
ETD Wacht eens even Ö De beleving van ouders van een kind met een beperking tijdens de wachtperiode op thuisbegeleiding 22/01/2018 19:13
ETD Welke werkwijze werkt het meest motiverend bij leerlingen van de derde graad TSO en BSO in de lessen handbal en voetbal? 07/01/2018 17:31
ETD Werken in Malta: een droom of een illusie? Onderzoek naar de tevredenheid van de werknemers van het Cavalieri Art Hotel 22/01/2018 19:39
ETD Wil de echte Karel de Grote nu opstaan? Een casestudie: welk beeld hebben wij van Karel de Grote? Hoe worden deze beelden gevormd? 02/01/2018 23:37
ETD Wildernest 28/05/2018 21:26
ETD Woonwijzer Dementie. Literatuurstudie en praktijkonderzoek naar de implementatie van de app RoomScreening in de eerstelijnszorg bij personen met dementie, cognitieve problemen en/of mobiliteitsproblemen en hun mantelzorger in de thuissituatie 29/04/2018 23:33
ETD Wordt de play button de leraar van toekomst? 29/12/2017 22:04
ETD Zelfstandig project. Muzische workshop voor anderstalige nieuwkomers. 'Experimenteerinstrumentí 18/01/2019 15:10
ETD Zelfstandig project. Ontmaskerd. Workshop Willewete 18/01/2019 15:14
ETD Zelfstandig project: erfgoeddag Hasselt. De geschiedenis van 'zorgí in Hasselt 18/01/2019 14:30
ETD Zelfstandig project: internationalisering. Door middel van welke strategieŽn en andere hulpmiddelen kan ik voor een passende aanpak van een les begrijpend lezen zorgen in groep 6/7 van de Sister Magda School in Sint Maarten? 18/01/2019 14:22
ETD Zelfstandig project: onderzoeksrapport. "Hoe kan je contractwerk optimaliseren met aandacht voor differentiatie in een klas met super-diversiteit?" 18/01/2019 14:23
ETD Zelfstandig project: taalbeleid basisschool Tuinwijk. Werken aan leesbevordering en leesplezier met aandacht voor muzische vorming 18/01/2019 14:48
ETD Zijn educatieve spellen nuttig in het secundair onderwijs? 29/12/2017 19:04



©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer