About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home  >  Years  >  2019
Search in 2019 search subfolders
140 records Description ascending descending Last modified ascending descending
ETD - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency 19/11/2019 19:31
ETD "KASTfantast". Kwaliteitsvolle drama activiteiten in de kleuterklas 14/09/2019 1:39
ETD 'Brain Breaks' in de CLIL-klas 06/10/2019 23:55
ETD 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles? 29/10/2019 23:35
ETD 'Place-attachment’ in de kunstwereld 03/02/2020 21:23
ETD Active Learning strategies on a Pepper robot 16/09/2019 22:32
ETD Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief 19/11/2019 20:38
ETD Alternatieven voor de Google Maps API 16/09/2019 23:12
ETD Augmented Reality in e-commerce 19/11/2019 20:22
ETD Automatisatie van betalen in restaurants 16/09/2019 22:59
ETD Automatisch testen van de Lifeplanner 19/11/2019 19:15
ETD Automatiseren van de creatie van een AWS-account 07/10/2019 21:42
ETD Beeldhouwen uit de dans. De samenkomst van dans en beeld 10/02/2020 13:30
ETD Bewustwording van kansarmoede bij kleuters 06/10/2019 23:08
ETD Bikeable spy. Gevarenmelder voor fietsers 04/03/2020 16:39
ETD Blind voor de muur 03/02/2020 22:10
ETD Blunderkalk in ons brein. Met veel elan, een poging tot verwerking, in een geglobaliseerde wereld 03/02/2020 21:27
ETD Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren 25/01/2022 22:14
ETD Cloudsecurity 13/10/2019 22:57
ETD Co- teaching hand in hand met inclusie 06/10/2019 23:41
ETD Community configurator 18/09/2019 13:45
ETD Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost? 02/09/2019 21:17
ETD Cubigo Community Platform: Partner Integration 29/09/2019 23:06
ETD Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information 13/10/2019 23:42
ETD Database DevOps 29/09/2019 22:58
ETD De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen 20/10/2019 14:57
ETD De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie 20/10/2019 14:30
ETD De ontwikkeling van schooltaal tijdens routines. Een handleiding voor kleuterleerkrachten 07/10/2019 0:06
ETD De structurering van waanzin en stress 10/02/2020 13:27
ETD De toekomst van de voetbalervaring. Het verrijken van de persoonlijke beleving door technologie 04/03/2020 12:05
ETD De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen 02/09/2019 21:14
ETD Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes 03/02/2020 21:30
ETD Dotoforfelix 16/09/2019 22:52
ETD Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les! 20/10/2019 15:52
ETD Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel 21/10/2019 22:58
ETD Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis 20/10/2019 23:43
ETD Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient 29/09/2019 23:29
ETD Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid 03/02/2020 22:18
ETD Een opworp. Ontwerpen ten tijde van wegwerpen 04/03/2020 13:41
ETD Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak 03/01/2022 16:21
ETD Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen 08/02/2022 15:48
ETD Een wijde kijk op een rijk basis milieu 14/09/2019 1:30
ETD eFenKa Progressive Web App 30/09/2019 0:02
ETD Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden 29/09/2019 22:43
ETD Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg 29/09/2019 23:16
ETD End-to-end monitoring 07/10/2019 21:41
ETD Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie 13/10/2019 22:57
ETD Eric 10/02/2020 13:31
ETD Eros en Errors 10/02/2020 13:26
ETD Evocation 03/02/2020 21:24
ETD Fingerspitzengefühl 03/02/2020 22:20
ETD Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind? 13/11/2019 20:54
ETD GDPR in de zorg. Is de GDPR werkbaar voor psychiatrische instellingen? Of is er een keerzijde aan de medaille? 02/09/2019 18:35
ETD Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen 30/09/2019 0:09
ETD Gedragsherkenning dankzij het internet of things 30/09/2019 0:14
ETD Geneeskunde in de middeleeuwen. Hoe werd geneeskunde beoefend in onze gewesten tijdens de middeleeuwen? 20/10/2019 15:44
ETD Google Maps API versus alternatieven 19/11/2019 20:42
ETD Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen? 29/10/2019 23:04
ETD Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas? 13/11/2019 22:53
ETD Het rijden als ervaring 03/02/2020 22:21
ETD His(s)tory Part I + His(s)tory Part II 10/02/2020 13:32
ETD Hoe kan een campagne het tekort aan niet-westerse stamceldonoren opvullen? 03/02/2020 21:32
ETD Hoe kan ik de kinderen uit de derde kleuterklas van de Vrije Basisschool Boekt stimuleren om tijdens het weekend bij hun thuis samen met hun ouders te bewegen? 14/09/2019 1:34
ETD Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken? 03/02/2020 21:33
ETD Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen? 19/11/2019 21:39
ETD Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren? 12/09/2019 0:16
ETD Hypervisors voor een datacenter 07/10/2019 21:41
ETD I IVLIVS 03/02/2020 22:21
ETD Ideashooter: beheren van ideeën 19/11/2019 20:27
ETD Immens. Hoe het onvatbare heelal vatten in een beeld? 30/11/2020 21:51
ETD Implementatie Word-documentgenerator 16/09/2019 22:49
ETD Integration of popular calendars 19/11/2019 20:58
ETD Intelliway 18/09/2019 13:29
ETD Interactief en innovatief aan het werk binnen het nieuwe onderwijsvak Mens en samenleving. In samenwerking met Kindsheid Jesu Hasselt 30/10/2019 0:25
ETD Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers 14/09/2019 1:22
ETD Is niet elke foto een verlangen naar iets anders? Draagt niet elk beeld een film in zich? Een intentie in mijn aura 10/02/2020 13:29
ETD Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit 10/02/2020 13:32
ETD KPI visualisatie en beschrijving van het development proces 13/10/2019 23:58
ETD Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ? 29/09/2019 23:23
ETD Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen 13/11/2019 20:09
ETD Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas 14/09/2019 1:11
ETD Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid 21/10/2019 21:47
ETD Microsoft Intune 07/10/2019 21:38
ETD Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg. 02/09/2019 21:16
ETD Monitoren van gedragsanalyse van mobiel netwerk 13/10/2019 23:14
ETD Monsteren: IM als beeldend concept 03/02/2020 22:19
ETD Neem en eet, dit is mijn lichaam. Een experimenteel beeldend onderzoek in de onconventionele foodfotografie 10/02/2020 13:34
ETD No one chooses to be a refugee 03/02/2020 22:22
ETD Nostalgic Pavements 03/02/2020 22:08
ETD O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen 25/01/2022 22:18
ETD OKAN wegwijs in de bibliotheek 29/10/2019 23:55
ETD Onderzoek procesautomatisatie 19/11/2019 20:05
ETD Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen 29/10/2019 22:35
ETD Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt 29/10/2019 23:16
ETD Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN 30/10/2019 0:05
ETD Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing 19/11/2019 19:22
ETD Organisatie van een ski-evenement 13/11/2019 20:56
ETD PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten 13/11/2019 21:58
ETD Perception Out Of Balance 03/02/2020 21:34
ETD Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology 02/01/2021 2:48
ETD Re-engineering van de Modulaire Successie Planner en het opstellen van een roadmap naar agile, Lean en DevOps 19/11/2019 19:43
ETD Red Team Automation 07/10/2019 21:51
ETD Reflect upon yourself 29/12/2021 16:59
ETD Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs 21/10/2019 22:37
ETD Remote Data Forensics 13/10/2019 23:33
ETD Responding to support tickets in an unfamiliar language 19/11/2019 20:31
ETD Retroid 16/09/2019 22:51
ETD Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur 30/10/2019 0:14
ETD Schulden maken is makkelijk, ze oplossen vaak een lange weg. Over hoe schaarste een invloed heeft op een gezin in een collectieve schuldenregeling en/of budgetbeheer. 19/11/2019 21:40
ETD Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden 19/11/2019 18:56
ETD Self-made brand designer 03/02/2020 21:35
ETD Sken je me al? De differentiërende interactieve poster 13/11/2019 20:55
ETD Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent 29/09/2019 23:44
ETD Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken 29/09/2019 21:32
ETD Software delivery pipeline: cross-platform testing 14/10/2019 0:27
ETD Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit 14/10/2019 0:28
ETD Spring Boot vs Dropwizard 30/09/2019 0:26
ETD Sprookjes en erfgoed 06/10/2019 23:14
ETD State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks 18/09/2019 8:15
ETD System data collector 13/10/2019 23:05
ETD Taalbeleid met de focus op woordenschatontwikkeling 06/10/2019 23:48
ETD Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs 25/01/2022 22:23
ETD Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving 19/11/2019 19:08
ETD Technologie tussen keramiek en juweelontwerp 03/02/2020 22:02
ETD The Digital Agent Platform 18/09/2019 8:30
ETD Touch 03/02/2020 22:04
ETD Trip Appvisor 20/10/2019 15:41
ETD Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers 02/09/2019 21:19
ETD Videoconferentie in Flutter 16/09/2019 23:34
ETD Virtual Oswald 29/09/2019 23:56
ETD Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen? 30/10/2019 0:21
ETD vul hier uw titel in 15/03/2022 16:54
ETD vul hier uw titel in 24/12/2021 12:04
ETD vul hier uw titel in 15/03/2022 16:54
ETD Wachtwoordbeheer voor teams 13/10/2019 23:23
ETD Welke groeperingsvormen kunnen leerkrachten gebruiken om de kloof tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar te dichten? 07/10/2019 0:00
ETD Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen 03/02/2020 21:38
ETD Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs 20/10/2019 15:34
ETD Zinsontleding…dat is kinderspel! 29/10/2019 23:24
ETD Zwart goud. Een beeldend onderzoek in de Limburgse mijnbouw 10/02/2020 13:33©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer