About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home  >  Departments  >  PXL-Tech  >  Biotechnologie
Search in Biotechnologie search subfolders
72 records Description ascending descending Last modified ascending descending
ETD Actualisatie van het allergenenmanagementsysteem en aanpassen van etiketten volgens de Europese verordening 1169/2011 27/05/2015 17:13
ETD ARTICLE: CAN BACTERIA IN SOIL AND ON TREE LEAVES HELP TO CLEAN AIRBORNE ENVIRONMENTAL POLLUTANTS? 18/03/2018 19:45
ETD Automatisatie van het brouwproces van Maes Pils in afdeling filtratie door middel van inline-metingen 16/09/2020 22:25
ETD Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriŰnterend bodemonderzoek 10/01/2019 0:14
ETD Bepalen van de cellulaire lokalisatie van nucleaire prote´nen CCDC51, C17orf90 en NUDT9 betrokken bij mitrochondriŰle processen 14/01/2018 21:12
ETD Bepalen van REACH- en CLP-verplichtingen voor een bedrijf actief in de grafische sector en voor een bedrijf actief in de betonindustrie 14/01/2018 21:13
ETD Bepaling van de plo´diegraad bij larven van de Amerikaanse stierkikker (Lithobates catesbeianus) via flowcytometrie. 14/01/2018 21:13
ETD Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA 09/01/2019 23:50
ETD Bioraffinage van insecten: het effect van ontvetten op de functionaliteit van eiwitten 14/01/2018 21:20
ETD CLONING OF RING-HYDROXYLATING OXYGENASE GENES AND SCREENING OF BACTERIA FOR PHYTOREMEDIATION 15/01/2018 0:12
ETD Creating genetic profiles of individual hamsters, cricetus cricetus, in order to verify the genetic variety of the local population 17/09/2020 15:03
ETD Cytotoxiciteit en gentoxiciteit van koolstof nanopartikels in 2D- en 3D celstructuren 14/01/2018 21:26
ETD De Glycine receptor alpha 2 medierende factor in de pre- en postnatale medium spiny neuron ontwikkeling 14/01/2018 21:28
ETD De invloed van houtsnippers afkomstig van lokale houtkanten op de bodemkwaliteit van akkers in Zuid-Limburg 18/03/2018 19:48
ETD De rol van cholestorolreceptoren bij neuroinflammatie 14/01/2018 21:29
ETD De rol van de glycine receptor tijdens de neurale ontwikkeling en het ontstaan van neuro-psychiatrische aandoeningen 14/01/2018 21:30
ETD Effecten van fingolimod op de proliferatie van B-cellen in multiple sclerose - Optimalisatie van de KREC-analyse 14/01/2018 21:30
ETD Evaluatie en beoordeling van de effecten op fauna en flora van een enhanced landfill mining case 29/05/2015 9:04
ETD Evaluatie van de waterefficiŰntie van MUSA variŰteiten bij droogte in een labomodel 14/01/2018 21:32
ETD Functionaliseren van nanobodies via ambersuppressie 15/01/2018 0:21
ETD Genexpressiestudie met behulp van lasermicrodissectie op segmenten van de galwegen van muismodellen met primaire biliaire cirrose 14/01/2018 21:33
ETD Geslachtsspecifieke genexpressie als regulator van telomeerlengte bij de geboorte 16/09/2020 21:30
ETD Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering 06/05/2015 11:13
ETD Het effect van "doorstroomvijvers" op de ecologie en waterkwaliteit van waterlopen in Vlaams-Brabant 18/03/2018 19:49
ETD Het effect van X-stralen en Gant61 op DAOY-cellijnen in 2D en 3D als onderdeel van het kankeronderzoek 16/09/2020 21:40
ETD Het spuitpercentage en de opname van pekel in vlees 14/01/2018 21:35
ETD Hoe zal het takenpakket van de milieuco÷rdinator in een studie- en adviesbureau evolueren in het kader van de transitie naar de omgevingsco÷rdinator? 14/01/2018 21:36
ETD Identificatie van ge´soleerde bodemschimmels uit heidebodems door middel van ITS sequencing 18/03/2018 19:50
ETD IMPAKT! Monitoring impact overstortwerking op de Dommel 18/03/2018 19:51
ETD Implementatie van BRC7 voor sorteren, verpakken en opslag van kersen bij Royal Fruit Company 14/01/2018 21:38
ETD Implementatie van de multiparametersonde, stormbox en multisampler bij de VMM in functie van continue monitoring 14/01/2018 21:38
ETD Implementeren van verordening nr. 1169/2011 op niet-voorverpakte voedingsmiddelen in samenwerking met de Centrale Zorgkeuken van het Regionaal Ziekenhuis in Tienen 14/01/2018 21:39
ETD In planta screening for the positive growth effect of inoculated DDE degrading endophytic bacteria in Cucurbita pepo 14/01/2018 21:40
ETD Inflammation as modulator of Tau-pathology, towards a Tau-directed therapy? 14/01/2018 21:40
ETD Integratie van CIP in het kwaliteitsmanagementsysteem voor voedselveiligheid van Konings Juices en Drinks 14/01/2018 21:41
ETD Inventarisatie potsites en mijnsteenprobleem Centrum-Zuid 18/03/2018 19:44
ETD Invloed van de depectinatie op de kleur van helder perenconcentraat tijdens opslag 14/01/2018 21:42
ETD Involvement of phytohormones in root responses to metal stress 14/01/2018 21:43
ETD Kan het rendement verbeterd worden door middel van een kwaliteitssysteem? 14/01/2018 21:43
ETD Milieurisico en gezondheid: biotesten als meet- en maatinstrument 14/01/2018 21:44
ETD MOLECULAIR BIOLOGISCHE DETECTIE EN KWANTIFICATIE VAN ERWINIA AMYLOVORA 18/03/2018 19:57
ETD NAD HELPT CUPRIAVIDUS METALLIDURANS CH34 OM TOXISCHE METAALIONEN TE NEUTRALISEREN 15/01/2018 0:25
ETD Next Generation Sequencing (NGS) m.b.v. single-molecule molecular inversion probes (smMIPs)en Asuragen« QuantideX« Pan Cancer Kit. Optimalisatie en validatie van een oncologisch genpanel t.b.v diagnostische doeleinden 14/01/2018 21:45
ETD Nieuwe kandidaat diagnostische anitlichaam markers voor de ziekte van Bechterew 14/01/2018 21:46
ETD Onderzoek naar afval- en materialenbeheer in het stadscentrum van Hasselt 14/01/2018 21:46
ETD Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen 14/01/2018 21:47
ETD Onderzoek van de haalbaarheid van een automatisatie van de etikettering door de implementatie van Quasydoc 14/01/2018 21:48
ETD Ontwikkeling van een CE-gemarkeerde elisa voor detectie van antistoffen tegen adalimumab 14/01/2018 21:48
ETD Ontwikkeling van methoden voor de passieve bestrijding van Lithobates catesbeianus 14/01/2018 21:49
ETD Optimalisatie en validatie van detectiemethoden ter opsporing van parasieten en bacteriŰn in feces 14/01/2018 21:50
ETD Optimalisatie LAMP-protocol voor detectie van bacterievuur 14/01/2018 21:50
ETD Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V. 14/01/2018 21:50
ETD Optimalisatie van anammox in het LUCAS«-systeem op pilootschaal 14/01/2018 23:16
ETD Optimalisatie van het distributiesysteem - RZ Tienen 15/01/2018 0:05
ETD Optimalisatie van het productontwikkelingsproces 14/01/2018 21:51
ETD Optimalisatie van mutatietechnieken in Cupriavidus metallidurans CH34 15/01/2018 0:24
ETD Optimazation of a genotyping protocol for Pink1 Knockout mice and cre mice 14/01/2018 21:52
ETD PCR-optimization within a genotyping protocol of a APP-overexpression mouse model 15/01/2018 0:19
ETD Preparation of DNA material from fungi present in the heathland ecosystem 14/01/2018 21:53
ETD Resistentiemechanisme in Cupriavidus metallidurans 14/01/2018 21:54
ETD Rol van DUX4 in het ziekteproces van Axiale Spondyloartritis 16/09/2020 21:52
ETD Rol van een ABC-transporter in de zinkresistentie van Cupriavidus metallidurans 14/01/2018 21:54
ETD Soluble HLA-E in Multipel Myeloma: ontwikkeling van een immunoprecipitatie assay en ELISA voor sHLA-E in serum, plasma en kweeksupernatant 18/03/2018 20:18
ETD Studie van de invloed van ruimte-stressfactoren op de functie van CD4+ T- helpercellen 16/09/2020 22:00
ETD Telomere Length Trajectories During the First Decades of Life 16/09/2020 21:11
ETD The bacterium Cupriavidus metallidurans as bioreporter for uranium 15/01/2018 0:23
ETD The effects of oxidative and inflammatory stress on the production of extracellular vesicles dirives from the endothelial cells 14/01/2018 21:58
ETD Validatie van de schoonmaak bij banketbakkerij Nora B.V. 14/01/2018 23:52
ETD Validation of impedance spectroscopie as a tool for measuring cells in a culture 12/08/2020 15:28
ETD Wat zijn de mogelijke risico's verbonden aan de productie van probiotische dranken? 16/09/2020 22:11
ETD Wetgeving over additieven in chocolade in Europa, USA en Canada 14/01/2018 21:59
ETD Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie 14/01/2018 22:00©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer