About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,425 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home  >  Departments  >  PXL-Education  >  Kleuteronderwijs
Search in Kleuteronderwijs search subfolders
51 records Description ascending descending Last modified ascending descending
ETD "Buitengewoon" duurzaam 18/01/2019 15:17
ETD "KASTfantast". Kwaliteitsvolle drama activiteiten in de kleuterklas 14/09/2019 1:39
ETD 'Brain Breaks' in de CLIL-klas 06/10/2019 23:55
ETD Aan de hand van gedragspatronen het vrij spel zowel binnen als buiten stimuleren 11/10/2021 0:34
ETD Bewegen met iPads in de lessen LO in de derde kleuterklas 08/01/2017 21:14
ETD Bewustwording van kansarmoede bij kleuters 06/10/2019 23:08
ETD Co- teaching hand in hand met inclusie 06/10/2019 23:41
ETD Creatieve kleuters 20/07/2017 17:07
ETD Culturele diversiteit in de kleuterklas 26/07/2022 16:12
ETD De meerwaarde van het werken zonder thema met betrekking tot het welbevinden van de leerkracht én kinderen 08/01/2017 21:17
ETD De methode 'Het Toverbos’ toegepast in de peuterklas ter bevordering van de sociaal- emotionele ontwikkeling 26/07/2022 18:06
ETD De ontwikkeling van schooltaal tijdens routines. Een handleiding voor kleuterleerkrachten 07/10/2019 0:06
ETD De rol van leerkracht in het promoten van een gezonde levensstijl bij kleuters 08/01/2017 21:19
ETD De schooltuin maximaal benutten doorheen het hele schooljaar met de oudste kleuters 26/07/2022 18:28
ETD Diversiteit in prentenboeken 29/09/2021 23:27
ETD Een wijde kijk op een rijk basis milieu 14/09/2019 1:30
ETD GENDER. Genderbewust(er) lesgeven in de kleuterklas 26/07/2022 16:30
ETD Groeimindset stimuleren bij oudste kleuters 26/07/2022 18:13
ETD Handleiding mimisch taal leren. Hayya, kom we beginnen er aan! 20/07/2017 16:56
ETD Het optimaal en duurzaam implementeren van de handpop in de kleuterklas 08/01/2017 21:38
ETD Het Toverbos 11/10/2021 0:49
ETD Hoe kan een kleuterleerkracht uit de instapklas samen met ouders een wederkerige ouder-schoolwerking uitbouwen, met het oog op een warme transitie? 11/10/2021 0:42
ETD Hoe kan ik als stagiair samen met de kleuters het natuurlijk leren stimuleren bij het inrichten van de buitenruimte? 08/01/2017 21:25
ETD Hoe kan ik de kinderen uit de derde kleuterklas van de Vrije Basisschool Boekt stimuleren om tijdens het weekend bij hun thuis samen met hun ouders te bewegen? 14/09/2019 1:34
ETD Hoe kan ik de ouders van mijn derde kleuterklas stimuleren om thuis in te zetten op leesplezier? 29/09/2021 23:39
ETD Hoe kan ik in de kleuterklas, bij de oudste kleuters, een bewustwording creëren van overconsumptie en overproductie? 26/07/2022 16:07
ETD Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren? 12/09/2019 0:16
ETD Hoe kunnen we een werkbaar systeem maken of vinden voor de leerkrachten van methodeschool O.B.A.M.A. om de leerplandoelen te registreren in het kleuteronderwijs vanuit het werken met sporen? 29/09/2021 23:45
ETD Ik moet naar het ziekenhuis! Voorbereiding op een ziekenhuisopname: de rol van de klasleerkracht 07/01/2017 16:45
ETD In Kleur - diversiteit in prentenboeken 26/07/2022 16:25
ETD Interdisciplinair samenwerken aan ontwikkelingskansen voor kleuters in Jimma. Guidelines to stimulate the use of language. 08/01/2017 21:12
ETD Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers 14/09/2019 1:22
ETD Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas 14/09/2019 1:11
ETD Leesbevordering in de kleuterklas 29/09/2021 23:23
ETD Leesmotivatie in de kleuterklas 26/07/2022 18:19
ETD Muzisch aan de slag met taal. De Nederlandse taal stimuleren bij anderstalige kleuters 20/07/2017 15:12
ETD Op welke leeftijd heeft een kind inzicht in het behoud van hoeveelheid? 08/01/2017 21:21
ETD Op welke manier kan de klasleerkracht de natuur betrekken in niet natuur-gerelateerde thema's? 08/01/2017 21:23
ETD Poppenspel in de kleuterklas 26/07/2022 17:53
ETD Praatjes maken en (be)leven. Hoe kunnen prentenboeken van Clavis, verhaal en illustraties met 'magie' als thema, een uitgangspunt en inspiratiebron zijn tot muzische beeldende activiteiten met als doel aan taalstimulering te werken? 08/01/2017 21:32
ETD Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum 07/10/2019 0:17
ETD Snoezelen. Didactische begeleidingsfiches in de snoezelhoek 26/07/2022 16:05
ETD Spelen met klanken en letters. Hoe kunnen we het alfabetisch principe aanpakken in verschillende leergebieden in de derde kleuterklas? 08/01/2017 21:27
ETD Sprookjes en erfgoed 06/10/2019 23:14
ETD Taalbeleid met de focus op woordenschatontwikkeling 06/10/2019 23:48
ETD Taalinitiatie Frans bij kleuters 20/07/2017 15:30
ETD Talensensibilisering in de kleuterklas 08/01/2017 20:59
ETD Welke groeperingsvormen kunnen leerkrachten gebruiken om de kloof tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar te dichten? 07/10/2019 0:00
ETD Zelfstandig project. Het kind achter het label 08/01/2017 21:29
ETD Zelfstandig project. To pimp or not to pimp? Hoe kan kosteloos materiaal een uitgangspunt of een inspiratiebron zijn om een onderzoekende houding bij kleuters te stimuleren door procesgericht beeldend aan de slag te gaan? 09/12/2016 10:42
ETD Zelfsturing. Zelfsturing en ondernemingszin stimuleren in de kleuterklas 08/01/2017 21:30©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer