About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,269 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home  >  Departments  >  PXL-Tech  >  Biotechnologie
Search in Biotechnologie search subfolders
72 records Description ascending descending Last modified ascending descending
ETD Creating genetic profiles of individual hamsters, cricetus cricetus, in order to verify the genetic variety of the local population 17/09/2020 15:03
ETD Automatisatie van het brouwproces van Maes Pils in afdeling filtratie door middel van inline-metingen 16/09/2020 22:25
ETD Wat zijn de mogelijke risico's verbonden aan de productie van probiotische dranken? 16/09/2020 22:11
ETD Studie van de invloed van ruimte-stressfactoren op de functie van CD4+ T- helpercellen 16/09/2020 22:00
ETD Rol van DUX4 in het ziekteproces van Axiale Spondyloartritis 16/09/2020 21:52
ETD Het effect van X-stralen en Gant61 op DAOY-cellijnen in 2D en 3D als onderdeel van het kankeronderzoek 16/09/2020 21:40
ETD Geslachtsspecifieke genexpressie als regulator van telomeerlengte bij de geboorte 16/09/2020 21:30
ETD Telomere Length Trajectories During the First Decades of Life 16/09/2020 21:11
ETD Validation of impedance spectroscopie as a tool for measuring cells in a culture 12/08/2020 15:28
ETD Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriŰnterend bodemonderzoek 10/01/2019 0:14
ETD Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA 09/01/2019 23:50
ETD Soluble HLA-E in Multipel Myeloma: ontwikkeling van een immunoprecipitatie assay en ELISA voor sHLA-E in serum, plasma en kweeksupernatant 18/03/2018 20:18
ETD MOLECULAIR BIOLOGISCHE DETECTIE EN KWANTIFICATIE VAN ERWINIA AMYLOVORA 18/03/2018 19:57
ETD IMPAKT! Monitoring impact overstortwerking op de Dommel 18/03/2018 19:51
ETD Identificatie van ge´soleerde bodemschimmels uit heidebodems door middel van ITS sequencing 18/03/2018 19:50
ETD Het effect van "doorstroomvijvers" op de ecologie en waterkwaliteit van waterlopen in Vlaams-Brabant 18/03/2018 19:49
ETD De invloed van houtsnippers afkomstig van lokale houtkanten op de bodemkwaliteit van akkers in Zuid-Limburg 18/03/2018 19:48
ETD ARTICLE: CAN BACTERIA IN SOIL AND ON TREE LEAVES HELP TO CLEAN AIRBORNE ENVIRONMENTAL POLLUTANTS? 18/03/2018 19:45
ETD Inventarisatie potsites en mijnsteenprobleem Centrum-Zuid 18/03/2018 19:44
ETD NAD HELPT CUPRIAVIDUS METALLIDURANS CH34 OM TOXISCHE METAALIONEN TE NEUTRALISEREN 15/01/2018 0:25
ETD Optimalisatie van mutatietechnieken in Cupriavidus metallidurans CH34 15/01/2018 0:24
ETD The bacterium Cupriavidus metallidurans as bioreporter for uranium 15/01/2018 0:23
ETD Functionaliseren van nanobodies via ambersuppressie 15/01/2018 0:21
ETD PCR-optimization within a genotyping protocol of a APP-overexpression mouse model 15/01/2018 0:19
ETD CLONING OF RING-HYDROXYLATING OXYGENASE GENES AND SCREENING OF BACTERIA FOR PHYTOREMEDIATION 15/01/2018 0:12
ETD Optimalisatie van het distributiesysteem - RZ Tienen 15/01/2018 0:05
ETD Validatie van de schoonmaak bij banketbakkerij Nora B.V. 14/01/2018 23:52
ETD Optimalisatie van anammox in het LUCAS«-systeem op pilootschaal 14/01/2018 23:16
ETD Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie 14/01/2018 22:00
ETD Wetgeving over additieven in chocolade in Europa, USA en Canada 14/01/2018 21:59
ETD The effects of oxidative and inflammatory stress on the production of extracellular vesicles dirives from the endothelial cells 14/01/2018 21:58
ETD Rol van een ABC-transporter in de zinkresistentie van Cupriavidus metallidurans 14/01/2018 21:54
ETD Resistentiemechanisme in Cupriavidus metallidurans 14/01/2018 21:54
ETD Preparation of DNA material from fungi present in the heathland ecosystem 14/01/2018 21:53
ETD Optimazation of a genotyping protocol for Pink1 Knockout mice and cre mice 14/01/2018 21:52
ETD Optimalisatie van het productontwikkelingsproces 14/01/2018 21:51
ETD Optimalisatie milieuaspectenregister FrieslandCampina Professional N.V. 14/01/2018 21:50
ETD Optimalisatie LAMP-protocol voor detectie van bacterievuur 14/01/2018 21:50
ETD Optimalisatie en validatie van detectiemethoden ter opsporing van parasieten en bacteriŰn in feces 14/01/2018 21:50
ETD Ontwikkeling van methoden voor de passieve bestrijding van Lithobates catesbeianus 14/01/2018 21:49
ETD Ontwikkeling van een CE-gemarkeerde elisa voor detectie van antistoffen tegen adalimumab 14/01/2018 21:48
ETD Onderzoek van de haalbaarheid van een automatisatie van de etikettering door de implementatie van Quasydoc 14/01/2018 21:48
ETD Onderzoek naar verhoogde concentraties aan zware metalen en minerale olie in oudere peilbuizen 14/01/2018 21:47
ETD Onderzoek naar afval- en materialenbeheer in het stadscentrum van Hasselt 14/01/2018 21:46
ETD Nieuwe kandidaat diagnostische anitlichaam markers voor de ziekte van Bechterew 14/01/2018 21:46
ETD Next Generation Sequencing (NGS) m.b.v. single-molecule molecular inversion probes (smMIPs)en Asuragen« QuantideX« Pan Cancer Kit. Optimalisatie en validatie van een oncologisch genpanel t.b.v diagnostische doeleinden 14/01/2018 21:45
ETD Milieurisico en gezondheid: biotesten als meet- en maatinstrument 14/01/2018 21:44
ETD Kan het rendement verbeterd worden door middel van een kwaliteitssysteem? 14/01/2018 21:43
ETD Involvement of phytohormones in root responses to metal stress 14/01/2018 21:43
ETD Invloed van de depectinatie op de kleur van helder perenconcentraat tijdens opslag 14/01/2018 21:42
ETD Integratie van CIP in het kwaliteitsmanagementsysteem voor voedselveiligheid van Konings Juices en Drinks 14/01/2018 21:41
ETD Inflammation as modulator of Tau-pathology, towards a Tau-directed therapy? 14/01/2018 21:40
ETD In planta screening for the positive growth effect of inoculated DDE degrading endophytic bacteria in Cucurbita pepo 14/01/2018 21:40
ETD Implementeren van verordening nr. 1169/2011 op niet-voorverpakte voedingsmiddelen in samenwerking met de Centrale Zorgkeuken van het Regionaal Ziekenhuis in Tienen 14/01/2018 21:39
ETD Implementatie van de multiparametersonde, stormbox en multisampler bij de VMM in functie van continue monitoring 14/01/2018 21:38
ETD Implementatie van BRC7 voor sorteren, verpakken en opslag van kersen bij Royal Fruit Company 14/01/2018 21:38
ETD Hoe zal het takenpakket van de milieuco÷rdinator in een studie- en adviesbureau evolueren in het kader van de transitie naar de omgevingsco÷rdinator? 14/01/2018 21:36
ETD Het spuitpercentage en de opname van pekel in vlees 14/01/2018 21:35
ETD Genexpressiestudie met behulp van lasermicrodissectie op segmenten van de galwegen van muismodellen met primaire biliaire cirrose 14/01/2018 21:33
ETD Evaluatie van de waterefficiŰntie van MUSA variŰteiten bij droogte in een labomodel 14/01/2018 21:32
ETD Effecten van fingolimod op de proliferatie van B-cellen in multiple sclerose - Optimalisatie van de KREC-analyse 14/01/2018 21:30
ETD De rol van de glycine receptor tijdens de neurale ontwikkeling en het ontstaan van neuro-psychiatrische aandoeningen 14/01/2018 21:30
ETD De rol van cholestorolreceptoren bij neuroinflammatie 14/01/2018 21:29
ETD De Glycine receptor alpha 2 medierende factor in de pre- en postnatale medium spiny neuron ontwikkeling 14/01/2018 21:28
ETD Cytotoxiciteit en gentoxiciteit van koolstof nanopartikels in 2D- en 3D celstructuren 14/01/2018 21:26
ETD Bioraffinage van insecten: het effect van ontvetten op de functionaliteit van eiwitten 14/01/2018 21:20
ETD Bepaling van de plo´diegraad bij larven van de Amerikaanse stierkikker (Lithobates catesbeianus) via flowcytometrie. 14/01/2018 21:13
ETD Bepalen van REACH- en CLP-verplichtingen voor een bedrijf actief in de grafische sector en voor een bedrijf actief in de betonindustrie 14/01/2018 21:13
ETD Bepalen van de cellulaire lokalisatie van nucleaire prote´nen CCDC51, C17orf90 en NUDT9 betrokken bij mitrochondriŰle processen 14/01/2018 21:12
ETD Evaluatie en beoordeling van de effecten op fauna en flora van een enhanced landfill mining case 29/05/2015 9:04
ETD Actualisatie van het allergenenmanagementsysteem en aanpassen van etiketten volgens de Europese verordening 1169/2011 27/05/2015 17:13
ETD Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering 06/05/2015 11:13©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer