About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Hoogbegaafd in het secundair onderwijs. Op welke manier wordt er voldaan aan de noden van een hoogbegaafde leerling in het secundair onderwijs?
dc.creator : Wenmaekers, Sofie
dc.subject :
dc.description.abstract : Hoogbegaafd zijn, hoe doe je dat? Met deze vraag zou ik graag mijn onderzoek starten. Ik ben op zoek gegaan naar de definitie van hoogbegaafdheid. Al snel bleken er verschillende meningen en bronnen beschikbaar om op hoogbegaafdheid een stempel te drukken. Voor alle duidelijkheid: hoogbegaafdheid is geen begrip! Je benadert de leerling altijd in zijn schoolse en persoonlijke context. Indien de leerling bepaalde kenmerken vertoont kan men spreken over een hoogbegaafde leerling. Een definitie vinden is dus onmogelijk. Uit onderzoek blijkt dat hoogbegaafde leerlingen gemeenschappelijke kenmerken vertonen. Om te beginnen hebben ze elk een IQ dat uitzonderlijk hoog is. Dit wordt getest aan de hand van een WISC-test (Wechsler Intelligence Scale for Children ). Hoogbegaafde leerlingen verschillen in gedrag, leerstijl en leervermogen. In veel gevallen zijn deze leerlingen ook zeer intensief en is onderpresteren zeker en vast geen misplaatst begrip. Meer informatie kan je verder in het onderzoek terug vinden. Mijn onderzoeksvraag luidt als volgt: Op welke manier wordt er voldaan aan de noden van hoogbegaafde leerlingen in het secundair onderwijs? Tot op de dag van vandaag wordt er eerder gekeken en rekening gehouden met de minder sterke punten van de leerlingen. In deze scriptie zal er onderzoek worden gedaan naar leerlingen die hoogbegaafd genoemd worden. Er is geweten dat ze een uitzonderlijk hoog IQ hebben, maar is dat dan altijd hun sterkte? Ik hoop met dit afstudeerproject hierin meer duidelijkheid te brengen.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2016
dc.type : Afstudeerproject
dc.format :
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c5971ccd10db
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Natuurwetenschappen - Aardrijkskunde
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer