About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Energie-efficiëntie in een voedingsbedrijf
Author :
Geerits, Glenn
Abstract : Konings Juices & Drinks BVBA kampte met het probleem dat men enkel een schatting had van het energieverbruik in de productie- en bereidingshal. Om kosten in de toekomst te kunnen inschatten en besparingsmogelijkheden te onderzoeken, was er nood aan onderzoek naar alle apparaten die aanbod komen in het productieproces. Deze apparaten zijn beter bekend als de deelverbruikers.
Om dit probleem aan te pakken werd het energieverbruik de deelverbruikers onderzocht. Vervolgens werd er met deze gegevens onderzoek verricht naar besparingsmogelijkheden in het voedingsbedrijf. Dit vormde de start van deze thesis.
Het eerste deel van deze bachelorproef is een literatuurstudie waarin de basisbeginselen van energie worden uitgelegd. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan het energiebeleid op Europees en Belgisch vlak. Ook wordt het begrip duurzame en hernieuwbare energie verduidelijkt. Tot slot wordt uitgelegd wat een energieaudit precies inhoudt en waar men rekening mee moet houden alvorens men aan dit soort audit begint.
Het eerste doel is om het verbruik van de deelverbruikers te weten te komen. Dit zal gebeuren door een combinatie van de literatuurstudie en een rondgang. Met dat resultaat zal de huidige situatie worden vergeleken met de vergunde situatie en zal er een energieberekeningsprogramma gemaakt worden. Dit programma zal er voor zorgen dat men een duidelijker beeld krijgt van het energieverbruik per uur actieve productie.
Het tweede doel is om een succesvolle energieaudit uit te voeren. Hier wordt er nagegaan welke punten belangrijk zijn bij de voorbereiding, de uitvoering en de verwerking zodat men een succesvol resultaat bekomt. Het is de bedoeling dat verbeterpunten worden aangehaald en dat er kan worden gezocht naar een oplossing zodat er in de toekomst een efficiënter energieverbruik zal ontstaan.
De audit resulteerde in een efficiënt bruikbaar energieberekeningsprogramma en toonde aan dat er nog kleine ingrepen mogelijk zijn die zullen leiden tot een voordeliger energieverbruik. Ook de impact van een grotere investering werd bekeken, namelijk een slibvergisting in combinatie met een warmtekrachtkoppeling waarbij de kosten-/batenanalyse heeft aangetoond dat deze installatie zichzelf zal terugverdienen binnen de 13 jaar.

Bart Cornelis, Projectbegeleider PXL
Ir. Evelyn Wirix, Projectmanager PXL
Simon Roelens, Stagebegeleider Konings BVBA
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2014
Full text :
File Size Type Checksum  
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie
Degree level : Bachelor
Discipline : Biotechnologie, specialisatie voedingsmiddelentechnologie
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Tech
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 19/12/2014 11:01
Last modified : 29/05/2015 9:02
Collections :
2014
2920146
Views : 1949
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer