About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

(Online) Ondersteunend materiaal bij de methode POLARIS 1

2020
Verheyden, Siebe
Educatieve bachelor secundair onderwijs

Abstract :
Uitgeverij Plantyn is vragende partij voor extra ondersteunend online materiaal bij de methode POLARIS 1. Daarom heb ik een oriŽnterende starttoets, enkele webquests en VR-toepassingen en een Storymaps ontworpen. Dit materiaal zal bijdragen tot een hogere motivatie en een positief leerproces van de leerlingen. In deze bachelorproef licht ik toe waarom deze werkvormen en tools hiertoe bijdragen.

Er zijn uit de methode POLARIS 1 verscheidene onderwerpen en aardewerken gekozen die nood hadden of konden ondersteund worden door online tools en werkvormen. Hierin is er een selectie gemaakt welk van de drie werkvormen of tools (webquests, VR en Storymaps) het best kunnen ondersteunen bij dat specifieke deel uit de methode. Uiteindelijk zijn er drie webquests, drie earthquests en ťťn Storymaps ontwikkeld. Daarnaast zijn er suggesties gedaan doorheen de methode waar VR kon geÔmplementeerd worden, hierbij zijn er ook enkele mogelijke oefeningen aangehaald. Ook heb ik een oriŽnterende toets voorzien waarbij de kennis omtrent aardrijkskundige vaardigheden en kennis van de leerlingen zal getest worden. Al dit materiaal is ontwikkeld met oog op een effectief leerproces en een verhoogde motivatie van de leerling.

Dit ontwikkeld materiaal kan leerkrachten aanzetten om toch ook online tools of werkvormen te gebruiken als ondersteunend materiaal tijdens de lessen aardrijkskunde.

Trefwoorden: Polaris, Webquest, VR, Storymaps, aardrijkskunde

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef_VerheydenSiebe_(online)Ondersteunend_materiaal_bij_de_methode_POLARIS1_definitief.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 153 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Verheyden, S. (2020). (Online) Ondersteunend materiaal bij de methode POLARIS 1. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a821722d5abe01722d6935690613.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer