About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Creatieve vorming voor adolescenten op school

2017
Annaert, Carmen
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
In deze bachelorproef ben ik op zoek gegaan naar een antwoord op de onderzoeksvraag: "Kan integratieve creatieve vorming op school een meerwaarde betekenen voor adolescenten en voor het schoolklimaat?" Ik heb proberen aantonen dat integratieve creatieve vorming een heel andere didactische aanpak vraagt dan creatieve therapie en adolescenten gebaat kunnen zijn bij creatieve vorming op school.
Bij creatieve therapie gaat het immers om een relatie tussen een "therapeut" en een "cliŽnt". Bij integratieve vorming op school is het streven dat meerdere leerkrachten de hele klasgroep creatief meenemen in een aparte didactische aanpak. De bedoeling is het welbevinden van de leerlingen te bevorderen door het benutten van hun creativiteit en op die manier het schoolklimaat te verbeteren.
Om deze stelling kracht bij te zetten, ben ik eerst op zoek gegaan naar definities van creatieve therapie en creatieve vorming. Daarna heb ik mijn doelgroep, de adolescenten, gedefinieerd en beschreven welke ontwikkelingen ze doorlopen in deze levensfase. Om in een derde hoofdstuk dieper in te gaan op de voordelen die adolescenten kunnen hebben bij het aanbieden van een integratieve creatieve vorming op school. Deze voordelen kunnen uitgetest worden door middel van enkele didactische lesfiches die ik in mijn ontwerponderzoek heb uitgewerkt.
Het samenstellen van deze bachelorproef heeft me veel nieuwe inzichten bijgebracht. Ik hoop dat anderen openstaan voor deze vernieuwende aanpak. Daarom lijkt me hierbij een aanbeveling voor verder onderzoek en meer didactische toepassingen zeker aangewezen.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1729 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Annaert, C. (2017). Creatieve vorming voor adolescenten op school. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86e37e4801a3.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer