About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Een onderzoek naar de bruikbaarheid van het FINAH-instrument bij kwetsbare ouderen. Literatuurstudie, kwalitatief en kwantitatief onderzoek

2017
Vermijl, Annelies
Giuliani, Lize
Roosen, Jolien
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :


Inleiding: de levensverwachting stijgt, maar zowel de fysieke, cognitieve als psychosociale functies nemen af naarmate men ouder wordt. Ook krijgen ouderen vaak te maken met verschillende pathologieŽn die een negatief effect hebben op hun activiteiten en de participatie in het dagelijkse leven.
Doel: de studie heeft als doel om de bruikbaarheid van het FINAH-instrument, dat hinder op vlak van activiteiten en participatie bij ouderen bevraagt, te testen bij ouderen in de thuis vervangende setting, om de inschatting van de hinder door de betrokken hulpverlener in kaart te brengen en om te weten te komen op welk vlak ouderen vooral hinder ervaren.
Methode: er is een literatuurstudie gedaan met databanken als PubMed en zoekmachines als Google Scholar. De FINAH-vragenlijst werd aangepast voor ouderen aan de hand van de ICF Core Set Geriatric. Daarna werd er een kwalitatieve bevraging gedaan bij de ouderen over de FINAH-vragenlijst. Als laatste werd een kwantitatief onderzoek gedaan met de aangepaste FINAH-vragenlijst. Het kwalitatief en kwantitatief onderzoek gebeurde in twee woonzorgcentra (Reigersvliet en het Park).
Resultaten: uit het onderzoek bleek dat de hulpverlener de hinder voor 79% juist inschat en dat ouderen in de thuis vervangende setting vooral hinder ervaren met motoriek (grote en kleine bewegingen), wandelen en kunnen blijven zitten/staan in dezelfde houding. Op psycho-emotioneel vlak ervaren ze hinder met vermoeidheid en somber, neerslachtig of depressief zijn.
Conclusie: het FINAH-instrument kan een meerwaarde hebben bij ouderen, maar dit dient verder uitgewerkt en onderzocht worden.


Trefwoorden: FINAH, ouderen, hinder, activiteiten, participatie

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1690 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vermijl, A., Giuliani, L., Roosen, J. (2017). Een onderzoek naar de bruikbaarheid van het FINAH-instrument bij kwetsbare ouderen. Literatuurstudie, kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86e5ad01035a.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer