About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Technologie in de thuiszorg: een onderzoek naar het gebruik van assistieve technologie bij personen met lichte tot matige dementie

2017
Van Petegem, Nick
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Doel:
In Vlaanderen wonen circa 100.000 personen met dementie, 65% woont hiervan thuis.
Het aantal zal fors blijven stijgen. Dit onderzoek wil nagaan welke interesse personen met dementie tonen voor assistieve technologie. Er is nog weinig bekend omtrent de toepassing van spraaktechnologie bij dementerenden. Er word een kwalitatief onderzoek gedaan naar de wens van de ouderen om spraakbesturing te gebruiken, en hun persoonlijke beleving weer te geven.

Methode:
Er is allereerst een literatuurstudie gedaan naar assistieve technologie bij personen met dementie, met name spraaktechnologie. Dan is er een praktisch onderzoek gevolgd omdat er over spraaktechnologie en dementie tijdens de literatuurstudie geen hits gevonden werden. Er zijn in totaal 15 personen getest. Dit door middel van een test waarna een semi gestructureerd interview volgde. De gegevens werden verwerkt en tendensen werden opgespoord.

Resultaten:
Dit onderzoek geeft een eerste aanzet tot het gebruik van spraaktechnologie bij personen met dementie. Uit de literatuurstudie van spraaktechnologie bij dementie zijn er geen hits gevonden. Hierna is er een kwalitatief onderzoek gedaan naar de beleving en het gebruik van spraaktechnologie(siri), alsook 3D beleving. Hierbij zijn observaties en interviews afgenomen bij 5 personen met lichte dementie, 5 personen met matige dementie, en een controlegroep zonder dementie.

Conclusie:
Door het feit dat de ouderen niet met technologie zijn opgegroeid, hebben ze minder interesse in het gebruik van spraaktechnologie. Het gebruik van spraaktechnologie zal wel toenemen naarmate de jonge generatie ouder wordt, en kan dus later makkelijker ge´mplementeerd worden als assistieve technologie.

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef_TECHNOLOGIE_IN_DE_THUISZORG_EEN_ONDERZOEK_NAAR_HET_GEBRUIK_VAN_ASSISTIEVE_TECHNOLOGIE_.pdf 633 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3567 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Van Petegem, N. (2017). Technologie in de thuiszorg: een onderzoek naar het gebruik van assistieve technologie bij personen met lichte tot matige dementie. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86e5cb51038e.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer