About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

FINAH in de thuissituatie: de validatie van het functioneringsinstrument NAH

2017
Vastmans, Jens
Castermans, Lore
Hoebrechts, Martijn
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Het FINAH-instrument is ontwikkeld voor personen met een niet-aangeboren hersenaandoening om de hinder bij de persoon met NAH en de mantelzorger op vlak van activiteiten en participatie in kaart te brengen.

Doel: Het valideren van het functioneringsinstrument NAH bij personen met een NAH in de thuissetting door middel van de validiteit en betrouwbaarheid te onderzoeken.

Methode: Het FINAH-instrument werd in de thuissituatie bij personen met NAH, hun mantelzorger en een betrokken hulpverlener afgenomen, met als doel de correlaties en/of discrepantie tussen de antwoorden te vergelijken. Het FINAH-instrument werd twee keer afgenomen om de test-retest betrouwbaarheid te achterhalen. Tenslotte werd er simultaan met het FINAH ook de WHODAS 2.0 afgenomen bij de cliŽnt om de validiteit te testen.

Resultaten: Uit de resultaten van de analyse die verbanden blootlegt tussen antwoorden van cliŽnt, mantelzorger en hulpverlener blijkt dat 71% correct wordt ingeschat door hulpverlener, 18% onderschat de hinder, 16% overschat de hinder. Bij de test-retest betrouwbaarheid is 70% van de antwoorden bij het tweede testmoment overeenkomen met de antwoorden van het eerste testmoment. Bij de vergelijking tussen FINAH en WHODAS is 83% van de overeenkomstige items vergelijkbaar zijn.

Conclusie: Verder onderzoek zal nodig zijn om de validiteit en betrouwbaarheid van het FINAH te bewijzen. Het FINAH kan gebruikt worden door de hulpverlener om beter zicht te krijgen op de hinder van de cliŽnt en mantelzorger.

Full text:
File Size Type Checksum  
bachelorproef_FINAH.pdf 3 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4106 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vastmans, J., Castermans, L., Hoebrechts, M. (2017). FINAH in de thuissituatie: de validatie van het functioneringsinstrument NAH. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86e6107d0409.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer