About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Measuring Beauty

2017
David, Pia
Master of Arts in de beeldende kunsten

Abstract :
Sinds de introductie van het conceptueel denken binnen het hedendaags sieraad ontstond er een ambigue relatie tot schoonheid. Er heerst een vreemdsoortig taboe rond dit onderwerp. Wat is de relevantie van schoonheid nog voor het hedendaags sieraad en hoe verhoudt het zich tegenover concept? Een lange traditie in de beeldende kunsten stelt dat schoonheid meetbaar is, hoe ziet dat er dan uit?
'Measuring Beauty’ biedt niet het antwoord op vragen als 'wat is schoonheid?’. In de eerste plaats wordt binnen dit project de conceptuele mogelijkheden van schoonheid onderzocht. Door schoonheid in de positie van het concept te plaatsen, hoopt het project haar positie in het hedendaags sieraad te vatten. Hiervoor worden enkele clichés van de schoonheid onderzocht, zoals 'schoonheid is harmonieus’.
Concreet bespreekt 'Measuring Beauty’ de heterogeniteit van schoonheid. Hieruit focust het onderzoek zich op de gulden snede en Fibonacci. Deze traditie van ordelijke en meetbare schoonheid vormt de grondslag voor de sieraden reeks 'Measuring Beauty’. De theorie achter die meetbare schoonheid wordt nauwkeurig uiteengezet. Vervolgens wordt ook de beeldende traditie ervan aangehaald.
De sieradenreeks 'Measuring Beauty’ is de beeldende vertaling die uit dit onderzoek voortvloeide. De reeks vergroot het cliché van de Meetbare schoonheid uit. Daarvoor is voor een vormgeving gekozen die doet denken aan meetinstrumenten. De verhoudingen van de gulden snede en Fibonacci verzorgen de maateenheden en de associatie met het idee van vaststaande schoonheid. Zo ambieert het project een ironische blik op de zogezegde 'meetbare schoonheid’ te verschaffen.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1264 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

David, P. (2017). Measuring Beauty. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86e910df0771.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer