About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Vermaatschappelijking van vrije tijd binnen de geestelijke gezondheidszorg: een benadering vanuit cliŽnt- en therapeutisch perspectief. Een literatuurstudie en praktijkonderzoek

2017
Mendes, Lise
Willems, Kobe
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: In deze bachelorproef, die uitgewerkt is binnen Alexianen Zorggroep Tienen, wordt vrije tijd binnen de geestelijke gezondheidszorg in zijn ruimere maatschappelijke context geplaatst. Er wordt nagegaan op welke manier personen met een psychische kwetsbaarheid vrije tijd tijdens of na opname kunnen invullen en hoe de ergotherapeut hierbij een ondersteuning kan bieden. Dit gebeurt in het kader van artikel 107: vermaatschappelijking van de zorg.
Doel: Door middel van een literatuur- en praktijkonderzoek wordt nagaan welke factoren een rol spelen bij het invullen van vrije tijd op een zinvolle manier. Deze bevindingen worden getoetst tijdens het praktijkonderzoek. Dit om een optimale begeleidingsmethode te ontwikkelen om cliŽnten te ondersteunen in de zoektocht naar een zinvolle vrijetijdsinvulling.
Methode: Het onderzoek bestaat uit een literatuur- en praktijkonderzoek. De literatuurstudie is gebaseerd op Nederlandstalige en Engelstalige literatuur vanuit verschillende databanken en boeken. Het praktijkonderzoek bestaat uit de afname van enquÍtes bij cliŽnten en interviews bij verschillende psychiatrische centra, maar ook toepassingen binnen het psychiatrische centrum van Alexianen Zorggroep Tienen.
Resultaten: Uit de literatuurstudie blijkt dat er twee factoren belangrijk zijn om vrije tijd zinvol in te vullen, namelijk: de ervaring van vrije tijd en motivatie. Tijdens het praktijkonderzoek is het belang van het maken van de brug naar de maatschappij bij het invullen van vrije tijd gebleken. Een individueel vrijetijdstraject zou een aangewezen begeleidingsmethode kunnen zijn.
Conclusie: De ergotherapeut is de aangewezen persoon bij het ondersteunen van cliŽnten om tot een zinvolle vrijetijdsinvulling te komen. Zo heeft de ergotherapeut deskundigheid over het handelingsgebied vrije tijd en kan deze ondersteuning via de Liberman module 'omgaan met vrije tijdí of een individueel vrijetijdstraject verwezenlijkt worden. CliŽnten geven het belang aan van motivatie en duiden op de mogelijke meerwaarde van een dergelijk individueel vrijetijdstraject.

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef_2016-2017-2.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3704 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Mendes, L., Willems, K. (2017). Vermaatschappelijking van vrije tijd binnen de geestelijke gezondheidszorg: een benadering vanuit cliŽnt- en therapeutisch perspectief. Een literatuurstudie en praktijkonderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86f007680a8b.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer