About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van het diagnostisch screeningsinstrument 'visueel - ruimtelijk organisatie onderzoek’ bij kleuters van 3 tot 4 jaar

2017
Michiels, Lore
Gielen, Katia
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding : Dit praktijkgericht onderzoek is een vervolg op een bachelorproef van 2015 – 2016.
Doel : Het doel van dit onderzoek is het standaardiseren, valideren en betrouwbaar maken van een diagnostisch screeningsinstrument voor kinderen van 3 – 4 jaar. Met name het visueel – ruimtelijk organisatie onderzoek (VRO).

Methode : Het onderzoek vond plaats in de centra voor ambulatne revalidatie (CAR) Genk en Hasselt. Met als doelgroep kinderen met een ontwikkelingsvertraging of ontwikkelingsstoornis. Er werden testafnames uitgevoerd van het VRO, namelijk de "3D Blokken" en een onderdeel van "het vliegtuigje". Hierbij werden de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en criterium – en construct validiteit gemeten.

Resultaten : er is een hoge correlatie bij de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van 3D verticalitieit (0.74 – 0.95) en een (zeer) hoge correlatie van 2D verticaliteit (0.94). De criteriumvaliditeit toont geen verband tussen 3D verticaliteit en de PDMS – 2. Maar wel een positief verband tussen 2D verticaliteit en de PDMS – 2. De resultaten van de constructvaliditeit tonen dat de verschuiving van 3D naar 2D voor 97 % van de waarnemingen geldt.

Conclusie : Er werd een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid gemeten in het VRO. Er zijn inhoudelijke verschillen tussen de PDMS – 2 en het VRO. De verschuiving van 3D verticaliteit naar 2D verticaliteit is representatief voor dit diagnostisch screeningsinstrument.


Trefwoorden : visueel ruimtelijke organisatie onderzoek , verticaliteit

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1362 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Michiels, L., Gielen, K. (2017). Onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van het diagnostisch screeningsinstrument 'visueel - ruimtelijk organisatie onderzoek’ bij kleuters van 3 tot 4 jaar. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86f089df0b43.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer