About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het basis-ondersteuningsbudget. Onderzoek naar de doeltreffendheid van het basis-ondersteuningsbudget in een inclusief welzijnsbeleid.

2017
Houben, Iris
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Dit onderzoek heeft als doel een wetenschappelijk beeld te scheppen over de doeltreffendheid van het basis-ondersteuningsbudget. Aan de hand van diepte-interviews wil ik de ervaringen, beschouwingen en aanbevelingen van mensen met een beperking, die het basis-ondersteuningsbudget sinds september 2016 ontvangen, in kaart brengen. Het doel van de interviews is een duidelijk beeld te krijgen over de besteding en de meerwaarde van het basis-ondersteuningsbudget. De reden achter dit onderzoek is om meer informatie te verkrijgen over een nieuw systeem dat opgericht werd om de wachtlijsten in BelgiŽ te doen slinken.
Dit onderzoek start vanuit een situering van mijn stageplaats de Christelijke Mutualiteit Limburg. Dit is een korte toelichting over de werking van de Christelijke Mutualiteit Limburg en in het bijzonder de dienst maatschappelijk werk. Vervolgens vindt u mijn literatuurstudie terug. Hierin zijn een aantal aspecten aangehaald die de reden achter het basis-ondersteuningsbudget en zijn nuances moet verduidelijken alvorens een praktijkonderzoek kon plaatsvinden. Hiermee bedoel ik de betrokken organisaties, het perspectief 2020 waar het BOB deel van uitmaakt, de doelgroep, enkele begrippen, de eerstelijnsdiensten waar personen met een beperking beroep op kunnen doen en natuurlijk het basis-ondersteuningsbudget zelf.
Het daaropvolgende praktijkgedeelte reflecteert de gehanteerde onderzoeksmethode. In dit praktijkgedeelte vindt u de dataverzamelingsmethode, de steekproef en de resultaten van de 10 diepte-interviews terug. De interviews zijn strategisch verwerkt in analysetabellen. Hieruit is ook een conclusie ontstaan. Als laatste onderdeel van het praktijkgedeelte heb ik enkele aanbevelingen geformuleerd.
Tot slot vindt u in deel 4 mijn kritische reflectie terug.

Full text:
File Size Type Checksum  
Houben_Iris_bachelorproef.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4300 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Houben, I. (2017). Het basis-ondersteuningsbudget. Onderzoek naar de doeltreffendheid van het basis-ondersteuningsbudget in een inclusief welzijnsbeleid.. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86f145d20c33.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer