About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Actualiteit in het onderwijs

2017
Jannis, Wouter
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Uit Amerikaanse onderzoeken blijkt dat jongeren steeds minder bezig zijn met actualiteit. Deze trend is moeilijk te verklaren aangezien zij via de nieuwe media op verschillende manieren toegang hebben tot informatie. Smartphones en tablets zijn populair en worden dagelijks gebruikt. Nieuwsredacties spelen in op die digitale golf door hun informatie via mobiele sites en sociale media te verspreiden. Toch blijkt dit weinig effect te hebben op het jonge publiek: het nieuws volgen is blijkbaar geen prioriteit meer.

Deze bachelorproef gaat na waarom jongeren niet gemotiveerd zijn om de actualiteit te volgen en welke struikelbokken zij daarbij ondervinden. Hoe omschrijven jongeren 'het ideale nieuws’ en via welke kanalen volgen ze de actualiteit?
Daarnaast wordt onderzocht hoe leerkrachten de actualiteit promoten en integreren, of ze gemakkelijk vakgerichte actualiteit vinden en hoe zij de negatieve nieuwstrend verklaren.
Ten slotte wordt gekeken hoe beide partijen beter op elkaar kunnen afgestemd worden, om zo te streven naar een meer en efficiëntere integratie van actualiteit in een onderwijscontext.

Full text:
File Size Type Checksum  
JannisWouter_Actualiteit_in_het_onderwijs_bachelorproef1617.pdf 10 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4352 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Jannis, W. (2017). Actualiteit in het onderwijs. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86fada4c0ca3.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer