About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De toekomst naar een vraaggerichte zorg. Onderzoek naar de manier waarop vraaggerichtheid bevordert kan worden binnen de thuiszorg.

2017
Guerra Ruiz, Angelique
Professionele bachelor in het soiaal werk

Abstract :
De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt: de thuiszorg in Vlaanderen krijgt de komende jaren te maken met een veranderende hulpvraag, de vraag naar zorg in huis stijgt en wordt complexer. Om in te spelen op deze evolutie, zal vraaggericht werken in de toekomst een belangrijk begrip worden.
Er werd een onderzoek opgezet om te achterhalen hoe de thuiszorgdienst van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) in Zonhoven meer vraaggericht te werk kan gaan.
Door middel van een literatuurstudie in combinatie met een kwalitatieve en kwantitatieve bevraging, wordt er getracht een antwoord te bieden op bovenstaande onderzoeksvraag. De respondenten van het onderzoek zijn het extern personeel en de gebruikers van de thuiszorgdienst van het OCMW in Zonhoven.
Het onderzoek toont aan dat er enkele mogelijkheden zijn om als OCMW meer vraaggericht te werk te gaan. Continu´teit van de hulp vraagt een flexibele en creatieve werking van de dienst. Daarbij zal er verder onderzoek moeten gebeuren naar de complexere hulpvraag die gebruikers van thuiszorg ervaren en hoe men hier als dienst op kan reageren door bijvoorbeeld het aanbieden van avond- en weekendwerk of kleinere tijdsblokken hulp.

Full text:
File Size Type Checksum  
Guerra_Ruiz_Angelique_bachelorproef.pdf 786 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4338 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Guerra Ruiz, A. (2017). De toekomst naar een vraaggerichte zorg. Onderzoek naar de manier waarop vraaggerichtheid bevordert kan worden binnen de thuiszorg.. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86fb183b0d0f.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer