About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De bijdrage van de ergotherapeut aan het welzijnsbeleid binnen de profit sector

2017
Stevens, Hans
Jackers, Charlotte
Corsini, Dario
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding:
Eťn op vijf werkende Belgen ervaart musculoskeletale aandoeningen (MSA) door overbelasting waarbij 10 tot 45% van de arbeiders gegroffen worden. Hierdoor ontstaat ziekteverzuim met aanzienlijke lasten voor individu, werkgever en maatschappij als gevolg. Inventariseren van MSA is niet evident omdat dit vaak multicausale klachten betreft die onder veel verschillende benamingen gediagnosticeerd worden. Dit bemoeilijkt een gepaste behandeling bij het individu en een adequate aanpak op de werkvloer..

Doel:
Inventariseren van welzijnsrisicoís (MSA) bij arbeiders tewerkgesteld bij HAROL NV en formuleren van voorstellen om vanuit ergotherapeutische aanpak dit via ergonomische interventies te remediŽren.

Methode:
Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een participatief observationeel praktijkonderzoek.
De literatuurstudie richt zich op vier items die via verschillende informatiekanalen met gebruik van trefwoorden en sneeuwbalmethode werden geŽxploreerd.
Het praktijkonderzoek bestond uit 2 fasen:1) het optimaliseren van de werkplekinrichting en 2) het verbeteren van lichaamshoudingen en toepasbare hulpmiddelen gebruik makend van vragenlijsten en tools (KIM, REBA).

Resultaten:
Literatuur toont aan dat een gunstig effect op de gezondheid van arbeiders bereikt kan worden met reductie van absenteÔsme met 27% en dat gezondheidskosten van bedrijven kunnen dalen met 26%.
Het praktijkonderzoek toonde aan welke de meest risicovolle werkplekken zijn en wat concreet kan gedaan worden om risicovol handelen te realiseren met respect voor productiviteit.

Conclusie:
Door toepassen van het PEO-model vanuit een holistische benadering kan de ergotherapeutische aanpak binnen een private profit-onderneming bijdragen aan preventie van MSA.

Trefwoorden:
MSA, ergotherapie, ergonomie, preventie, profit sector

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1678 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Stevens, H., Jackers, C., Corsini, D. (2017). De bijdrage van de ergotherapeut aan het welzijnsbeleid binnen de profit sector. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86fb1f3a0d1d.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer