About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Validatie van de schoonmaak bij banketbakkerij Nora B.V.

2017
Jongen, Jordy
Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie

Abstract :
Binnen de levensmiddelenindustrie zijn er regels omtrent hygiëne. Deze regels zijn vastgelegd in de wetgeving en in verschillende standaarden zoals de IFS-Food en de BRC. Deze regels zijn er om de kwaliteit en voedselveiligheid van levensmiddelen te garanderen. Het is dus aan levensmiddelenbedrijven om deze op te volgen.

Banketbakkerij Nora B.V. is een levensmiddelenbedrijf dat koekjes produceert. Om de schoonmaak te updaten is deze proef opgesteld. Tijdens deze proef wordt er gekeken naar de huidige schoonmaak en wordt deze getoetst aan de bovengenoemde standaarden. Waar nodig worden de documenten van de schoonmaak aangepast. Om te onderzoeken of de schoonmaak naar behoren gebeurt en er geen residuen van zowel micro-organismen als reinigingsmiddelen achterblijven is de volgende onderzoeksvraag opgesteld.

'Welke residuen zijn aanwezig na de schoonmaak bij Banketbakkerij Nora B.V. zowel microbiologisch als van schoonmaakmiddelen? Wat zijn de mogelijke gezondheidseffecten van deze residuen en kunnen deze voorkomen worden?’

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn er verschillende testen uitgevoerd. Op microbiologisch vlak is de initiële besmetting onderzocht. Dit door het uitvoeren van de volgende testen op swabs:
• Algemeen kiemgetal
• Enterobacteriaceae
• Schimmels
• Gisten
• Salmonella spp.

Uit de testen is gebleken dat de initiële besmetting hoog was, er is geen Salmonella spp. aangetroffen.
Door vervolgens op verschillende manieren schoon te maken is er onderzocht welke methode het meest aangewezen is. Dit is gedaan door stalen te nemen na de schoonmaak en te testen op:
• Algemeen kiemgetal
• Enterobacteriaceae

Uiteindelijk blijkt dat een reiniging met gebruik van een reinigingsmiddel de meest effectieve methode is om schoon te maken. Testen met en zonder desinfectie gaven beide goede waarden, Banketbakkerij Nora B.V. kan dus een afweging maken tussen wel of geen desinfectie.

Het onderzoeken van het achterblijven van residuen van schoonmaakmiddelen is gedaan door middel van de MBAS-methode. Deze methode maakt gebruik van de binding tussen methyleen blauw en anionische detergenten. Er zijn geen/nauwelijks residuen van schoonmaakmiddelen aangetroffen. Het maakte geen verschil of er wel of niet nagespoeld werd. Deze gaan dus geen effecten hebben op de gezondheid.

Tijdens de proef zijn is er een kosten- batenanalyse uitgevoerd voor methoden die een schoonmaak kunnen controleren. Ook is er een kosten- batenanalyse gedaan op schoonmaakmiddelen. Middels een zeer theoretische analyse is gebleken dat een gecombineerd product een kostenbesparing met zich mee kan brengen. Dit is echter zeer theoretisch en kan van de praktijk afwijken. Wel is het zo dat er een gelijkaardig product op de markt is, dat goedkoper is. Er is echter meer praktisch onderzoek nodig om het precieze verschil te bepalen.

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef_Jordy_Jongen.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3612 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Jongen, J. (2017). Validatie van de schoonmaak bij banketbakkerij Nora B.V. . Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86fb55bd0d77.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer