About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het bevorderen van participatie en het maken/onderhouden van sociale contacten op het Sint-Katarinaplein met Universal Design

2017
Zaprudis, Stergios
Gilissen, Evi
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding:
Ontmoetingsplekken bestemd voor een divers publiek in een woonomgeving behoren tot de sociaal emotionele noden van een persoon en kunnen sociaal isolement, emotionele spanningen en aliŽnatie tegengaan. Het gebrek aan deze ontmoetingsplekken zorgt voor weinig participatie en sociaal contact in een woonomgeving.
Doel:
Dit onderzoek heeft als doel elementen te vinden die participatie en sociaal contact bevorderen op het Sint-Katarinaplein in Hasselt. Volgens de principes van Universal Design word er vorm gegeven aan de gevonden elementen.
Methode:
Dit afstudeerproject bestaat uit een literatuuronderzoek en een praktisch gedeelte. Voor de literatuurstudie werd er gebruikt gemaakt van de volgende databanken: PUBMED en GOOGLE SCHOLAR.
Er zijn drie doelgroepen geselecteerd bestaande uit kinderen (van de basisschool Sint-Lambertus Opglabbeek), jongeren (van de Stedelijke Academie Schone Kunsten Hasselt) en ouderen (bewoners van het Sint-Katarinaplein) om gegevens te verzamelen in functie van de onderzoeksvraag. Voor het praktisch gedeelte is voor iedere doelgroep een vragenlijst samengesteld en afgenomen.
Resultaten:
In de antwoorden op de vragenlijsten komt het element "eet- en drinkgelegenheden", herhaaldelijk terug bij alle doelgroepen. De doelgroepen geven aan dat dit de participatie en het sociaal contact op het Sint-Katarinaplein enorm zou beÔnvloeden.
Conclusie:
Resultaten uit de literatuurstudie en het praktisch gedeelte komen overeen. Meer specifiek zouden eet- en drinkgelegenheden aan de hand van Universal Design op het Sint-Katarinaplein voor meer participatie kunnen zorgen voor zowel kinderen, jongeren en ouderen.

Trefwoorden:
"universal design", "social cohesion (sociale cohesie)", "social contact (sociaal contact)", "participation (participatie)", "residents (buurtbewoners)" , "parks en participation (park en participatie)", "public spaces (openbare ruimtes)"

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1547 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Zaprudis, S., Gilissen, E. (2017). Het bevorderen van participatie en het maken/onderhouden van sociale contacten op het Sint-Katarinaplein met Universal Design. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86fb74c30dab.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer