About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

HAPPY BRIDGE. Een kwalitatief onderzoek naar het gebruik van de applicatie bij ouderen en familieleden

2017
Brulmans, Cynthia
Dirix, Claudia
Lenaers, Jolien
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding
In deze snel vergrijzende maatschappij is sociale isolatie bij ouderen een toenemend probleem. Hierbij kan Happy Bridge helpen. Happy Bridge is een applicatie voor familieleden, die de ouderen meer kan laten participeren in het familiale gebeuren.

Doel
Er wordt onderzocht wat Happy Bridge kan betekenen voor ouderen die in woonzorgcentra wonen en wat voor effect het gebruik van Happy Bridge heeft op sociale isolatie.

Methode
In twee verschillende woonzorgcentra werd het gebruik van Happy Bridge toegelicht aan zowel personeel, bewoners als familieleden van de bewoners. Dit aan de hand van presentaties en infosessies. Door middel van een eigen opgestelde vragenlijst werd nagegaan hoe ouderen denken over internetgebruik alsook over het mogelijke gebruik van Happy Bridge. Na het uittesten van het nieuwe prototype, werd familie en andere bezoekers bevraagd rond dit nieuw concept.

Resultaten
De bewoners maken weinig gebruik van technologie. Veel geven aan al genoeg foto’s te hebben van familieleden. Familiaal contact gebeurt op regelmatige basis.
Personeel geeft aan dat Happy Bridge voor de volgende generatie is bedoeld. Dit is tevens ook wat de familie vernoemd, deze generatie van ouderen maakt namelijk amper gebruik van internet.
Bij de familie en ouderen die Happy Bridge uitprobeerden, verliep het gebruik optimaal.

Conclusie
De familieleden die Happy Bridge hebben gebruikt, verklaarden dat de betrokkenheid met het familiegebeuren is vergroot. Verder onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid vaan Happy Bridge en het prototype zijn vereist.


Trefwoorden:
Ouderen, internetgebruik, sociale isolatie, contacttoename, participatie.


Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1629 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Brulmans, C., Dirix, C., Lenaers, J. (2017). HAPPY BRIDGE. Een kwalitatief onderzoek naar het gebruik van de applicatie bij ouderen en familieleden. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86fb985a0de2.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer