About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Arbeidsvaardigheden en de ergotherapeutische mogelijkheden. Een verkennend onderzoek naar het belang van arbeidsvaardigheden binnen de sociale economie

2017
Vinci, Noémy
Vissers, Indra
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Vanuit de rol van ergotherapeut als coach/begeleider van doelgroepmedewerkers in de sociale economie, wordt het screenen van arbeidsvaardigheden als een belangrijk aspect beschouwd. Door observaties op de projectstages is hieruit een proefdag ontstaan gebaseerd op de MELBA en de VDAB-beroepenfiches. Het doel van deze bachelorproef is dus het in kaart brengen van het belang van arbeidsvaardigheden en de ergotherapeutische mogelijkheden binnen de sociale economie.

Methode: Het verkennend onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, bevragingen en observaties, verkregen uit de projectstages. Voor de literatuurstudie werden onder andere databanken zoals Pubmed en Cochrane gehanteerd. Hiernaast ook websites aangaande sociale economie en de overheid, boeken etc. In de laatste fase van de projectstage zijn resultaten verkregen door bevraging/screening/evaluatie van de doelgroepmedewerkers.

Resultaten: In de literatuurstudie werd duidelijk dat het belang van coaching naar doelgroepmedewerkers in het sociaal economisch circuit, gericht op de arbeidsvaardigheden belangrijk is om een doorstroom naar het normaal economisch circuit te kunnen maken. Tijdens de projectstage werd er dan ook een proefdag opgezet om op die manier individueel te coachen vanuit de werkvloerbegeleiding. De proefdag werd gebaseerd op de MELBA en de VDAB-beroepenfiches.

Conclusie: Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het evalueren aan de hand van arbeidsvaardigheden een meerwaarde is voor de begeleiding van doelgroepmedewerkers. Na afname van het evaluatiedocument kan de begeleider samen met de doelgroepmedewerker gerichter werken naar een mogelijke doorstroom. Het opgestelde evaluatiedocument dat momenteel gehanteerd wordt, geeft voorlopig geen garantie tot doorstroming naar het normaal economisch circuit. Hier is verder onderzoek voor nodig binnen meerdere sociale instellingen.


Trefwoorden: Arbeidsvaardigheden, sociale economie, doorstroom, MELBA, VDAB-beroepenfiches.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1686 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vinci, N., Vissers, I. (2017). Arbeidsvaardigheden en de ergotherapeutische mogelijkheden. Een verkennend onderzoek naar het belang van arbeidsvaardigheden binnen de sociale economie. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86fba23c0def.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer