About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De rol van de maatschappelijk assistent in het hulpverleningsproces bij patiŽnten met CVA

2017
Collin, Sofie
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Tijdens de eerste dagen van mijn stage in het Sint-≠Trudo ziekenhuis kwam ik veel in
contact met patiŽnten, die aan het revalideren waren na een cerebro vasculair accident.
CVA is een van de grootste doodsoorzaken in Europa. Ik stelde mij meteen de vraag op
welke manier deze patiŽnten opgevolgd en ondersteund werden. Ik besloot dus een
onderzoek te doen, naar de mogelijkheden op gebied van hulpverlening en de rol van de
verschillende beroepsgroepen in het hulpverleningsproces. Door interviews met een
ergotherapeut, een kinesist, een logopedist, een verpleegkundige en een maatschappelijk
assistent, zijn er enkele aandachtspunten naar voor gekomen. In het algemeen kunnen
we zeggen dat de hulpverlening goed zit, maar van zodra een patiŽnt het ziekenhuis
verlaat, stopt de opvolging vanuit het ziekenhuis. In een ideale situatie zou de patiŽnt ook
nog opgevolgd moeten worden na ontslag. Door een gebrek aan middelen en mensen is
hier jammer genoeg geen ruimte voor. Andere instellingen (OCMW, ziekenfonds,
begeleidingscentra, Ö) nemen deze opvolging over.
Ik heb aanbevelingen gedaan, zoals het opstellen van een checklist. Deze kan gebruikt
worden om na ontslag, aan patiŽnt of de instelling die de patiŽnt zal opvolgen, mee te
geven. Ook het aanvullen van de infobrochure, zou kunnen bijdragen aan het gericht
geven van informatie aan de patiŽnt.

Full text:
File Size Type Checksum  
Collin_Sofie_Bachelorproef.pdf 286 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4572 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Collin, S. (2017). De rol van de maatschappelijk assistent in het hulpverleningsproces bij patiŽnten met CVA. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86fcbe680fa0.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer