About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Basisonderwijs voor iedereen en overal. De invloed van ouderbetrokkenheid op de ontwikkeling van kansarme kinderen. Een literatuuronderzoek en praktijkonderzoek

2017
Pulinx, Ilona
Aksoy, Merve
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: België heeft één van de hoogste kinderarmoedecijfers van Europa. In Vlaanderen groeit 1 kind op 10 op in armoede. Wanneer de gevolgen van kansarmoede zodanig ernstig zijn, wordt het kind belemmerd in zijn ontwikkeling.

Doel: Nagaan of het proces van kansarmoede bij kinderen kan doorbroken worden door middel van stimulatie van ouderbetrokkenheid.

Methode: Dit afstudeerproject is bestaande uit een literatuuronderzoek voor wetenschappelijke onderbouwing en gevolgd door een praktijkonderzoek in basisschool de Bladwijzer in Waterschei. Bij het praktijkonderzoek is d.m.v interviews en observaties gegevens verzameld bij 4 kinderen.

Resultaten: In onze literatuurstudie hebben we ondervonden dat migratieouders minder snel professionele hulp gaan zoeken desondanks ze vaker steun nodig hebben. Wat nefaste gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van het kind.
Verder zien we in de literatuurstudie dat de omgeving een grote rol speelt tijdens de ontwikkeling van taal en spraak. Taal is van belang omdat het voor de verdere sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en het succesverhaal op school zorgt.
Uit het praktisch onderzoek is gebleken dat dit het bovenstaande bevestigd. Het feit dat migrantenouders minder professionele hulp zoeken is bevestigd door de interviews die afgenomen zijn. De taal niet machtig zijn speelt hierbij een grote rol.

Conclusie: Uit het onderzoek kan men concluderen dat kinderen uit kansarme gezinnen beperkt worden in hun ontwikkeling in het schoolse gebeuren. Vaak doordat de ouders de Nederlandse taal niet machtig zijn. De ergotherapeut kan hier de brug zijn tussen de school en de thuissituatie. Indien het kind speciale opvoedingsnoden heeft kan de ergotherapeut ook de juiste doorverwijzing uitvoeren.


Trefwoorden: kinderen, (kans)armoede, ouderbetrokkenheid en taalontwikkeling

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1726 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Pulinx, I., Aksoy, M. (2017). Basisonderwijs voor iedereen en overal. De invloed van ouderbetrokkenheid op de ontwikkeling van kansarme kinderen. Een literatuuronderzoek en praktijkonderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c8729968e104e.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer