About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Naar een cliŽntgericht pakket voor zorgtechnologie en Ėdomotica in het kader van zorgeloos wonen. Een exploratief praktijkonderzoek

2017
Pyl, Aline
Holsbeek, Joachim
Vandevelde, Emma
Loenders, Beau
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Om te voorzien in kwaliteitsvolle zorg voor kwetsbare groepen (ouderen met of zonder dementie, CVA-patiŽnten en jongeren met mentale beperkingen) bij het zelfstandig in huis wonen wordt een literatuurstudie en praktijkonderzoek uitgevoerd naar handelingsproblemen die deze doelgroepen ondervinden binnen deze context.

Doel: Aan de hand van het onderzoek wordt getracht te achterhalen welke handelingsproblemen of belemmeringen de meest voorkomende zorgvragers (ouderen (65+), ouderen met dementie, personen met CVA en kinderen/jongeren met een verstandelijke handicap ondervinden bij het zelfstandig in huis wonen.

Methode: Na een literatuuronderzoek aangaande de vier verschillende doelgroepen en de beschikbare technologie op vlak van domotica, robotica, monitoring en applicaties, werd een kwalitatief praktijkonderzoek uitgevoerd op ťťn lagere school voor buitengewoon onderwijs en twee voorzieningen. Op elke locatie werden semigestructureerde interviews afgenomen op basis van het H-OPP en FINAH. Vervolgens werd een behoefteprofiel opgesteld waaruit in verder onderzoek een cliŽntgericht pakket voor zorgtechnologie en -domotica kan worden opgesteld.

Resultaten: Drie van de vier doelgroepen gaven aan problemen te ondervinden in het huishouden. Bij twee doelgroepen komen 'uitvoeren van complexe financiŽle transactiesí en 'organisatie en planningí als overeenkomstige handelingsproblemen naar boven. Verder wordt ook nog het gebruik van trappen aangehaald door twee van de vier doelgroepen.

Conclusie: Dit onderzoek kan technologieontwikkelaars en zorgaanbieders belangrijke informatie bieden zodat zorgtechnologie en -domotica tegemoetkomt aan de behoeften van hun gebruikers en aldus succesvol geÔntegreerd kunnen worden in de thuissituatie. Verdere exploratie van de attitudes en percepties van de doelgroepen via kwalitatief en kwantitatief onderzoek met een goede methodologische onderbouwing is vereist.


Trefwoorden: zorgtechnologie, FINAH, H-OPP, eerstelijnsgezondheidszorg, zorgeloos wonen

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1769 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Pyl, A., Holsbeek, J., Vandevelde, E., Loenders, B. (2017). Naar een cliŽntgericht pakket voor zorgtechnologie en Ėdomotica in het kader van zorgeloos wonen. Een exploratief praktijkonderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c8729c73f10a9.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer