About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Recht op informatie voor nabestaanden, te vragen of aan te bieden? Wordt de nood op informatie van nabestaanden beantwoord door het parket bij moordzaken en verdachte overlijdens?

2017
Lycops, Laura
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
De dienst slachtofferonthaal van Tongeren stelt zich de vraag hoe tevreden de nabestaanden van slachtoffers zijn over de werking van het parket, de informatie die wordt gegeven aan de nabestaanden van moord en verdachte overlijdens en in hoeverre zij hiermee aan de slag kunnen in hun verwerking. Via 10 diepte-interviews met nabestaanden van slachtoffers van een verdacht overlijden of moord, wordt onderzocht hoe zij de procedure van justitie hebben ervaren, daarna zal getracht worden hier een antwoord op te geven. Daarnaast worden, met deze verworven kennis, de 6 procureurs en 2 onderzoeksrechters ondervraagd door middel van diepte-interviews.
De selectie van nabestaanden, procureurs en onderzoeksrechters gebeurde door middel van een kwalitatieve steekproef. Bij deze steekproef zijn de dossiers weerhouden van het jaar 2015 waarbij de dienst slachtofferonthaal meerdere contacten heeft gehad met nabestaanden van moord en verdachte overlijdens.
De keuze voor een kwalitatief onderzoek is gemaakt om te achterhalen waarom het parket beslist om op een bepaalde manier om te gaan met het geven van informatie aan nabestaanden.
De dataverzameling is vlot verlopen aangezien de betrokken partijen wilden meewerken aan het onderzoek. Van de aantal weerhouden dossiers heeft 1 nabestaande geweigerd.
De belangrijkste conclusies, die geformuleerd kunnen worden, zijn dat nabestaanden graag sneller informatie willen krijgen over de doodsoorzaak, dat ze sneller dossierinzage willen krijgen en tot slot graag eens contact wilden hebben tijdens het onderzoek met een procureur of onderzoeksrechter. Dit is iets waar de procureurs en onderzoeksrechters grotendeels (N=7) voor openstaan in de toekomst. Een andere conclusie is dat zowel het parket en onderzoeksrechters (N=8) als de nabestaanden (N=9) de meerwaarde van de dienst slachtofferonthaal benoemen.

Full text:
File Size Type Checksum  
Lycops_Laura_Bachelorproef.pdf 483 KB PDF MD5 You have no access to this file.

Dit eindwerk werd 1681 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Lycops, L. (2017). Recht op informatie voor nabestaanden, te vragen of aan te bieden? Wordt de nood op informatie van nabestaanden beantwoord door het parket bij moordzaken en verdachte overlijdens?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c872a2d5b115d.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer