About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het belang van de ergotherapeut bij duurzame tewerkstelling. Een literatuur- en praktijkonderzoek

2017
Wyndaele, Maarten
Verlaenen, Evi
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: De overlevingskansen na een kankerdiagnose stijgen. Recentelijk is kanker erkend als een chronische ziekte. Hierdoor kunnen ex-kankerpatiŽnten op meer steun rekenen wanneer ze weer aan het werk gaan. Door het steeds meer opkomende ziektebeeld burn-out, de problematiek rond arbeidsintegratie bij langdurige zieken en de verhoging van de pensioenleeftijd kan de input van een ergotherapeut een meerwaarde bieden binnen de arbeidssector.

Doel: Het doel was het aftoetsen van de meerwaarde van ergotherapie bij duurzame tewerkstelling.

Methode: Het onderzoek kadert binnen een Project Wetenschappelijk Onderzoek. Voor deze bachelorproef is er een literatuurstudie gebeurd met de volgende databanken TRIPDATABASE, PUBMED, EBSCOHOST, SPRINKERLINK, COCHRANE LIBARY. Verder is er praktijkstudie uitgevoerd binnen GTB Limburg en GOB AZERTiE waarbij de werking werd bekeken en de invloed op duurzame (her-)tewerkstelling.

Resultaten: Er zijn verschillende factoren die (her-)tewerkstelling positief en negatief kunnen beÔnvloeden. Onderzoekers in de geraadpleegde literatuur raken het niet eens over deze factoren. Er is te weinig bekend over de (her-)tewerkstelling van personen met een chronische ziekte na vijf of tien jaar en over de duurzaamheid hiervan. Ook werden een aantal therapieŽn beschreven, waarbij sterke resultaten worden behaald. Maar ook hier zijn de meningen verdeeld over de verschillende auteurs.

Conclusie: De ergotherapeut kan een belangrijke rol spelen naar de duurzaamheid van een (her-)tewerkstelling. Zeker in combinatie met een multidisciplinair team. De taak van een ergotherapeut bij het her-tewerkstellingsproces is niet voldoende omschreven in de literatuur. Er is in het algemeen weinig literatuur te vinden omtrent ergotherapie op de arbeidsmarkt. Over de duurzaamheid van een her-tewerkstelling op de lange termijn is niets te vinden.
Trefwoorden: Ergotherapie, her-tewerkstelling, kanker, duurzaam werk, kanker-overlevers en herstel focus.Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef evi_verlaenen-maarten-wyndaele.pdf 759 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3937 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Wyndaele, M., Verlaenen, E. (2017). Het belang van de ergotherapeut bij duurzame tewerkstelling. Een literatuur- en praktijkonderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c872a672111c2.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer