About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Specifieke competenties binnen de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, nodig om autonoom te functioneren op een interdisciplinaire LWP, in kaart brengen. Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek

2017
Bracke, Lisa
De Wolf, Ignace
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding
Zorgvragen worden steeds complexer. Hieraan kan een team optimaal beantwoorden door samen te werken en van elkaars competenties te leren. Dit ervaren studenten op de interdisciplinaire leerwerkplaats. 1 op 4 personen ontwikkelt in zijn leven een mentale ziekte. Daarom wil men ook studenten een kans geven zich hier voor te bereiden door binnen de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg een leerwerkplaats aan te bieden. Onze onderzoeksvraag luidt hierbij als volgt: "Welke therapeutische vaardigheden zijn er nodig om goed te kunnen functioneren op een interdisciplinaire leerwerkplaats binnen de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg?"
Methode
Tijdens de literatuurstudie werd er in verschillende databanken gezocht naar specifieke competenties voor de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg. Voor het praktijkonderzoek werden de competenties en gedragsindicatoren geobserveerd op de stageplaats. Nadien werden de resultaten uit de literatuur en de observaties opgenomen in een vragenlijst om de inhoud van de competenties te achterhalen. De vragenlijst werd opgedeeld in 4 hoofdcompetenties: professionele relatie, zorg bieden, teamwerking en communicatie. De resultaten werden geëvalueerd aan de hand van een focusgroep.

Resultaten
Uitgaande van de 4 hoofdcompetenties worden enkele typerende kenmerken weergegeven. Voor professionele relatie zijn dit 'de relatie tussen therapeut en cliënt’, 'empathische houding’, 'tegenoverdracht’, 'afstand-nabijheid’ en 'waakzaam zijn voor vooroordelen’. Voor zorg bieden zijn dit 'inspraak en medewerking van de cliënt’, 'familie en naaste omgeving’, en 'herstelgericht werken’. Voor teamwerking is dit 'continuïteit en eenduidigheid’. Voor communicatie zijn dit 'waarheidsgetrouw’, 'non-verbale communicatie’ en 'modeling’.

Conclusie
De gevonden typerende kenmerken vragen de aandacht van junior-collega’s op de ID stageplaats. Deze worden specifiek bevonden voor de geestelijke zorgverlening

Trefwoorden
Interdisciplinair, leerwerkplaats, geestelijke gezondheidszorg, vragenlijst, focusgroep

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef_Lisa_en_Ignace_pdf.pdf 892 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3774 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Bracke, L., De Wolf, I. (2017). Specifieke competenties binnen de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, nodig om autonoom te functioneren op een interdisciplinaire LWP, in kaart brengen. Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c8731db3616fe.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer