About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Spelinventarisatie van vrij spel bij vierjarige kleuters in kleuterscholen – Vergelijkende studie tussen Ecuador, Gambia en Vlaanderen

2017
Thomassen, Kim
Doucé, Charlotte
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Er is weinig onderzoek verricht naar spel in ontwikkelingslanden. Recente literatuur toont aan dat vrij spel een sterke invloed heeft op de ontwikkeling. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen vrij spel in Ecuador, Gambia en Vlaanderen.

Doel: Het doel is nagaan op welke manier vierjarige kleuters in deze landen (spel)materiaal gebruiken in de kleuterschool. Verder wordt gekeken naar welk (spel)materiaal aanwezig is; hoe de (spel)omgeving eruit ziet; hoe spelintegratie kan plaatsvinden; en op welke wijze leerkrachten geďnformeerd kunnen worden over het belang van spel.

Methode: Er werd een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Dit was een (participatory) action research waarbij een bestaande observatiewijzer gebruikt werd, om vrij spel en vrij 'aangereikt’ spel te onderzoeken bij 24 kleuters. De inventarisatielijst voor (spel)omgeving en (spel)materiaal werd samengesteld op basis van twee "checklists" met de indeling gebaseerd op de spelschijf.

Resultaten: Vrij spel komt in ieder land voor op een verschillende manier. Op de speelplaats komen in Gambia vooral fysiek spel en traditionele spelen voor, in Ecuador zijn dit constructie-, fantasie- en bewegingsspelen. Binnen en buiten komen alle spelvormen aan bod in Vlaanderen. De resultaten over het vrij 'aangereikt’ spel van Ecuador bleven hetzelfde, in Gambia verlaagde hiervan de kwaliteit ten opzichte van het vrij spel. Uit de inventarisatielijst blijkt dat in Gambia veel gesponsord materiaal aanwezig is, in Ecuador is dit motorisch en constructief materiaal en in Vlaanderen stimuleert het alle ontwikkelingsbieden. In Vlaanderen en Ecuador zijn de leerkrachten zich bewust van het belang van spel. In Gambia is dit niet het geval, om het belang aan te kaarten werden workshops georganiseerd. Deze workshops werden in Ecuador en Vlaanderen niet uitgevoerd.

Conclusie: (Spel)materiaal wordt op verschillende manieren gebruikt. Meest voorkomende spelvormen zijn symbolisch-, constructie- en combinatiespel. In Ecuador en Gambia is vrij spel enkel mogelijk op de speelplaats, terwijl in Vlaanderen dit binnen en buiten mogelijk is.
De Ecuadoraanse en Gambiaanse leerkrachten vinden dat spel een activiteit is die enkel plaats vindt op de speelplaats, ze gebruiken spel niet als leermiddel. In Vlaanderen vinden de leerkrachten dat spel dient als een goed leermiddel.

Trefwoorden: play – preschool children – poverty – learning through play – development

Full text:
File Size Type Checksum  
Definitieve_versie_bap_'spel'-1.pdf 1007 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4000 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Thomassen, K., Doucé, C. (2017). Spelinventarisatie van vrij spel bij vierjarige kleuters in kleuterscholen – Vergelijkende studie tussen Ecuador, Gambia en Vlaanderen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c8731df7b1705.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer