About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Inventarisatie potsites en mijnsteenprobleem Centrum-Zuid

2017
Wijgaerts, Ruben
Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie

Abstract :
De scriptie is opgesteld in het kader van een bachelorproefstage voor het laatste jaar Biotechnologie, specialisatie Omgevingstechnologie aan de Hogeschool PXL te Diepenbeek. De scriptie bestaat uit twee grote onderdelen, elk met hun eigen probleemstelling, methoden, waarnemingen, resultaten en conclusie. In het tweede deel zijn er ook persoonlijke adviezen uitgeschreven, bedoeld voor de gemeente Houthalen-Helchteren waar de stage is uitgevoerd.

Allereerst was er de opdracht voor het vernieuwen van de gemeentelijke inventaris met als doel het grondeninformatieregister van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) terug in orde te maken voor de gemeente. Om de nieuwe lijst op te stellen en de onterecht aanwezige bodems te verwijderen zijn verschillende databanken gehanteerd. Zo is er gebruik gemaakt van de vergunningen die betrekking hadden op de percelen en zijn er oude vergunningen nagegaan in het hoofdgebouw van de OVAM te Mechelen.
In totaal zijn er 406 gronden in het webloket onderzocht. Twee gronden zijn via aanvraag van de gemeente door de OVAM uit het grondeninformatieregister gehaald, 376 gronden hebben een 0-rubriek gekregen met de vermelding 'Mee opgenomen in vergunning, geen Vlarebo-activiteit uitgevoerd op dit perceelí. Uiteindelijk zijn er 26 gronden van de 406 onderzochte gronden overgebleven in het webloket.

Voorts is er gewerkt rond een voorstudie betreffende de aanwezigheid van mijnsteen op het industriegebied Centrum-Zuid. Dit als aanbeveling voor de gemeente om samen met de OVAM een oplossing te zoeken. De studie is grotendeels uitgewerkt in de scriptie, de volledige voorstudie is bijgevoegd als bijlage 7.
Verscheidene Geopunt-kaarten en oriŽnterende bodemonderzoeken zijn gehanteerd en bestudeerd om de studie uit te werken. Er zijn vergelijkingen gemaakt naar toepassingen in de oude mijnstreken van Genk en Nederlands Limburg. Ook enkele studies en de wetgeving omtrent het hergebruik van mijnsteen als grondstof zijn onderzocht. Verder is ook de regelgeving voor de metallurgie kort besproken om na te gaan of dezelfde manier van aanpak voor het mijnsteenprobleem kan gebruikt worden.

De diepte en verspreiding van het mijnsteen kon in kaart gebracht worden, dit steeds met de vermelding van de verhoogde concentraties per bodemonderzoek. Het is ook gebleken dat een regelgeving voor het mijnsteenprobleem opstellen, zoals dat bij de metallurgie het geval is, niet mogelijk is doordat het op de verschillende plaatsen anders is aangepakt. Er konden wel twee andere oplossingen voorgesteld worden.
Zo kan mijnsteen een toepassing kennen als opslag of hergebruik als bouwstof. Als bouwstof kan het dienen als fundering, onderfundering of in de keramische industrie. Bij beide voorstellen is het steeds vereist een grondstofverklaring aan te vragen waarbij een goede risico-evaluatie is bijgevoegd. Enkel zo kan het mijnsteen op een milieuverantwoorde manier herbruikt worden.

Full text:
File Size Type Checksum  
WijgaertsRuben_Scriptie.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3962 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Wijgaerts, R. (2017). Inventarisatie potsites en mijnsteenprobleem Centrum-Zuid. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c87320c27174b.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer