About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Evidence based simulatieonderwijs in de opleiding ergotherapie

2017
Cambien, Helene
Gevers, Laura
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Om het simulatieonderwijs te versterken voor de opleiding ergotherapie wordt een draaiboek ontworpen dat gebruikt zal worden binnen de setting van het oefenhuis in het departement Healthcare van de Hogeschool PXL tijdens simulatiesessies.

Doel: Studenten en simulanten krijgen een realistischer beeld door het gebruik van evidence based simulatie draaiboeken in de opleiding ergotherapie.
Methode: Voor de opmaak van het draaiboek wordt gebruik gemaakt van een literatuurstudie, stage-ervaring tijdens de projectstage in een voorziening voor personen met NAH en interviews met simulanten, studenten en docenten.

Resultaten: Het bekomen van een modulair draaiboek met een algemeen model voor de uitwerking van een casus met verschillende modules en twee uitgewerkte casussen met modules rond het ziektebeeld van niet-aangeboren hersenletsels (NAH).

Conclusie: Door de samenwerking met docent, student en simulant enerzijds en een literatuurstudie anderzijds is het draaiboek aangepast aan de wensen van elke actor. Dit draaiboek met modules kan daarom gebruikt worden binnen de opleiding ergotherapie en kan gebruikt worden als leidraad om nieuwe casussen op te stellen.


Trefwoorden: Simulatieonderwijs, simulanten, Niet-aangeboren hersenaandoening, simulatiesetting, ergotherapie

Full text:
File Size Type Checksum  
eindversie_bachelorproef_Laura_Gevers_en_Helene_Cambien.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3901 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Cambien, H., Gevers, L. (2017). Evidence based simulatieonderwijs in de opleiding ergotherapie. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c873424af182c.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer