About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Express yourself

2017
De Raeve, Lisa
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Het onderzoek situeert zich binnen vzw Gigos. Vanuit de actuele doelgroep van vzw Gigos is er veel vraag naar dans. De jeugdwerkers beschikken over onvoldoende sporttechnische kennis om het project duurzaam te implementeren in hun huidige werking. Vanuit deze probleemstelling formuleerde men volgende onderzoeksvraag: hoe kunnen we een duurzame implementatie voorzien binnen het 'Teach the Teacher-principe’, binnen het huidige sportieve aanbod, in samenwerking met de dienst sport van de stad Genk?
Om een antwoord te bieden op deze vraag gaat men een kwalitatief onderzoek met bevragingen uitvoeren. In het kader van het onderzoek gaat men na welke basisvoorwaarden er nodig zijn om een sportief aanbod op maat van de doelgroep te creëren.

Sport is een ideaal medium om deze specifieke doelgroep te bereiken. Dankzij de lage
toegangsdrempel heeft iedereen ongeacht afkomst, huidskleur, sociale positie… de kans om aan sport te doen. Uit literatuuronderzoek blijkt dat maatschappelijk kwetsbare jongeren met behulp van sport de kans krijgen om zich te herpakken en tonen, waar ze op andere terreinen uit de boot vallen. Via sport wordt door iedereen hetzelfde doel nagestreefd en ontstaat de mogelijkheid tot het maken van vriendschaprelaties. Sport kan dus voor deze specifieke doelgroep een manier zijn om hun energie kwijt te raken en een binding te vormen met de maatschappij. (Ver Eycken, 2006)

Vzw Gigos biedt in Genk, op een professionele manier, jeugdwelzijnswerk aan en dit vanuit vijf werkingen (Zwartberg, Waterschei, Winterslag, Sledderlo en Genk zuid). Het hoofddoel van dit jeugdwelzijnswerk is het aanbieden van een (groepsgericht) vrijetijdsaanbod voor kleuters, tieners, jongeren van de leeftijd tussen drie en 18 jaar. Er wordt gezocht naar activiteiten die de kinderen en jongeren sterker kunnen maken – gezien de problematiek van maatschappelijke kwetsbaarheid - en hen meer kansen geven op een harmonische ontwikkeling (vzw Gigos, 2017).

Mijn bijdrage in dit kader bestaat uit het aanbieden van dansante workshops gegeven volgens het 'Teach the Teacher’ -principe. Via dit project wil men enerzijds de deelnemers een leuke, vernieuwende, dansante namiddag laten beleven. En anderzijds de begeleiders vernieuwende en dansante oefeningen aanreiken zodat ze hier later, binnen hun werking, zelf mee aan de slag kunnen.

In het praktijkonderzoek gaat men na welke suggesties men kan doen om dit project duurzaam te verankeren op lange termijn. Hier worden de succesfactoren en de valkuilen besproken. Tot slot is er in het werk een algemene conclusie en aanbevelingen waarin de belangrijkste resultaten van dit onderzoek te vinden zijn samen met enkele mogelijke oplossingen voor het problemen.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1629 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

De Raeve, L. (2017). Express yourself. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c873477b218b4.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer