About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in de praktijk

2017
van Lieshout, Joey
Maggen, Jana
Bergmann, Agnes
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is ontstaan om zorg toegankelijker te maken. RTH bestaat uit vijf vormen met respectievelijk het puntenaantal. Elk kalenderjaar krijgt de zorgvrager 8 punten die hij hierin kan besteden. De onderzoeksvraag van deze studie luidt: 'Hoe wordt RTH in de praktijk toegepast door de verschillende Limburgse voorzieningen bij volwassen personen met een (vermoeden van) een beperking?’

Doel: Het doel van deze bachelorproef was om concrete toepassingen van RTH te achterhalen en in kaart te brengen.

Methode: Er is een literatuurstudie uitgevoerd omtrent RTH op Medline, aangevuld met websites van het VAPH, Vlaamse sociale bescherming, perspectief 2020 en de Rijksoverheid. Vervolgens hebben interviews plaatsgevonden met beleidsmedewerkers van voorzieningen. Nadien is een semigestructureerde vragenlijst opgesteld om de toepassingen van RTH in 17 diensten in kaart te brengen.

Resultaten: De belangrijkste resultaten zijn dat voornamelijk 'mobiele en ambulante diensten’ en 'dagcentra’ RTH aanbieden. Waarin de meeste ondersteuning wordt geboden op gebied van 'werken’. Ook is opgemerkt dat RTH-aanbieders veel problemen en knelpunten ervaren rond RTH, terwijl anderen vinden dat er meer voordelen aan verbonden zijn.

Conclusie: Uit de resultaten blijkt dat voorzieningen en diensten een verschillende aanpak hebben in het toepassen van RTH. De gebieden waarin ondersteuning wordt geboden, zijn verschillend in de ondervraagde diensten.
Eén van de nadelen dat terugkwam tijdens de bevragingen was dat er toch ook al wachtlijsten zijn ontstaan. Maakt dit RTH dan nog wel zo rechtstreeks als het zou moeten zijn?

Trefwoorden: Personen met een (vermoeden van) handicap, rechtstreeks toegankelijke hulp, autonomie, ondersteuning, dienst

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef_-_definitieve_versie.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3602 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

van Lieshout, J., Maggen, J., Bergmann, A. (2017). Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in de praktijk. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c8734c33c1932.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer