About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Exploreren en profileren van de rol als ergotherapeut binnen de profit sector. Een kwalitatief onderzoek

2017
Vandeweert, Lore
Pasque, Valerie
Noens, Jolien
den Boer, Colin
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding:
Uit onderzoek van Securex en SKF Logistics Services Belgium NV. wordt duidelijk dat er een alarmerende stijging is in de cijfers omtrent langdurig absente´sme. Dit resulteerde in een co÷peratie tussen SKF Logistics Services Belgium NV. en Hogeschool PXL departement Healthcare. Exploratie en profilering van het beroep ergotherapie binnen de profit sector wordt mogelijk gemaakt door onderzoek uit te voeren naar reductie of stagnatie van het absente´sme, met ergotherapeutische interventies als medium.
Doel:
De opzet van de bachelorproef is het exploreren van een mogelijke rol als ergotherapeut binnen de profit sector, meer specifiek ten aanzien van primaire, secundaire en tertiaire preventie.
Methode:
Aan de hand van literatuuronderzoek in combinatie met praktijkonderzoek wordt een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvraag. Het praktijkonderzoek is opgebouwd volgens ergonomische systematische aanpak: observatie ľ analyse ľ metingen ľ implementatie ľ evaluatie.
Resultaten:
Door de competenties van een ergotherapeut toe te passen binnen de profit sector kan op gebied van primaire, secundaire en tertiaire preventie reductie of stagnatie van absente´sme plaatsvinden. Dit kan gerealiseerd worden door middel van het uitvoeren van observaties, werkplekanalyse, adviesverslagen, sensibilisatie, implementatie van de opleiding 'ergocoachĺ en het opstellen van een jobmatrix. Verder onderzoek zal uitwijzen of de ergotherapeutische aanpak al dan niet invloed heeft op het absente´sme.
Conclusie:
Een ergotherapeut kan, door de veelzijdige competenties zoals observeren, evidence based werken, hollistische aanpak, procesmatig en multidisciplinair werken in combinatie met evidence-based assessments en de aanwezige achtergrondkennis uit de opleiding, een meerwaarde zijn binnen de profit sector op vlak van primaire, secundaire en tertiaire preventie.
Trefwoorden:
- Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
- Absente´sme
- Preventie
- Ergonomie
- Beleid

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1646 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vandeweert, L., Pasque, V., Noens, J., den Boer, C. (2017). Exploreren en profileren van de rol als ergotherapeut binnen de profit sector. Een kwalitatief onderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c873560041a20.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer