About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Heterogene en homogene klassen: voordelen, nadelen en aandachtspunten

2017
BeliŽn, Rachel
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Tijdens mijn onderzoek heb ik onderzocht op welke, voor het onderwijs relevante gebieden, leerlingen van elkaar kunnen verschillen. Zo verschillen leerlingen op het gebied van interesse, leervoorkeur, achtergrond, Ö Deze diversiteit heeft een invloed op het functioneren binnen de klas. In de literatuur en vanuit onderzoeken vind je zowel voor- als tegenstanders van de verschillende groeperingsvormen. Bij een sterk heterogene klas is het belangrijk om in te spelen op deze verschillen om zo elke leerling aan te spreken. Een groot verschil in niveau van leerlingen kan een mogelijk nadeel inhouden. Zo hebben, bij een gelijkvormige aanpak, de zwakkere leerlingen moeilijkheden met het volgen/ begrijpen van de leerstof terwijl de sterkere niet uitgedaagd worden. In homogene klasgroepen zijn verschillen tussen de leerlingen minder groot. Dit lijkt voor de leerkracht makkelijker om iedereen bij de les te betrekken. Mijn onderzoek focust ook op de differentiatiemogelijkheden om zo het welbevinden en de motivatie van de leerlingen te verhogen, o.a. via apps die leerlingen keuzemogelijkheden aanbieden.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1634 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

BeliŽn, R. (2017). Heterogene en homogene klassen: voordelen, nadelen en aandachtspunten. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c873590f51a6d.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer