About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Gebruik van het i-ACT systeem bij ouderen: een haalbaarheidstudie

2017
Bex, Nele
Sen, Zehra
Noelmans, Vincent
Vissers, Anastazia
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Ouderen in woonzorg- en dagverzorgingscentra leiden vaak aan een sedentaire levensstijl, waardoor hun levensverwachting verminderd. Een trainingssysteem voor ouderen tegen lage kosten is onontbeerlijk. Er is veel onderzoek naar Virtual Reality bij ouderen. Het bewijs van hun effectiviteit in de oudere bevolking is momenteel nog schaars.

Doel: Het doel van dit onderzoek is nagaan of het i-ACT systeem een gebruiksvriendelijke toepassing is die ouderen motiveert tot bewegen. Indien niet, welke noden en wensen de ouderen hebben bij gebruik.
Methode: De haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd in twee woonzorgcentra en één dagverzorgingscentrum. In totaal zijn 32 participanten, die voldeden aan de in- en exclusiecriteria, opgenomen in de studie. Na deelname aan het i-ACT systeem werden 3 assessments afgenomen rond motivatie, geloofwaardigheid en bruikbaarheid.

Resultaten: In het praktijkonderzoek is de haalbaarheid van het systeem achterhaald. De scores van het dagverzorgings- en woonzorgcentrum komen sterk overeen. Uit de resultaten blijkt dat er een bepaalde mate van interesse is in het systeem. De deelnemers vinden het systeem nuttig, maar voelen zich weinig betrokken. Het systeem scoort goed op bruikbaarheid en matig tot goed op geloofwaardigheid. De deelnemers hebben lage verwachtingen van het systeem.

Conclusie: Het i-ACT systeem is haalbaar bij ouderen vermits aanpassingen gedaan worden op vlak van hoeveelheid informatie op het scherm, multiplayermodus en positieve feedback die duidelijk wordt weergegeven.

Trefwoorden: Ouderen, i-ACT, motivatie, bruikbaarheid, geloofwaardigheid

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1648 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Bex, N., Sen, Z., Noelmans, V., Vissers, A. (2017). Gebruik van het i-ACT systeem bij ouderen: een haalbaarheidstudie. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c87360ae31b2a.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer