About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

VOET 'leren leren' integreren in het vak Engels in de eerste graad

2017
Bulen, Liezanie
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Deze bachelorproef is een onderzoek gevoerd naar de integratie van 'leren lerení binnen het vak Engels in de eerste graad. 'Leren lerení is een vakoverschrijdende eindterm, waardoor iedere leraar een inspanningsverplichting heeft om hieraan te werken. Leerlingen verwerven door aan 'leren lerení te werken competenties die het mogelijk maken voor de leerlingen om het eigen leerproces in handen te nemen: ze stellen leerdoelen op, verwerven informatie, verwerken informatie, evalueren zichzelf en sturen zichzelf bij waar nodig. Het is dus vanzelfsprekend dat ook binnen het vak Engels aan 'leren lerení gewerkt wordt. In deze bachelorproef wordt eerst en vooral besproken wat een vakoverschrijdende eindterm is en waarom het belangrijk is om hieraan te werken. Deze informatie vormt een mooi inleiding om de bachelorproef vlot en begrijpend te kunnen lezen. Verder werd er een onderzoek gevoerd naar de VOET 'leren lerení en zijn onmiskenbaar belang binnen het onderwijs. Het is belangrijk deze informatie door te nemen wanneer er gewerkt gaat worden aan 'leren lerení. Het is immers belangrijk om over de nodige achtergrondinformatie te beschikken vooraleer er aan de VOET 'leren lerení gewerkt kan worden. Verder is er informatie terug te vinden die specifiek gericht is op het vak Engels.
Uit dit verkennend onderzoek is er lesmateriaal ontwikkeld dat een leraar kan ondersteunen om aan 'leren lerení te werken binnen het vak Engels. Het is niet altijd even gemakkelijk om hier als leraar aan te werken, dus is het belangrijk dat er samengewerkt wordt en materiaal beschikbaar wordt gesteld voor collegaís. De themaís van dit lesmateriaal zijn gebaseerd op bevragingen bij enkele leerkrachten Engels. In samenwerking zijn er enkele themaís afgebakend waarvoor het nuttig was om bijkomend, ondersteunend lesmateriaal te ontwikkelen om het leerproces te stimuleren. Verschillende aspecten van de taal zijn terug te vinden in deze materialen, waardoor het doorheen het hele jaar gebruikt kan worden. Bij ieder lesmateriaal is er steeds een handleiding voor de leraar terug te vinden. Dit vergemakkelijkt het gebruik van het lesmateriaal voor de leraar. In iedere lerarenhandleiding zijn zowel vakspecifieke als eindtermen voor 'leren lerení terug te vinden met een koppeling naar de werkvormen. Er staat ook steeds de nodige uitleg bij die de leraar nodig heeft om dit materiaal efficiŽnt te kunnen gebruiken. Verdere aanvullingen op dit materiaal zijn zeker niet overbodig. Iedere leraar heeft immers een eigen manier van lesgeven. Het is wel belangrijk dat dit materiaal in zijn context gebruikt en gezien wordt zodat het zijn effect niet mist op de leerlingen.

Dit materiaal is ontwikkeld voor leraren die zijn leerlingen wil stimuleren in zijn leerproces en net dat tikkeltje meer uit de les willen halen. Deze bachelorproef is dus ideaal voor leraren die graag werken met leuke, interactieve, vernieuwende en interessante werkvormen .

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1327 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Bulen, L. (2017). VOET 'leren leren' integreren in het vak Engels in de eerste graad. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c87367f411bd9.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer