About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA

2018
Machiels, Toon
Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie

Abstract :
Door de opwarming van de aarde komen ecosystemen steeds meer onder druk te staan. Onze ecosystemen voorzien echter de mensheid van goederen en diensten ten waarde van 16 tot 54 biljoen Amerikaanse dollar. Deze waardevolle ecosystemen worden gereguleerd door processen zoals P-, N-, C-cycli of CO2-sequestratie, deze worden uitgevoerd door planten en bodemorganismen. Uit onderzoek blijkt dat bij een hogere diversiteit de kans groter is dat een organisme weerstaat aan een verstoring of een ramp in een ecosysteem. Er zijn al veel studies gedaan omtrent diversiteit bij planten, maar over bodemorganismen is er echter nog niet veel geweten. In deze studie werd getracht om te meten welk effect droogte had op een bodemfunctie dat gedreven word door schimmels op verschillende niveaus van diversiteit. Er werd een verstoring gesimuleerd waarbij men de schimmeldiversiteit artificieel ging verlagen door bodemstalen te verdunnen tot op 4 niveaus. Op verschillende tijdstippen werden de stalen geanalyseerd door middel van F-ARISA. Aan de hand van deze techniek kon men meten hoeveel schimmelsoorten aanwezig waren in elke staal. Bij het verdunnen van staal werd DNA vrij bodemstaal gebruikt als substraat. In plaats van het verlagen van de diversiteit verhoogde de diversiteit in de verdunde stalen. Een mogelijke verklaring is dat er bij het afdoden van de micro-organisme in het substraat voedingsstoffen vrijkwamen. Dit verhoogd aanbod aan voedingsstoffen in de verdunde stalen zou kunnen zorgen voor een stijging van het aantal schimmelsoorten. In een parallelle studie werden resultaten met een zelfde trend aangetoond. Bij het meten van het N-mineralisatie potentiaal in dezelfde stalen, vond men dat er een verhoogde activiteit was bij de verdunde stalen.

Sleutelwoorden: Mechelse Heide, Diversiteit, Fungi, ITS-regio

Full text:
File Size Type Checksum  
18012018_Definitieve_versie_ToonMachiels.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3690 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Machiels, T. (2018). Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c873d75ea1c51.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer