About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Hoe kan je omgaan met etnisch-culturele diversiteit in je klas en school?

2017
Machkour, Ibtissan
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Onze schoolbanken zijn in onze huidige maatschappij diverser dan ooit. Omgaan met die diversiteit is en wordt hierdoor een basiscompetentie voor elke leraar. Echter ziet men dat die omgang een zeer moeilijk terrein blijft waardoor allochtone jongeren weinig voeling hebben met het huidig onderwijs. Hoe kunnen leerkrachten leerlingen met een gevarieerde etnische achtergrond een volwaardige plek geven binnen de schoolmuren?

Streven naar een verbonden maatschappij betekent dat men in het onderwijs een open dialoog moet kunnen aangaan tussen cultuur en religie. Waarover gaat het? Over wie gaat het? In deze bachelorproef wordt aandacht besteed aan de aanwezige worsteling met de verschillende identiteiten en of deze worsteling een invloed speelt op de schoolloopbaan van de allochtone jongeren.

Ook de media leggen hierbij hun duit in het spreekwoordelijke zakje. Media zouden nochtans veel kunnen bijdragen tot het ontkrachten van vele vooroordelen binnen onze samenleving. Het is daarom van belang om aandacht te schenken aan het mediagebruik van allochtone jongeren. Zo blijkt dat zij de actualiteit vooral op de voet volgen door sociale media en dat 57,8 % het belangrijk vindt om het nieuws te volgen van het land van herkomst. Verder wordt er dieper ingegaan op de ongelijkheid van etnisch-culturele diversiteit binnen de onderwijsvormen en hoe het socio-economisch profiel hier een rol bij speelt.

Aan de hand van een ontworpen educatief pakket, is het mogelijk om inzicht te krijgen in de visie van jongeren op diversiteit en hun blikveld vervolgens ook te verruimen. De doelstellingen van intercultureel onderwijs zijn daarbij een leidraad die de omgang met etnisch-culturele diversiteit binnen het klaslokaal kunnen optimaliseren. Er moet een interactief klasklimaat gecreëerd worden waarin de leerkracht koppelingen zoekt met de leefwereld van de leerlingen.

Op basis van enquêtes, ingevuld door zowel de leerlingen als de leerkrachten, en het uitwerken van het educatief pakket in BSO ontdekte ik dat de dialoog omtrent diversiteit in cultuur en religie mogelijk is in de klas en op school. Ook gaven de resultaten mij inzicht over hoe de leerlingen en de leerkrachten zich voelen bij zo’n dialoog en op welke manier dat zij denken dat discussies in de klas op een betere manier gehouden worden. Vanuit het praktijkgedeelte in de derde graad BSO kunnen we ook concluderen dat leerlingen vaak snel gedemotiveerd geraken, omdat ze geen band ontwikkelen met de leerkracht. Ze voelen zich vaak niet begrepen en niet gerespecteerd.

We kunnen besluiten dat er wel degelijk nog meer nood is aan dialoog, Allochtone leerlingen voelen zich vaak niet thuis op school. Zo bleek uit het onderzoek dat 88,8 % van de leerlingen geen vertrouwensband heeft met zijn leerkracht(en). Volgens de bevraagde leerlingen vinden ze dat klasgesprekken en les krijgen over verschillende culturen, waarden en normen zou kunnen zorgen voor meer verdraagzaamheid en respect in de klas en school.

Met mijn bachelorproef probeer ik te illustreren dat wij allemaal het onderwijs van de toekomst vormen. Diversiteit moet met open armen worden ontvangen, want diversiteit maakt reeds het onderwijs.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1610 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Machkour, I. (2017). Hoe kan je omgaan met etnisch-culturele diversiteit in je klas en school?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c874a9c552190.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer