About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Onderzoek naar de archa´sche slurfbewegingen bij 3- en 4-jarige kleuters

2017
Cludts, YaŰlle
Timmers, Lieze
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Kinderen doorlopen in hun leven vijf ontwikkelingsfasen volgens Mesker. EÚn van Meskers hypothesen stelt dat bimanuele bewegingen nog niet gesynchroniseerd zijn bij driejarigen, die zich nog deels in de presymmetrische fase bevinden. Driejarigen en sommige vierjarigen kunnen terugvallen in een onwillekeurige alternerende beweging, met name wanneer de snelheid wordt opgevoerd. In deze gevallen wordt gesproken over archa´sche slurfresten.

Doel: Het doel van het onderzoek is de slurfbewegingen bij drie- en vierjarige kleuters te registeren via een praktijkonderzoek om te zien of de archa´sche slurfresten frequenter voorkomen bij co÷peratieve driejarige kleuters in vergelijking met co÷peratieve vierjarige kleuters om zo Meskers visie op de functionele handontwikkeling te kunnen staven. Ook wordt gekeken naar de prestaties van de drie- en vierjarigen kinderen onder stress van het versnellen.

Methode: Voor deze bachelorproef werd een literatuuranalyse gedaan met als databanken PUBMED, GOOGLE SCHOLAR, ELSEVIER BOOKS. Voor de testafname werden 2 van Meskers naslagwerken werden doorgenomen. Voor het praktijkonderzoek werden bij 119 kinderen (3-, en 4-jarigen) uit reguliere Vlaamse scholen individueel handmotorische proeven afgenomen, bestaande uit 4 delen: maken van symmetrische sagittale bewegingen, symmetrische bimanuele supinatie- en pronatiebewegingen, knijpen en in-handmanipulatie. Dit alles werd op beeld vastgelegd om nadien te kunnen scoren via een vooropgesteld protocol.
Resultaten: Na analyse van de beeldmateriaal door twee beoordelaars bleek dat archa´sche slurfresten vaker voorkwamen bij driejarigen dan bij vierjarigen wanneer ze onder stress van versnellen kwamen te staan.

Conclusie: De resultaten van het verkennend onderzoek bevestigen Meskers visie, namelijk dat archa´sche slurfbewegingen frequenter tot uiting komen bij co÷peratieve, jongere kleuters (van 36 maanden tot 48 maanden) dan bij oudere kleuters (48 maanden tot 60 maanden). Dit is statistisch gezien alleen significant voor proximale (sagittale) bewegingen aangetoond, voor distale bewegingen is er alleen een duidelijke tendens. Verder onderzoek blijft van belang om de hypothesen van Mesker te bevestigen.


Trefwoorden: motorische ontwikkeling, Mesker, lateralisatie, symmetrie, trunk movements

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1609 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Cludts, Y., Timmers, L. (2017). Onderzoek naar de archa´sche slurfbewegingen bij 3- en 4-jarige kleuters. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c8754c0fa2469.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer