About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De beweging beleven om te communiceren. Van taal naar beweging en van beweging naar taal

2017
Moureau, Charlotte
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
De combinatie van de vakken die studeer, namelijk Nederlands en Project Kunstvakken (PKV), maakt dat ik een studie kan verrichten naar de communicatie en het bewegingsaspect.
Beide hebben een rechtstreeks verband met het vak Nederlands en cultuureducatie in het algemeen.
De aspecten taal en beweging zijn van essentieel belang om op een efficiŽnte en expressieve manier zichzelf uit te drukken. Dit kunnen we niet wegdenken in ons huidige onderwijs. Leerlingen ontwikkelen een persoonlijkheid waarin ze hun eigen manier vinden om zichzelf vorm te geven. Communiceren met elkaar vormt een onmisbaar element in de sociale ontwikkeling van leerlingen. Die ontwikkeling met betrekking tot de opname in een breder sociaal netwerk heeft als doel dat leerlingen zich al dan niet goed voelen in en buiten het klasgebeuren.
Als leraar is het een noodzaak om leerlingen voldoende wegwijs te maken in verschillende manieren van communicatie en uitdrukkingsmogelijkheden, iets wat ze zeker zullen nodig hebben om later te kunnen functioneren in de maatschappij.

Dit eindwerk omvat een literatuurstudie met achtergrondkennis die nodig is om in de praktijk aan de slag te gaan. Ook wordt de lesvoorbereiding vermeld die ik heb gebruikt bij het uitvoeren van de sessies rond taal en beweging. Deze kan dienen ter inspiratie van lessen in de toekomstige klaspraktijk met hetzelfde gerelateerde onderwerp en voor andere leraren die zich willen toeleggen op dit onderwerp in hun klasgebeuren.
De doelgroep vormt leraren uit het secundair onderwijs en kan aangepast worden aan de noden van de leerlingen en aan het doel van de les.

Tot slot staan de ervaringen van leerlingen met de sessies rond taal en beweging beschreven in een notendop. Uiteraard zijn deze bevindingen eerder persoonlijk en hangt dit af van de leerlingen die de opdrachten uitvoeren. Toch kan vernieuwing en afwisseling zorgen voor een krachtigere leeromgeving waarin leerlingen geprikkeld worden door gevarieerde werkvormen. En dat kan het welbevinden van de leerlingen enkel ten goede komen.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1529 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Moureau, C. (2017). De beweging beleven om te communiceren. Van taal naar beweging en van beweging naar taal. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c8754c9602477.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer