About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De invloed van taal op de ontwikkeling Hoe gebruiken vierjarige kleuters taal in Gambia, Ecuador en Vlaanderen?

2017
Kranzen, Astrid
Willems, Lotte
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Taal gaat verder dan enkel woorden begrijpen, kunnen uitspreken en in een zin gebruiken. Taal is een communicatiemiddel dat ons toelaat onze gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Kinderen met een hoog verbaal IQ hebben een voorsprong op tal van schoolse vaardigheden. Via een kleinschalig onderzoek wordt in deze bachelorproef het verschil in taalgebruik tussen vierjarige kleuters uit Ecuador, Gambia en Vlaanderen weergegeven.

Doel: Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen hoe vierjarige kleuters taal gebruiken in deze drie landen.

Methode: Hiervoor werd eerst via een literatuurstudie een antwoord gezocht op de vraag 'Wat is het belang van taal voor de algemene ontwikkeling’. De methode die hiervoor gebruikt werd was de 'sneeuwbalmethode’ maar de meeste informatie werd uit boeken gewonnen.
Tijdens het praktijkonderzoek werd er dieper ingegaan op de vraag: 'Hoe gebruiken vierjarige kleuters taal in Ecuador, Gambia en Vlaanderen’. Er werd een taaltest afgenomen bij tien vierjarige kleuters in Ecuador 'Centro Infantíl de Desarollo Chispitas de UTN’, in Gambia 'Kobisala Nursery School’ en in Vlaanderen 'Stedelijke Basisschool Rapertingen’. De test bestond uit twee vertelprenten: telkens één cultureel gebonden vertelprent die verschillend was per land en één universele prent. Hierbij moesten de kinderen aan de hand van gerichte vragen de prent beschrijven. De gegevens die hieruit voort kwamen, werden geanalyseerd en onderling vergeleken.

Resultaten: Uit deze test is gebleken dat kinderen in Gambia aanzienlijk minder woorden gebruikten om de vertelprent te beschrijven. In Ecuador en Vlaanderen gebruikten de kinderen quasi evenveel woorden.

Conclusie: Taalinput en taalstimulatie zijn belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen. Het onderwijssysteem van Gambia blijkt het minst ideaal te zijn om taal te stimuleren.


Trefwoorden:
'Child’, 'preschool’, 'language development’, 'developing countries’

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1536 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Kranzen, A., Willems, L. (2017). De invloed van taal op de ontwikkeling Hoe gebruiken vierjarige kleuters taal in Gambia, Ecuador en Vlaanderen?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c875578542579.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer