About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het verband tussen sensorische verwerking en arousal en de invloed daarvan op het gedrag en het functioneren van kinderen met ADHD, ASS en hechtingsstoornissen

2017
Sheinfeld, Yeal
Dominitz, Malka
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Kinderen met ADHD, ASS en hechtingsstoornissen in de kinderpsychiatrie hebben vaak sensorische verwerkingsproblemen. De praktijk wijst uit dat sensorische verwerkingsproblemen voor een verstoord arousalniveau zorgen met verstoord functioneren en probleemgedrag als gevolg.

Doel: Het samenstellen van een instrument dat op basis van observatie van gedrag het arousalniveau van kinderen met ADHD, ASS en hechtingsstoornissen in kaart brengt, om preventief op probleemgedrag en het verstoord functioneren in te kunnen spelen.

Methode: Voor deze studie werd er een literatuurstudie gedaan met als databanken Cohrane, American Journal of Occupational Therapy, Britisch Journal of Occupational Therapy, Canadian Journal of Occupational Therapy en Medline. Een aantal zoektermen waren sensory processing, arousal, ADHD, ASS en hechtingsstoornis. De studie werd beperkt tot artikels vanaf het jaar 2006. Op basis van een bijkomend literatuurstudie en observaties in de praktijk werd een observatie-instrument samengesteld.

Resultaten: Uit de literatuurstudie blijkt dat sensorische verwerking en arousal elkaar inderdaad be´nvloeden en tot een verstoord functioneren of probleemgedrag kunnen leiden. Uit de literatuurstudie en observaties in de praktijk werden een aantal gedragingen geselecteerd die samen een indicatie geven van het arousalniveau.

Conclusie: Sensorische verwerkingsproblemen en een verstoord arousalniveau leiden tot een verstoord functioneren en probleemgedrag. Het samengestelde instrument geeft een indicatie van het aanwezige arousalniveau op basis van observatie van probleemgedrag. Verder onderzoek is nodig om de validiteit en betrouwbaarheid van dit instrument na te gaan.

Trefwoorden:
Arousal, Sensorische verwerking, Gedrag, Kinderen, Psychiatrie

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1534 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Sheinfeld, Y., Dominitz, M. (2017). Het verband tussen sensorische verwerking en arousal en de invloed daarvan op het gedrag en het functioneren van kinderen met ADHD, ASS en hechtingsstoornissen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c875784362843.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer