About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

DE COMPETENTIES DIE DE ERGOTHERAPEUT NODIG HEEFT VOOR HET ADVISEREN VAN ASSISTIEVE TECHNOLOGIE. Een literatuur- en praktijkonderzoek

2017
Schwamenfeld, Shifra
Friedman, Sarah
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Zowel de vraag als het aanbod naar assistieve technologie (AT) stijgt. Hierdoor hebben personen met een beperking meer nood aan adequaat advies. Dit gebeurt echter niet altijd optimaal. De cliŽnten stoppen dan vaak het gebruik van hun AT, wat een negatieve impact heeft op hun autonomie en participatie.
De ergotherapeut kan hierbij een belangrijk rol spelen. Er is echter nog weinig onderzoek verricht naar de competenties die de ergotherapeut nodig heeft voor het adviseren van AT.

Doel: Het doel van dit project is na te gaan welke competenties de ergotherapeut moet bezitten om het meest gepast advies te verlenen rond AT. Tevens wordt er onderzocht of de werkfiches voor AT een ondersteuning bieden aan studenten ergotherapie en ergotherapeuten bij het adviseren van AT.

Methode: Er is een literatuur- en een praktijkonderzoek uitgevoerd. Voor het literatuuronderzoek werden voornamelijk volgende databanken en zoekmachines geraadpleegd: Pubmed, Tripdatabase, Ebsco, Springer en Google Scholar.
Het praktijkonderzoek bestaat uit twee delen. Voor het eerste praktijkgedeelte is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd via interviews met cliŽnten en ergotherapeuten. Het tweede kwalitatieve praktijkonderzoek is uitgevoerd via testing van AT bij personen met een fysieke en mentale beperking, op basis van de vooropgestelde werkfiches.

Resultaten: Uit de literatuurstudie blijkt dat de ergotherapeut over volgende competenties moet beschikken: kennis (pathologieŽn, AT en tegemoetkomingen), alertheid, creativiteit. Tevens moet hij observeren, inventariseren, holistisch, cliŽntgecentreerd, oplossingsgericht en evidence based werken, communiceren, samenwerken, empoweren en aan follow-up doen. Hij moet open-minded, empathisch, geduldig, respectvol en integer zijn.
Uit het praktijkonderzoek blijkt dat informeren, luisteren, vriendelijk en assertief zijn ook belangrijke competenties zijn.

Conclusie: Uit het literatuur- en praktijkonderzoek blijkt dat de ergotherapeut over meerdere competenties moet beschikken om adequaat advies te verlenen rond AT.
Verder praktijkonderzoek bij een grotere populatie is nodig om algemene conclusies te trekken over de competenties nodig bij het adviseren van AT en om te weten of de werkfiches een ondersteuning bieden.

Trefwoorden: adviseren, ergotherapeut, competentie, assistieve technologie, hulpmiddel

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1620 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Schwamenfeld, S., Friedman, S. (2017). DE COMPETENTIES DIE DE ERGOTHERAPEUT NODIG HEEFT VOOR HET ADVISEREN VAN ASSISTIEVE TECHNOLOGIE. Een literatuur- en praktijkonderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c87578907284a.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer