About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De weg van een dialoog

2017
Alenus, Rinka
Master of Arts in de beeldende kunsten

Abstract :
Een gesprek op de trein is een dagdagelijks gebeuren waar we aan voorbij gaan doordat het als iets normaal wordt opgevat. Binnen mijn boek tracht ik deze gesprekken weer te geven op een manier zoals ik ze hoor en zie. Ik merk bij mezelf dat het lezen van een boek in de trein niet zo vlot verloopt. Hierdoor zal de focus van dit boek het spel zijn met de lezer om een gelijkaardig gevoel te ervaren. Mijn boek bestaat uit zowel beelden als tekst waarbij deze beelden de gesprekken representeren, maar niet letterlijk zijn af te leiden. Vaak vang ik slechts flarden van een gesprek op dat sterk tot uiting komt in dit boek. De lezer kan een woord, een zin of een deel van het volgende gesprek al waarnemen en zo de missende stukken zelf aanvullen. Zo gaan zowel de opeenvolgende teksten (door de uitsnijdingen) als de tekst met de tekening in dialoog met elkaar. De observatie van de gesprekken staat dus centraal en toont ons hoe het zich kan onttrekken van een geordende focus.

In dit artikel komt voornamelijk mijn werkproces en het materiaal dat ik daarvoor heb gebruikt aanbod. Het experimenteren met verschillende manieren om deze treingesprekken vast te leggen, hebben uiteindelijk geleid tot dit boek als eindresultaat. Er is onbewust een rode draad tevoorschijn gekomen waardoor het boek ook echt een project geworden is. Dit project zorgt ervoor dat de treinritten niet alleen bekeken kunnen worden als een last, maar er kan ook een zekere schoonheid verschijnen of een amusante ervaring gecreŽerd worden.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1462 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Alenus, R. (2017). De weg van een dialoog. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c877ae7015c87a3e54d098d.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer