About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Gastronomie sensibiliseren voor personen met een visuele en/of auditieve beperking. Een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek

2017
Karakaya, Buse
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Personen met een auditieve en/of visuele beperking ondervinden allerlei problemen in de horeca. Accent Gastronomy, een Europees project met verschillende partners, focust zich op de verminderde participatie van deze personen in de horeca.

Doel: Het doel van dit onderzoek is nagaan of de sensibilisatiesessie, uitgewerkt voor het horecapersoneel, hen voldoende inzichten aanreikt om gepast te reageren op toekomstige klanten. Een tweede doel is deze inzichten vertalen naar een opleiding voor toekomstige ergotherapeuten.

Methode: Het kwalitatief onderzoek omvat een literatuurstudie en een praktijkonderzoek. De literatuurstudie is gebaseerd op literatuur uit wetenschappelijke databanken en boeken. Het praktijkonderzoek omvat een sensibilisatiesessie voor horecapersoneel, twee mystery visits die uitgevoerd zijn ter controle van de resultaten en een opleiding voor de studenten ergotherapie.

Resultaten: Uit onderzoek blijkt dat weinig bekend is omtrent het aantrekkelijk maken van de horeca voor personen met een auditieve en/of visuele beperking. De sensibiliseringssessie ervaren de kelners als een meerwaarde maar uit de evaluatieformulieren van de mystery visits blijkt dat de kelners nog heel veel werkpunten hebben. De opleiding ervaren de studenten als een meerwaarde voor hun toekomstig beroep.

Conclusie: Uit het onderzoek blijkt dat de herhaling van de sensibilisatiesessie voor de kelners een meerwaarde is en dat in de toekomst meer onderzoek nodig is over Universal Design. De opleiding voor de eerstejaarsstudenten ergotherapie, heeft hen meer vertrouwd gemaakt met het begrip 'Universal Designí en daarom lijkt het aangewezen deze opleiding te herhalen volgende jaren.


Trefwoorden: Auditieve- en visuele beperking, gastronomie, sensibiliseren, ontwerpen voor iedereen


Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1495 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Karakaya, B. (2017). Gastronomie sensibiliseren voor personen met een visuele en/of auditieve beperking. Een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216193f7c701632a58a466002a.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer